Actualiteit

Hoorzitting over de reportage “Twee werelden, Twee werkelijkheden” in de Tweede Kamer

Het is een kwestie van leiderschap

‘Het onbespreekbare bespreekbaar maken, is soms knap lastig’, zei Thom de Graaf bij de hoorzitting maandag over de reportage “Twee werelden, Twee werkelijkheden”. Hij licht toe dat het begint bij een College van Bestuur (CvB) dat erkent dat er verschillende werelden en werkelijkheden bestaan bij docenten en studenten op hun hogeschool of universiteit, en dat er een probleem is. Vervolgens is het belangrijk dat het CvB docenten steunt en hen stimuleert het gesprek aan te gaan met studenten. ‘Er zijn inmiddels vele initiatieven bij hogescholen en universiteiten, soms met steun van OCW, om democratische burgerschapsvorming meer onder de aandacht te brengen, en ook “bildung” is al jaren terug op de agenda.’ Bildung leeft bij instellingen, geeft Thom de Graaf aan. Er is veel discussie over, er worden voor docenten bijeenkomsten georganiseerd voor kennisdeling, er worden minors georganiseerd voor studenten.

De wereld komt het onderwijs in
‘De groeiende kloof is een ernstig maatschappelijk probleem, het is geen onderwijsprobleem. De wereld komt het onderwijs in, het onderwijs creëert dit probleem niet, integendeel’, met dit statement opent Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen bij de hoorzitting maandag over de reportage “Twee werelden, Twee werkelijkheden” in de Tweede Kamer. De reportage van Margalith Kleijwegt, beschrijft de verschillende werelden van docenten en hun leerlingen/studenten en de verschillende werkelijkheden die bestaan in de beleving van gevoelige maatschappelijke onderwerpen. Op 9 en 12 september organiseerde de Vaste Kamercommissie voor OCW een hoorzitting over dit thema. Thom de Graaf werd door de commissie gehoord en sprak er namens de hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Bildung geïntegreerd in het curriculum
Thom de Graaf licht toe dat bildung geïntegreerd is in het curriculum van de opleidingen. Juist omdat het gekoppeld wordt aan de specifieke beroepsopleiding vraagt het een eigen invulling. Hij is er daarom geen voorstander van een apart vak “burgerschap”. Als voorbeeld verwijst De Graaf naar de Hogeschool van Amsterdam waar een visiedocument 'Bildung en de professional in Finance & Accounting' werd gemaakt. In het document wordt aandacht besteed aan huidige maatschappelijke ontwikkelingen, aan de verschillende rollen in de financiële functies, wordt dieper ingegaan op het begrip bildung en hoe dit in de opleiding vorm zou kunnen krijgen. Inmiddels is er een vertaalslag gemaakt naar de opleiding Bedrijfseconomie van de HvA. De Graaf benadrukt dat bildung van belang is in alle opleidingen en noemt het cruciaal bij de lerarenopleidingen en de pabo. Hij geeft aan dat het van groot belang is dat docenten in de opleiding leren om het fenomeen sociale segregatie bespreekbaar te maken in po, vo en mbo.

Geen extra regels
De politici vragen Thom de Graaf of hij een rol mist van de overheid. ‘Ik ben terughoudend in een extra rol van de overheid’, is zijn antwoord. De Graaf benadrukt dat extra regels ook zorgt voor extra terugkoppeling en daarmee voor meer administratieve lasten voor hogescholen. ‘De minister geeft het onderwerp aandacht en steunt initiatieven en pilots.’


Zie ook een artikel over de hoorzitting op ScienceGuide.

Gerelateerd

Meer dan 25 workshops met ruim 40 presentatoren op jaarcongres Vereniging Hogescholen - 9 april 2020

Article

Update 16 maart 2020: dit congres is verplaatst naar 25 november 2020 - Helden van het hbo', onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 april a.s. het jaarcongres. Met in de middag meer dan 25 workshops verzorgd door ruim 40 presentatoren van 11 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, Hobéon, ROA Universiteit Maastricht, andere organisaties en sponsoren. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

5 onderwijsvernieuwers ontvangen de SURF Onderwijsaward 2019

Article

Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn vijf onderwijsvernieuwers geëerd met een SURF Onderwijsaward: Henk Hagoort (Hogeschool Windesheim), Bert-Jan Klaren (Hanzehogeschool), Silvester Draaijer (VU Amsterdam), Marina Brinkman-Staneva (Breda University of Applied Sciences) en Fake Zijl (Hogeschool Windesheim).

Lees meer