Actualiteit

Hogescholen presenteren actieplan voor ingenieur van de toekomst

Op maandag 21 november heeft Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, de Roadmap HTNO 2025 overhandigd aan Martin van Pernis, oud-voorzitter sectorale verkenningscommissie hbo bètatechniek. Hierin staan de strategische uitgangspunten en ambities voor toekomstbestendig hbo bètatechniekonderwijs en het opleiden van de ingenieurs van de toekomst. De Graaf: “Deze roadmap laat zien hoe onze hogescholen zorgen dat hun onderwijs is toegerust om professionals op te leiden die excelleren in een vloeibare en sterk geglobaliseerde samenleving. De ambities zijn groot.”

De Roadmap is het resultaat van een proces dat startte met de sectorale verkenning HBO Techniek in Bedrijf uit 2011. De Verkenningscommisie Van Pernis concludeerde daarin onder meer dat er teveel smalle opleidingen in het HTNO waren. In 2015 is het opleidingsaanbod praktisch gehalveerd, van 65 naar 36 unieke opleidingen, resulterend in een overzichtelijker aanbod van alle partijen. Daarna is het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (htno) met haar stakeholders aan de slag gegaan om de aanbevelingen uit de sectorale verkenning (Commissie Van Pernis), verder op te pakken. Dit proces, ook wel bekend onder de naam Roadmap HTNO 2025, heeft geleid tot een plan met strategische uitgangspunten, een visie op techniekonderwijs, belangrijke thema’s en uitdagingen en actielijnen waar hbo bètatechniek met haar stakeholders mee aan de slag moet om de ambitie te realiseren.

Belang van de Roadmap
Martin van Pernis benadrukte nog eens het belang van de Roadmap en de noodzaak om bij de les te blijven. “Het is goed dat steeds meer studenten techniek studeren, maar het doel is 4 op de 10 en daar zijn we nog niet” aldus Van Pernis. Hij riep de hogescholen op samen met het bedrijfsleven heldere keuzes te maken zodat de kwaliteit en diepgang van het bètatechniekonderwijs gewaarborgd blijft.  Beperkte middelen voor (technisch) onderwijs maakt samenwerking noodzakelijk. Ook wees Van Pernis net als De Graaf op de grote mate van wendbaarheid, slagvaardigheid en responsiviteit die een snel veranderende arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de technologie van ons onderwijs vragen.  

Uitvoeringsprogramma
Het afgelopen jaar is benut om de goed in beeld te krijgen welke activiteiten binnen en buiten de hogescholen al op de thema´s ontplooid worden en welke aanvullende activiteiten opgepakt moeten worden om de ambities van de Roadmap te kunnen verwezenlijken. Tijdens de duur van de Roadmap zal gewerkt met een dynamisch uitvoeringsprogramma en worden de lopende activiteiten en behaalde resultaten gepresenteerd op de website van de Vereniging Hogescholen.

 

Presentatie Roadmap HTNO - 21 november 2016 - Den Haag

Gerelateerd

Principeakkoord cao hbo 2020 in Coronatijd

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs – Aob, FNV, UNIENFTO en CNV Onderwijs – zijn er in geslaagd om ondanks de crisis als gevolg van de Corona pandemie een nieuwe cao HBO 2020 overeen te komen. De lonen worden op 1 juli structureel met 2,75% verhoogd. Daarnaast zal aan de werknemers in het hbo in de maand juni ook een eenmalige uitkering van € 880 bruto worden toegekend. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Het is een manier om onze waardering tot uitdrukking te laten komen voor al die docenten en medewerkers in het hbo die al maandenlang alles op alles zetten om het onderwijs aan onze ruim 450 duizend studenten door te laten gaan.’

Lees meer

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer

Hogescholen stellen bindend studieadvies uit vanwege coronavirus 

Article

Het ministerie van OCW heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een bsa in principe uit tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021), op instellingsniveau zal hier verder vorm aan worden gegeven. Zo helpen de hogescholen studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus. 

Lees meer