Actualiteit

#HBOdiscours 2 werelden, 2 werkelijkheden samenbrengen

Gesprek over burgerschap en actualiteit vereist leiderschap docent én CvB

'Het is een kwestie van leiderschap. Zowel van de docent die het gesprek voert met zijn leerlingen, als van het College van Bestuur dat het klimaat schept om dat gesprek mogelijk te laten zijn,' concludeerde Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, aan het slot van het #HBOdiscours ' op 30 maart jl. over het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke kwesties in de klas, zoals recentelijk de aanslagen op het vliegveld en de metro in Brussel.

Margalith Kleijwegt, journaliste en auteur van de reportage '2 werelden, 2 werkelijkheden' over hoe docenten omgaan met gevoelige maatschappelijke kwesties in hun klas, leidde dit #HBOdiscours in en hamerde erop dat in het onderwijs docenten en bestuurders blijven praten met jongeren: 'Houd elkaar dichtbij!'

Debatdeelnemer Youssef Azghari, docent communicatie, cultuur en ethiek aan Avans Hogeschool, wees erop dat jongeren die ontsporen veel (media)aandacht krijgen maar dat de veel grotere groep die het goed doet vrijwel nooit in de schijnwerpers staat. 'Daar zit een kloof tussen, net als deze is te constateren tussen de uitersten die elkaar niet kunnen verdragen,' aldus Azghari. De docent speelt als begeleider bij het overbruggen van die kloof een belangrijke rol. 'Ben als docent transparant, laat zien waar jij en de hogeschool voor staan. Je bent als docent óók opvoeder en kan jouw studenten helpen hun blik op de wereld te verbreden. Zodat zij ook hun mening kunnen bijstellen,' gaf hij aan. Spelen docenten een belangrijk rol bij het samenbrengen van 2 werelden en 2 werkelijkheden, ook een andere beroepsgroep heeft volgens hem daarin een waardevolle functie. Azghari: 'We kunnen veel winnen met inzet sociaal werkers. Die kennen de jongeren die dreigen te ontsporen!'

Leonard Geluk, de derde debatdeelnemer en CvB-voorzitter van De Haagse Hogeschool, maakte onlangs bekend dat zijn hogeschool 40 miljoen extra in onderwijs zal steken voor deskundigheidsbevordering van docenten die studenten vormen en richting wijzen met veel aandacht voor karaktervorming. Hij wees tegen de achtergrond van de gescheiden werelden op de noodzaak van een echte debatcultuur op de hogeschool, als onder deel van de 'Bildung' oftewel burgerschapsvorming van studenten tot leiders van de toekomst.

Daarmee sloot hij aan bij de woorden van Thom de Graaf aan de start van dit #HBOdiscours: 'Wat betekent burgerschap in de context van hetgeen wij sinds vorig jaar meemaken, met als recent voorbeeld de aanslagen in Parijs. En wat betekent dit voor de student, de docent en de bestuurder van een hogeschool?' De vragen zijn gesteld, dit #HBOdiscours gaf concrete aanzetten voor beantwoording ervan.

Gerelateerd

Hogescholen maken bewuste keuzes voor internationalisering

Actualiteit

Internationalisering heeft waarde voor onderwijs, onderzoek en ondernemend Nederland. Dat beaamt ook de minister van OCW in haar brief naar de Tweede Kamer vandaag. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: ”We zijn blij dat er een evenwichtig pakket aan maatregelen wordt voorgesteld dat in lijn is met onze internationaliseringsagenda. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid een capaciteitsbeperking (numerus fixus) in te stellen bij anderstalige trajecten. Hogescholen kunnen de afweging voor een numerus fixus prima zelf maken, echter vooraf toestemming geven is onnodige bureaucratie.”

Lees meer

Comeniusbeurzen 2020: tweedaagse schrijfsessies voor aanvragers

Actualiteit

Op verschillende data in juni en juli organiseerde het NRO voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. De deelnemers kregen er onder meer een voorproefje van de schrijfsessies die in augustus en september 2019 zullen plaatsvinden. De schrijfsessies bieden expliciete schrijftijd en handvatten voor het schrijven van een aanvraag. De inschrijving is vanaf nu open. Aanvragers van hbo-instellingen hebben voorrang.

Lees meer

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Actualiteit

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Lees meer