Actualiteit

Terugblik op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs

"Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten"

Inclusief internationaliseren en internationale vaardigheden in het hoger onderwijs vergroot de taalvaardigheden van studenten, het zorgt dat ze in contact komen met andere culturen, stimuleert kritisch denken en biedt ze meerwaarde op de arbeidsmarkt, daarover sprak Susana Menéndez op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs. In haar pitch benadrukte het bestuurslid van de Haagse Hogeschool: "Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten." Op de bijeenkomst, in een drukbezocht Café Dudok was de Internationaliseringsagenda voor het hoger onderwijs het onderwerp van gesprek met studenten, bestuurders en politici.

Binden van talent
Kristel Baele, voorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam, benoemde in haar pitch o.a. het belang van buitenlands talent voor Nederland, zeker voor de sectoren waar Nederland op de arbeidsmarkt tekorten heeft. Ze vertelde ook dat haar universiteit Nederlandse taalcursussen aanbiedt en stages aan buitenlandse studenten, omdat het bedrijfsleven zelf had aangegeven dat ze dat belangrijk vinden.

Goede balans
Maar het vraagt meer. Voor een goede balans bij internationalisering van het hoger onderwijsinstellingen zijn de volgende punten opgenomen in de agenda van de hogescholen en universiteiten: Focus op kwaliteit international classroom (o.a. door trainen docenten), Inclusieve gemeenschappen ((door o.a. het betrekken van medezeggenschap en het openen van het studentenleven voor internationale studenten), sturingsinstrumenten ten behoeve van gebalanceerde instroom, Integraal taalbeleid (o.a. borgen toegankelijkheid en Nederlandstalig aanbod door landelijke afstemming, C1-niveau docenten), Huisvesting op orde (o.a. door lokaal overleg en afspraken over huurwetgeving), Vergroten blijfkans zodat internationale studenten een extra bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, Versterken internationale positionering, Stimuleren uitgaande mobiliteit.

Internationaliseringsagenda
Hogescholen en Universiteiten willen de kansen die internationale samenwerking biedt benutten met de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs als uitgangspunt. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat internationalisering uitdagingen met zich meebrengt. Onderwijsinstellingen merken dat het in een open onderwijssysteem en globaliserende wereld in toenemende mate lastig is om bijvoorbeeld te sturen op de instroom van studenten. Dit heeft geleid tot vraagstukken, bijvoorbeeld op gebied van taalbeleid, huisvesting, toegankelijkheid en inclusiviteit. Een zorgvuldige vormgeving van internationalisering is daarom belangrijk. De voorgestelde maatregelen en acties worden in de agenda genoemd. Lees hier meer over de agenda.

Luister en kijk de bijeenkomst terug
Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst op 16 mei jl. gingen zo'n 130 studenten, beleidsmedewerkers, politici en bestuurders van hogescholen en universiteiten met elkaar in gesprek over de internationaliseringsagenda. Luister hier en kijk hier de bijeenkomst terug:

Foto's

Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: "Internationalisering is voor alle opleidingen belangrijk, maar de mate waarin en de manier waarop internationalisering vorm krijgt, is heel gedifferentieerd."

Zihni Özdil, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, was het met veel eens uit de Internationaliseringsagenda máár had wel nog een aantal vragen bij de numerus fixus voor internationale studenten.

Marion Hinderdael, Adviseur Strategie en Public Affairs van Brainport Development, benadrukte dat er op dit moment 2.500 vacatures zijn in de technische maakindustrie in de Brainport regio. Zonder wijziging zal het aantal vacatures oplopen naar 7.000. "Werving en binding van internationaal talent is van belang om dit tekort op te lossen."

Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond: "We moeten niet vergeten dat er in Nederland ook plaatsen zijn die nog niet zo internationaal georienteerd zijn, bijvoorbeeld in kleine dorpen waar voornamelijk lokaal dialect wordt gesproken. Daar moeten we ons ook van bewust zijn." 

Harry van der Molen, Tweede Kamerlid voor het CDA: "Internationalisering kan van meerwaarde zijn, maar we moeten niet alle opleidingen internationaliseren. Dit moet passen in de context en opleidingen moeten het goed kunnen onderbouwen."

Gerelateerd

Om excellent hoger onderwijs te garanderen, zijn forse investeringen nodig

Article

Hoger onderwijs is goed voor het hele land, stellen Alex Tess Rutten (studentenbond LSVb), Kees Gillesse (studentenbond ISO), Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen) en Pieter Duisenberg (VSNU).  Samen schreven zij hier vandaag een opiniestuk in Trouw over. 

Lees meer

5 onderwijsvernieuwers ontvangen de SURF Onderwijsaward 2019

Article

Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn vijf onderwijsvernieuwers geëerd met een SURF Onderwijsaward: Henk Hagoort (Hogeschool Windesheim), Bert-Jan Klaren (Hanzehogeschool), Silvester Draaijer (VU Amsterdam), Marina Brinkman-Staneva (Breda University of Applied Sciences) en Fake Zijl (Hogeschool Windesheim).

Lees meer

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer