Actualiteit

Hoorzitting over de reportage “Twee werelden, Twee werkelijkheden” in de Tweede Kamer

Het is een kwestie van leiderschap

‘Het onbespreekbare bespreekbaar maken, is soms knap lastig’, zei Thom de Graaf bij de hoorzitting maandag over de reportage “Twee werelden, Twee werkelijkheden”. Hij licht toe dat het begint bij een College van Bestuur (CvB) dat erkent dat er verschillende werelden en werkelijkheden bestaan bij docenten en studenten op hun hogeschool of universiteit, en dat er een probleem is. Vervolgens is het belangrijk dat het CvB docenten steunt en hen stimuleert het gesprek aan te gaan met studenten. ‘Er zijn inmiddels vele initiatieven bij hogescholen en universiteiten, soms met steun van OCW, om democratische burgerschapsvorming meer onder de aandacht te brengen, en ook “bildung” is al jaren terug op de agenda.’ Bildung leeft bij instellingen, geeft Thom de Graaf aan. Er is veel discussie over, er worden voor docenten bijeenkomsten georganiseerd voor kennisdeling, er worden minors georganiseerd voor studenten.

De wereld komt het onderwijs in
‘De groeiende kloof is een ernstig maatschappelijk probleem, het is geen onderwijsprobleem. De wereld komt het onderwijs in, het onderwijs creëert dit probleem niet, integendeel’, met dit statement opent Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen bij de hoorzitting maandag over de reportage “Twee werelden, Twee werkelijkheden” in de Tweede Kamer. De reportage van Margalith Kleijwegt, beschrijft de verschillende werelden van docenten en hun leerlingen/studenten en de verschillende werkelijkheden die bestaan in de beleving van gevoelige maatschappelijke onderwerpen. Op 9 en 12 september organiseerde de Vaste Kamercommissie voor OCW een hoorzitting over dit thema. Thom de Graaf werd door de commissie gehoord en sprak er namens de hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Bildung geïntegreerd in het curriculum
Thom de Graaf licht toe dat bildung geïntegreerd is in het curriculum van de opleidingen. Juist omdat het gekoppeld wordt aan de specifieke beroepsopleiding vraagt het een eigen invulling. Hij is er daarom geen voorstander van een apart vak “burgerschap”. Als voorbeeld verwijst De Graaf naar de Hogeschool van Amsterdam waar een visiedocument 'Bildung en de professional in Finance & Accounting' werd gemaakt. In het document wordt aandacht besteed aan huidige maatschappelijke ontwikkelingen, aan de verschillende rollen in de financiële functies, wordt dieper ingegaan op het begrip bildung en hoe dit in de opleiding vorm zou kunnen krijgen. Inmiddels is er een vertaalslag gemaakt naar de opleiding Bedrijfseconomie van de HvA. De Graaf benadrukt dat bildung van belang is in alle opleidingen en noemt het cruciaal bij de lerarenopleidingen en de pabo. Hij geeft aan dat het van groot belang is dat docenten in de opleiding leren om het fenomeen sociale segregatie bespreekbaar te maken in po, vo en mbo.

Geen extra regels
De politici vragen Thom de Graaf of hij een rol mist van de overheid. ‘Ik ben terughoudend in een extra rol van de overheid’, is zijn antwoord. De Graaf benadrukt dat extra regels ook zorgt voor extra terugkoppeling en daarmee voor meer administratieve lasten voor hogescholen. ‘De minister geeft het onderwerp aandacht en steunt initiatieven en pilots.’


Zie ook een artikel over de hoorzitting op ScienceGuide.

Gerelateerd

Drie bijeenkomsten in juli over Comeniusprogramma 2020

Actualiteit

Vorige week was de aftrap van de voorlichtingsbijeenkomsten die het NRO over het Comeniusprogramma 2020 organiseert. De eerste bijeenkomsten in Venlo, Zwolle en Groningen zijn succesvol verlopen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Actualiteit

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer