Actualiteit

Hogescholen presenteren actieplan voor ingenieur van de toekomst

Overhandiginghtnoroadmap21112016

Op maandag 21 november heeft Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, de Roadmap HTNO 2025 overhandigd aan Martin van Pernis, oud-voorzitter sectorale verkenningscommissie hbo bètatechniek. Hierin staan de strategische uitgangspunten en ambities voor toekomstbestendig hbo bètatechniekonderwijs en het opleiden van de ingenieurs van de toekomst. De Graaf: “Deze roadmap laat zien hoe onze hogescholen zorgen dat hun onderwijs is toegerust om professionals op te leiden die excelleren in een vloeibare en sterk geglobaliseerde samenleving. De ambities zijn groot.”

De Roadmap is het resultaat van een proces dat startte met de sectorale verkenning HBO Techniek in Bedrijf uit 2011. De Verkenningscommisie Van Pernis concludeerde daarin onder meer dat er teveel smalle opleidingen in het HTNO waren. In 2015 is het opleidingsaanbod praktisch gehalveerd, van 65 naar 36 unieke opleidingen, resulterend in een overzichtelijker aanbod van alle partijen. Daarna is het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (htno) met haar stakeholders aan de slag gegaan om de aanbevelingen uit de sectorale verkenning (Commissie Van Pernis), verder op te pakken. Dit proces, ook wel bekend onder de naam Roadmap HTNO 2025, heeft geleid tot een plan met strategische uitgangspunten, een visie op techniekonderwijs, belangrijke thema’s en uitdagingen en actielijnen waar hbo bètatechniek met haar stakeholders mee aan de slag moet om de ambitie te realiseren.

Belang van de Roadmap
Martin van Pernis benadrukte nog eens het belang van de Roadmap en de noodzaak om bij de les te blijven. “Het is goed dat steeds meer studenten techniek studeren, maar het doel is 4 op de 10 en daar zijn we nog niet” aldus Van Pernis. Hij riep de hogescholen op samen met het bedrijfsleven heldere keuzes te maken zodat de kwaliteit en diepgang van het bètatechniekonderwijs gewaarborgd blijft.  Beperkte middelen voor (technisch) onderwijs maakt samenwerking noodzakelijk. Ook wees Van Pernis net als De Graaf op de grote mate van wendbaarheid, slagvaardigheid en responsiviteit die een snel veranderende arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de technologie van ons onderwijs vragen.  

Uitvoeringsprogramma
Het afgelopen jaar is benut om de goed in beeld te krijgen welke activiteiten binnen en buiten de hogescholen al op de thema´s ontplooid worden en welke aanvullende activiteiten opgepakt moeten worden om de ambities van de Roadmap te kunnen verwezenlijken. Tijdens de duur van de Roadmap zal gewerkt met een dynamisch uitvoeringsprogramma en worden de lopende activiteiten en behaalde resultaten gepresenteerd op de website van de Vereniging Hogescholen.

 

Presentatie Roadmap HTNO - 21 november 2016 - Den Haag

Gerelateerd

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Actualiteit

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Investeren in professionals voor morgen blijft uit

Actualiteit

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer