Actualiteit

#HBOdiscours 2 werelden, 2 werkelijkheden samenbrengen

Gesprek over burgerschap en actualiteit vereist leiderschap docent én CvB

'Het is een kwestie van leiderschap. Zowel van de docent die het gesprek voert met zijn leerlingen, als van het College van Bestuur dat het klimaat schept om dat gesprek mogelijk te laten zijn,' concludeerde Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, aan het slot van het #HBOdiscours ' op 30 maart jl. over het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke kwesties in de klas, zoals recentelijk de aanslagen op het vliegveld en de metro in Brussel.

Margalith Kleijwegt, journaliste en auteur van de reportage '2 werelden, 2 werkelijkheden' over hoe docenten omgaan met gevoelige maatschappelijke kwesties in hun klas, leidde dit #HBOdiscours in en hamerde erop dat in het onderwijs docenten en bestuurders blijven praten met jongeren: 'Houd elkaar dichtbij!'

Debatdeelnemer Youssef Azghari, docent communicatie, cultuur en ethiek aan Avans Hogeschool, wees erop dat jongeren die ontsporen veel (media)aandacht krijgen maar dat de veel grotere groep die het goed doet vrijwel nooit in de schijnwerpers staat. 'Daar zit een kloof tussen, net als deze is te constateren tussen de uitersten die elkaar niet kunnen verdragen,' aldus Azghari. De docent speelt als begeleider bij het overbruggen van die kloof een belangrijke rol. 'Ben als docent transparant, laat zien waar jij en de hogeschool voor staan. Je bent als docent óók opvoeder en kan jouw studenten helpen hun blik op de wereld te verbreden. Zodat zij ook hun mening kunnen bijstellen,' gaf hij aan. Spelen docenten een belangrijk rol bij het samenbrengen van 2 werelden en 2 werkelijkheden, ook een andere beroepsgroep heeft volgens hem daarin een waardevolle functie. Azghari: 'We kunnen veel winnen met inzet sociaal werkers. Die kennen de jongeren die dreigen te ontsporen!'

Leonard Geluk, de derde debatdeelnemer en CvB-voorzitter van De Haagse Hogeschool, maakte onlangs bekend dat zijn hogeschool 40 miljoen extra in onderwijs zal steken voor deskundigheidsbevordering van docenten die studenten vormen en richting wijzen met veel aandacht voor karaktervorming. Hij wees tegen de achtergrond van de gescheiden werelden op de noodzaak van een echte debatcultuur op de hogeschool, als onder deel van de 'Bildung' oftewel burgerschapsvorming van studenten tot leiders van de toekomst.

Daarmee sloot hij aan bij de woorden van Thom de Graaf aan de start van dit #HBOdiscours: 'Wat betekent burgerschap in de context van hetgeen wij sinds vorig jaar meemaken, met als recent voorbeeld de aanslagen in Parijs. En wat betekent dit voor de student, de docent en de bestuurder van een hogeschool?' De vragen zijn gesteld, dit #HBOdiscours gaf concrete aanzetten voor beantwoording ervan.

Gerelateerd

Drie bijeenkomsten in juli over Comeniusprogramma 2020

Actualiteit

Vorige week was de aftrap van de voorlichtingsbijeenkomsten die het NRO over het Comeniusprogramma 2020 organiseert. De eerste bijeenkomsten in Venlo, Zwolle en Groningen zijn succesvol verlopen.

Lees meer

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer