Actualiteit

Terugblik op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs

"Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten"

Foto rene degilde  028

Inclusief internationaliseren en internationale vaardigheden in het hoger onderwijs vergroot de taalvaardigheden van studenten, het zorgt dat ze in contact komen met andere culturen, stimuleert kritisch denken en biedt ze meerwaarde op de arbeidsmarkt, daarover sprak Susana Menéndez op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs. In haar pitch benadrukte het bestuurslid van de Haagse Hogeschool: "Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten." Op de bijeenkomst, in een drukbezocht Café Dudok was de Internationaliseringsagenda voor het hoger onderwijs het onderwerp van gesprek met studenten, bestuurders en politici.

Binden van talent
Kristel Baele, voorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam, benoemde in haar pitch o.a. het belang van buitenlands talent voor Nederland, zeker voor de sectoren waar Nederland op de arbeidsmarkt tekorten heeft. Ze vertelde ook dat haar universiteit Nederlandse taalcursussen aanbiedt en stages aan buitenlandse studenten, omdat het bedrijfsleven zelf had aangegeven dat ze dat belangrijk vinden.

Goede balans
Maar het vraagt meer. Voor een goede balans bij internationalisering van het hoger onderwijsinstellingen zijn de volgende punten opgenomen in de agenda van de hogescholen en universiteiten: Focus op kwaliteit international classroom (o.a. door trainen docenten), Inclusieve gemeenschappen ((door o.a. het betrekken van medezeggenschap en het openen van het studentenleven voor internationale studenten), sturingsinstrumenten ten behoeve van gebalanceerde instroom, Integraal taalbeleid (o.a. borgen toegankelijkheid en Nederlandstalig aanbod door landelijke afstemming, C1-niveau docenten), Huisvesting op orde (o.a. door lokaal overleg en afspraken over huurwetgeving), Vergroten blijfkans zodat internationale studenten een extra bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, Versterken internationale positionering, Stimuleren uitgaande mobiliteit.

Internationaliseringsagenda
Hogescholen en Universiteiten willen de kansen die internationale samenwerking biedt benutten met de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs als uitgangspunt. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat internationalisering uitdagingen met zich meebrengt. Onderwijsinstellingen merken dat het in een open onderwijssysteem en globaliserende wereld in toenemende mate lastig is om bijvoorbeeld te sturen op de instroom van studenten. Dit heeft geleid tot vraagstukken, bijvoorbeeld op gebied van taalbeleid, huisvesting, toegankelijkheid en inclusiviteit. Een zorgvuldige vormgeving van internationalisering is daarom belangrijk. De voorgestelde maatregelen en acties worden in de agenda genoemd. Lees hier meer over de agenda.

Luister en kijk de bijeenkomst terug
Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst op 16 mei jl. gingen zo'n 130 studenten, beleidsmedewerkers, politici en bestuurders van hogescholen en universiteiten met elkaar in gesprek over de internationaliseringsagenda. Luister hier en kijk hier de bijeenkomst terug:

Foto's

Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: "Internationalisering is voor alle opleidingen belangrijk, maar de mate waarin en de manier waarop internationalisering vorm krijgt, is heel gedifferentieerd."

Zihni Özdil, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, was het met veel eens uit de Internationaliseringsagenda máár had wel nog een aantal vragen bij de numerus fixus voor internationale studenten.

Marion Hinderdael, Adviseur Strategie en Public Affairs van Brainport Development, benadrukte dat er op dit moment 2.500 vacatures zijn in de technische maakindustrie in de Brainport regio. Zonder wijziging zal het aantal vacatures oplopen naar 7.000. "Werving en binding van internationaal talent is van belang om dit tekort op te lossen."

Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond: "We moeten niet vergeten dat er in Nederland ook plaatsen zijn die nog niet zo internationaal georienteerd zijn, bijvoorbeeld in kleine dorpen waar voornamelijk lokaal dialect wordt gesproken. Daar moeten we ons ook van bewust zijn." 

Harry van der Molen, Tweede Kamerlid voor het CDA: "Internationalisering kan van meerwaarde zijn, maar we moeten niet alle opleidingen internationaliseren. Dit moet passen in de context en opleidingen moeten het goed kunnen onderbouwen."

Gerelateerd

Studentenorganisaties zoeken nieuw bestuur: reageer uiterlijk 1-2 (LSVb) of 8-2 (ISO)

Actualiteit

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zoeken nieuwe bestuursleden. Deze twee organisaties behartigen de belangen van alle Nederlandse studenten. De Vereniging Hogescholen werkt veel met hen samen, daarom brengen wij deze oproep graag extra onder de aandacht.

Lees meer

Face the Unexpected - In debat over onderzoek en beroep

Actualiteit

Onder de titel 'Face the unexpected' organiseert de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen van 10 tot en met 14 december een film- en debatweek op de campus in beide steden. Aansluitend op elke film verkennen studenten samen met een docentonderzoeker of lector wat de film voor een beroep betekent.

Lees meer

Lancering website medezeggenschap

Actualiteit

Vandaag lanceren de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de website van het medezeggenschapsloket tijdens het evenement ‘de medezeggenschap in zijn kracht’ via www.kwaliteitsafspraken.nl. In 2015 is de basisbeurs afgeschaft. Het geld dat hierdoor vrijkomt moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In april is afgesproken dat studenten hierin een belangrijke stem krijgen via de medezeggenschap. Om ervoor te zorgen dat zij dit goed kunnen doen hebben de 4 partijen afgesproken dat er een loket moet komen dat onafhankelijk kan informeren en adviseren aan de medezeggenschap.

Lees meer