Actualiteit

HELLO GOODBYE

De bordesscene zag er vertrouwd uit, al vond die niet plaats op het Huis ten Bosch, maar aan de achterkant van het werkpaleis van de Koning aan het Noordeinde. Opnieuw te weinig vrouwen en inclusief de Koning een geheel witte regering. Een diversiteitspact tussen alle serieuze politieke partijen zou geen overbodige luxe zijn. Ik haast mij er bij te zeggen dat in de tijd dat ik bij formaties betrokken was, de situatie niet veel beter was. Maar ondertussen zijn wij wel anderhalf decennium verder.

Behalve naar de Portugese schoenen van een van de vicepremiers ging mijn belangstelling deze keer vooral uit naar de nieuwe ministers op het departement van OCW. Die zagen er keurig en stemmig uit en zo op het oog kon je niet onderscheiden wie 'minister van' en wie 'minister voor' wordt. Dat verschil bestaat natuurlijk wel, maar speelt in de praktijk, zo heb ik zelf ondervonden, nauwelijks een rol. Zolang de taakverdeling maar duidelijk is en helderheid bestaat over de aan die taken toegewezen budgetten. 

Arie Slob gaat het funderend onderwijs doen. Maar we zullen als hbo-sector ook met hem te maken krijgen, bijvoorbeeld rond de doorstroom van havo naar hbo en zeker in het lerarenbeleid. Slob heeft het goed voor met het hbo, weten we sinds het rapport van de commissie onder zijn voorzitterschap over de toekomst van de prestatieafspraken. Een bondgenoot van ons denken op dit punt, heel prettig.

Arie Slob ken ik al aardig wat jaartjes, maar Ingrid van Engelshoven nog veel langer, onder meer als fractiemedewerker van mijn partij toen ik vers Tweede Kamerlid was. Later werd zij partijvoorzitter en wethouder onderwijs in de residentie. In al die kleine 25 jaar hebben wij prettig contact onderhouden. Dat is natuurlijk geen recept voor harmonie tussen branche en minister, maar wel een goede start. Een stevige bestuurder die minder partij-ideologisch als wel inhoudelijk gedreven is met een sterk strategisch vermogen. Het regeerakkoord geeft haar denk ik een goed handvat om het hoger onderwijs en de wetenschap een stap verder te brengen in kwaliteit, transparantie en draagvlak. 

Jet Bussemaker, die ik ook al bijna twintig jaar ken, heeft op het moment dat ik dit schrijf inmiddels de persoonlijke spulletjes in een verhuisdoos achter in de auto mee naar huis genomen, traditioneel nog één keer in de dienstauto met de chauffeur van het ministerie achter het stuur. Ik heb al eerder, bijvoorbeeld op het hbo-congres in april van dit jaar, haar lof toegezwaaid; toen dacht ik dat ze snel zou worden opgevolgd. Dat duurde nog een half jaartje.. 

Jet deed niet altijd wat onze sector graag wilde en soms juist wat wij niet wilden; ze was ook niet altijd een makkelijke minister. Maar wel een goede! Oog voor het hbo waar ze zelf bestuurlijke ervaring mee had, hart voor studenten en voor wetenschap en als het moest op de barricaden voor gelijke kansen. En het bleef niet onopgemerkt dat zij ook nog minister van Emancipatie was.

Jet, veel succes in een nieuw leven, wie weet in de buurt van onze sector. Arie en Ingrid, veel succes in een prachtige functie, waarvan oud-ministers plegen te zeggen dat de eerste en de laatste dag de mooiste zijn, maar dat is natuurlijk alleen maar heimwee en kinnesinne. Zet 'm op voor het (hoger beroeps-) onderwijs!

Thom de Graaf, 26 oktober 2017


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerd

Bal op de stip voor kwaliteitsafspraken 1.0

Article Ron Minnée

Deze week wachten de minister van OCW twee belangrijke debatten met de Tweede Kamer over het hoger onderwijs. Waar internationalisering volop in het nieuws is, geldt dat veel minder voor het Sectorakkoord. Op zich zegt dat niet zoveel; ook voor het grootste sportevenement van het jaar – het WK- is de aandacht nu minder groot.

Lees meer

Gemeente, u heeft met het hbo goud in handen

Article

Vorige week werden de stembussen weer tevoorschijn gehaald, ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels is het stof van de verkiezingsuitslagen neergedaald en wordt gestart met het vormen van nieuwe colleges. De onderhandelingen spitsen zich toe op gemeentelijke problematiek: krapte op de woningmarkt, krimp in de regio, zorg voor ouderen, duurzaam openbaar vervoer en radicalisering. Het is slechts een greep uit de maatschappelijke vraagstukken die gemeentes bezighoudt. Een onderwerp dat nauwelijks aandacht kreeg in de campagne is het hoger (beroeps) onderwijs. Dat wordt beschouwd als een landelijke politieke aangelegenheid. Een gemiste kans wat mij betreft. Want de gemeenten die hun hogescholen omarmen hebben een enorme voorsprong bij het oplossen van lokale en regionale uitdagingen. 

Lees meer

De slag om de arbeidsmarkt in de regio een impuls geven

Article

Publiek-private samenwerking versterken, bedrijven aan het roer van Centers of Expertises, een Regionaal Investeringsfonds zoals in het mbo voor het hbo zijn volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO VNI, onder andere nodig om de regionale aansluiting van hogescholen en de arbeidsmarkt een impuls te geven.

Lees meer