Actualiteit

Hogescholen presenteren actieplan voor ingenieur van de toekomst

Op maandag 21 november heeft Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, de Roadmap HTNO 2025 overhandigd aan Martin van Pernis, oud-voorzitter sectorale verkenningscommissie hbo bètatechniek. Hierin staan de strategische uitgangspunten en ambities voor toekomstbestendig hbo bètatechniekonderwijs en het opleiden van de ingenieurs van de toekomst. De Graaf: “Deze roadmap laat zien hoe onze hogescholen zorgen dat hun onderwijs is toegerust om professionals op te leiden die excelleren in een vloeibare en sterk geglobaliseerde samenleving. De ambities zijn groot.”

De Roadmap is het resultaat van een proces dat startte met de sectorale verkenning HBO Techniek in Bedrijf uit 2011. De Verkenningscommisie Van Pernis concludeerde daarin onder meer dat er teveel smalle opleidingen in het HTNO waren. In 2015 is het opleidingsaanbod praktisch gehalveerd, van 65 naar 36 unieke opleidingen, resulterend in een overzichtelijker aanbod van alle partijen. Daarna is het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (htno) met haar stakeholders aan de slag gegaan om de aanbevelingen uit de sectorale verkenning (Commissie Van Pernis), verder op te pakken. Dit proces, ook wel bekend onder de naam Roadmap HTNO 2025, heeft geleid tot een plan met strategische uitgangspunten, een visie op techniekonderwijs, belangrijke thema’s en uitdagingen en actielijnen waar hbo bètatechniek met haar stakeholders mee aan de slag moet om de ambitie te realiseren.

Belang van de Roadmap
Martin van Pernis benadrukte nog eens het belang van de Roadmap en de noodzaak om bij de les te blijven. “Het is goed dat steeds meer studenten techniek studeren, maar het doel is 4 op de 10 en daar zijn we nog niet” aldus Van Pernis. Hij riep de hogescholen op samen met het bedrijfsleven heldere keuzes te maken zodat de kwaliteit en diepgang van het bètatechniekonderwijs gewaarborgd blijft.  Beperkte middelen voor (technisch) onderwijs maakt samenwerking noodzakelijk. Ook wees Van Pernis net als De Graaf op de grote mate van wendbaarheid, slagvaardigheid en responsiviteit die een snel veranderende arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de technologie van ons onderwijs vragen.  

Uitvoeringsprogramma
Het afgelopen jaar is benut om de goed in beeld te krijgen welke activiteiten binnen en buiten de hogescholen al op de thema´s ontplooid worden en welke aanvullende activiteiten opgepakt moeten worden om de ambities van de Roadmap te kunnen verwezenlijken. Tijdens de duur van de Roadmap zal gewerkt met een dynamisch uitvoeringsprogramma en worden de lopende activiteiten en behaalde resultaten gepresenteerd op de website van de Vereniging Hogescholen.

 

Presentatie Roadmap HTNO - 21 november 2016 - Den Haag

Gerelateerd

Hogescholen verheugen zich op 'normale' start studiejaar

Article

Hogescholen mogen het studiejaar op 30 augustus starten zonder dat er 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. Dat betekent dat zo'n half miljoen hbo-studenten weer volledig fysiek onderwijs kunnen volgen. Dat heeft het kabinet vandaag besloten na overleg over de versoepeling van de coronamaatregelen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen is verheugd met dat besluit: “We kijken er erg naar uit om onze studenten weer te verwelkomen op de campus. We kunnen starten met een ‘normaal’ studiejaar en dat is voor studenten van essentieel belang. Want leren doe je samen, met elkaar en van elkaar.” Ook voor docenten en medewerkers is het belangrijk dat ze nu eindelijk weten waar ze aan toe zijn en weer fysiek onderwijs kunnen geven. Limmen benadrukt dat er ook voorzichtigheid geboden is: “We blijven communiceren dat zelftesten en hygiëne-maatregelen belangrijk zijn voor de veiligheid van jezelf en anderen. En natuurlijk als je gaat studeren, laat je vaccineren.”

Lees meer

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer

Hogescholen willen extra opleidingsplaatsen zorg

Article

Er moeten op hogescholen 120 extra opleidingsplaatsen komen voor werk-leer-trajecten voor specialistisch verpleegkundigen. Deze extra opleidingsplaatsen zijn nodig om de grote werkdruk in de zorg op korte termijn te verminderen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Er is grote behoefte aan meer zorgprofessionals. Hogescholen willen er alles aan doen om snel meer specialistisch verpleegkundigen op te leiden.”

Lees meer