Actualiteit

Hefbrug voor gelijke kansen

Er zijn weinig onderwerpen waar de agenda van de overheid en de hbo-sector zo in elkaars verlengde liggen, als gelijke kansen. De emancipatiefunctie behoort tot de kern van het DNA van het hbo. Dat klinkt door in bijna alle gesprekken die ik vanaf het begin dat ik begonnen ben bij de Vereniging Hogescholen heb gevoerd. De afgelopen maanden heb ik aan beide kanten van de ‘tafel’ aan de gelijke kansen agenda mogen werken. Een mooi onderwerp daarom voor een eerste blog.

Vorige week brachten de bewindslieden van OCW hun brief over gelijke kansen uit. Niet over alle voorstellen zijn we als vereniging even enthousiast.  Maar dat doet niets af aan onze steun voor de alliantie die de bewindslieden willen opstarten. Voor de hogescholen ligt hier een belangrijke opdracht voor de komende jaren, en ik zie dat dit enorm veel energie genereert.  

Bij de lancering van de alliantie vorige week in Amsterdam ging veel aandacht uit naar het Rotterdams vakcollege De Hef. Genoemd naar een karakteristieke hefbrug in Rotterdam Zuid. Natuurlijk heeft die naam een dubbele boodschap. En terecht! Binnen 5/6 jaar heeft deze vmbo school zich opgewerkt van probleemschool tot voorbeeldschool.

Het kwam toevallig zo uit dat ik de dag na de lancering van de gelijke kansen alliantie, te gast was bij De Hef in het kader van een werkbezoek aan het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van de Hogeschool Rotterdam. Buitengewoon inspirerend! Ingrediënten van de succesvolle aanpak van De Hef zijn onder meer:

  • 100% ouderbetrokkenheid;
  • Intensieve dialoog tussen de directie en de leerlingenraad binnen de school; en
  • Mentoring en begeleiding met praktijkgericht onderzoek door studenten en docenten van de hogeschool.

Het EMI, waarvan de ‘Mentoren op Zuid’ het meest bekende project zijn, is maar een van de vele voorbeelden waar onderwijs en onderzoek van de hogescholen direct bijdragen aan nieuwe kansen. Terecht gaat in de gelijke kansen brief vooral veel aandacht uit naar de samenwerking tussen mbo en hbo.

De doorstroom mbo-hbo is een sterk en uniek punt in het Nederlandse onderwijs. Weinig andere Europese landen kennen zo’n brede aansluiting van het beroepsonderwijs op het hoger onderwijs. Toch kan ook in Nederland de samenwerking nog sterker. Voor bevorderen van kansen is deze leerweg van bijzonder groot belang: In de grote steden in de randstad heeft bijna 70% van de mbo-4 studenten een migrantenachtergrond. Daarnaast is een groot deel van de mbo-4 studenten eerste generatiestudent. Hier ligt een grote maatschappelijke opdracht. Ook deze leerroute kan dus met recht een hefbrug voor gelijke kansen worden genoemd.

De afgelopen maanden hebben we in de vereniging een inventarisatie gehouden van de vele initiatieven bij hogescholen om de samenwerking mbo – hbo te versterken. Bij alle hogescholen staat dit hoog op de agenda. Hoewel verschillend per instelling, is er ook een aantal brede hoofdlijnen te trekken:

  • In veel regio’s zijn er structurele samenwerkingsverbanden tussen ROC’s en hogescholen;
  • De ontwikkeling van de doorstroomkeuzedelen in het mbo, van loopbaantrajecten, praktijkgericht onderzoek en de verbreding van AD-programma’s geven een nieuwe impuls aan de samenwerking.

Via de website van de vereniging zullen we hier de komende tijd extra aandacht aan besteden door in te zoomen op een aantal good practices. De komende week ligt de focus op Noord Nederland, waar al vanaf 2013 afspraken bestaan over intensieve, regionale samenwerking. En ook op het congres Kwaliteit en studiesucces dat we op 8 december bij en met de HAN organiseren zal het ongetwijfeld een belangrijk thema zijn. Al was het maar omdat we er met Vincent Tinto in zijn geslaagd de geestelijk vader van veel van het gelijke kansenbeleid inde Verenigde Staten als key note spreker te strikken. Emanciperen en werken aan gelijke kansen, het zijn wezenskenmerken van het hbo.

Gerelateerd

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Actualiteit

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Verbazing over adviesrapport AWTI

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen heeft met verbazing kennis genomen van het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de toekomst van het Nederlands stelsel van Hoger onderwijs. Het rapport stelt terecht dat het hoger onderwijs van hoge kwaliteit is en grijpt terug op bekende voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met recente besluiten (sectorakkoorden), initiatieven die in de beginfase van uitvoering zijn (Wetenschapsagenda) en lopende gesprekken (zoals die tussen de VH en de VSNU). De aanbevelingen berusten vervolgens op centralistische planvorming, waarvan is aangetoond dat dit niet werkt.

Lees meer