Actualiteit

Presentaties en lezingen

Hogescholen in een Innovative City - Innovation Expo 2016

De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA promoten praktijkgericht onderzoek aan hogescholen op de Innovation Expo 2016, op 14 april te Amsterdam. Tijdens de Innovation Expo presenteren zeven lectoraten van hogescholen  hun innovaties. Zo zal Saxion een live demonstratie geven van een interactief beeldscherm, is de drone van NHL hogeschool te zien en kan de wijk-app van de Hogeschool van Amsterdam uitgeprobeerd worden.

A Lab: zeven projecten
De volgende  projecten staan gezamenlijk in het A Lab op het terrein van de Innovation Expo: Intelligente drone - NHL Hogeschool, Elektree – Avans Hogeschool
Smart Care Homes and Assistive Technologies (SCHAT) – Fontys Hogescholen, OBSERVE – Saxion Hogeschool, Kijk! Een gezonde wijk – Hogeschool van Amsterdam, Touchpoints! – Hogeschool Utrecht, en Essence – Hogeschool Utrecht. Lees meer

Presentaties
Reint Jan Renes, lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein bij de Hogeschool Utrecht, spreekt op de Innovation Expo over duurzaam gedrag. Met zijn onderzoek draagt Reint Jan Renes bij aan de ontwikkeling van effectieve en innovatieve communicatie(strategieën) en onderzoekt hij hoe communicatie strategisch kan worden ingezet voor een leefbare en duurzame samenleving. Tijd en locatie: 13:30 - 14:30 |EYE / Cinema 2.

Vanuit het Lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim zal Albert ten Busschen op de Innovatie Expo het onderzoek naar oplossingen voor kunststofafvalstromen presenteren.  

KIEM-VANG regeling
Regieorgaan SIA zal de  KIEM-VANG regeling presenteren op de Innovatie Expo.  De bezoekers worden geïnformeerd over de regeling en uitgenodigd hun duurzaamheidsonderzoeksvraag in te dienen. Met de KIEM-VANG regeling worden ondernemers en onderzoekers in staat gesteld samen te werken aan praktijkgericht onderzoek gericht op concrete innovaties op het gebied van circulaire economie. De presentatie van de KIEM-VANG regeling is op een stand bij het Energie Paviljoen, Pitch Plaza.

Aanmelden
Wilt u de Innovation Expo 2016 bezoeken, dan kunt u zich hier gratis inschrijven.

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer