Actualiteit

Hogescholen presenteren actieplan voor ingenieur van de toekomst

Overhandiginghtnoroadmap21112016

Op maandag 21 november heeft Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, de Roadmap HTNO 2025 overhandigd aan Martin van Pernis, oud-voorzitter sectorale verkenningscommissie hbo bètatechniek. Hierin staan de strategische uitgangspunten en ambities voor toekomstbestendig hbo bètatechniekonderwijs en het opleiden van de ingenieurs van de toekomst. De Graaf: “Deze roadmap laat zien hoe onze hogescholen zorgen dat hun onderwijs is toegerust om professionals op te leiden die excelleren in een vloeibare en sterk geglobaliseerde samenleving. De ambities zijn groot.”

De Roadmap is het resultaat van een proces dat startte met de sectorale verkenning HBO Techniek in Bedrijf uit 2011. De Verkenningscommisie Van Pernis concludeerde daarin onder meer dat er teveel smalle opleidingen in het HTNO waren. In 2015 is het opleidingsaanbod praktisch gehalveerd, van 65 naar 36 unieke opleidingen, resulterend in een overzichtelijker aanbod van alle partijen. Daarna is het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (htno) met haar stakeholders aan de slag gegaan om de aanbevelingen uit de sectorale verkenning (Commissie Van Pernis), verder op te pakken. Dit proces, ook wel bekend onder de naam Roadmap HTNO 2025, heeft geleid tot een plan met strategische uitgangspunten, een visie op techniekonderwijs, belangrijke thema’s en uitdagingen en actielijnen waar hbo bètatechniek met haar stakeholders mee aan de slag moet om de ambitie te realiseren.

Belang van de Roadmap
Martin van Pernis benadrukte nog eens het belang van de Roadmap en de noodzaak om bij de les te blijven. “Het is goed dat steeds meer studenten techniek studeren, maar het doel is 4 op de 10 en daar zijn we nog niet” aldus Van Pernis. Hij riep de hogescholen op samen met het bedrijfsleven heldere keuzes te maken zodat de kwaliteit en diepgang van het bètatechniekonderwijs gewaarborgd blijft.  Beperkte middelen voor (technisch) onderwijs maakt samenwerking noodzakelijk. Ook wees Van Pernis net als De Graaf op de grote mate van wendbaarheid, slagvaardigheid en responsiviteit die een snel veranderende arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de technologie van ons onderwijs vragen.  

Uitvoeringsprogramma
Het afgelopen jaar is benut om de goed in beeld te krijgen welke activiteiten binnen en buiten de hogescholen al op de thema´s ontplooid worden en welke aanvullende activiteiten opgepakt moeten worden om de ambities van de Roadmap te kunnen verwezenlijken. Tijdens de duur van de Roadmap zal gewerkt met een dynamisch uitvoeringsprogramma en worden de lopende activiteiten en behaalde resultaten gepresenteerd op de website van de Vereniging Hogescholen.

 

Presentatie Roadmap HTNO - 21 november 2016 - Den Haag

Gerelateerd

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Herverdelen niet de oplossing

Actualiteit

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees meer

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

Actualiteit

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag staat vandaag centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Een leven lang leren is een van de Sustainable Development Goals (SDGs). Op het jaarcongres ondertekenden alle 36 hogescholen in Nederland het SDG-Charter en onderstreepten daarmee hun ambitie om samen met studenten en docenten zich in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.

Lees meer