Actualiteit

HBO zet stevig in op groei aantal studenten met een professionele master

In het actieplan Professionele Masters dat vandaag tijdens de Invitational Conference Masteronderwijs 2016 aan minister Jet Bussemaker van OCW is aangeboden, kondigen de hogescholen een stevige uitbreiding van het aantal masteropleidingen aan. Minister Bussemaker maakte bekend dat met directe ingang een verruiming van de bekostiging van masteropleidingen wordt doorgevoerd.

“Ik ben zeer verheugd met het besluit van de minister de tot nu bestaande beperking van de bekostiging van professionele masters van hogescholen op te heffen”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “De minister zet daarmee een belangrijke stap voor een stevige uitbouw van het aantal masteropleidingen waar maatschappelijke behoefte aan is. Tegelijkertijd nodigt het uit tot een versnelling in de doordenking van de manier waarop we aan onze ambities vorm en inhoud gaan geven.”

De presentatie van een gezamenlijk actieplan voor de professionele masters tijdens ICM 2016 markeert de bijzondere ontwikkeling die het hoger beroepsonderwijs het afgelopen decennium heeft doorgemaakt. In het actieplan worden een aantal belangrijke concrete vervolgstappen genoemd die de hogescholen gezamenlijk oppakken.

Meer en breder aanbod professionele masteropleidingen
De maatschappelijke vraag naar opgeleiden op masterniveau richt zich met name op professionals die in staat zijn bruggen te slaan: tussen theorie en praktijk en tussen verschillende disciplines. Met hun professionele master opleidingen willen de hogescholen in juist deze vraag voorzien. Naast de bestaande post-experience masters zullen er meer doorstroommasters komen die een wezenlijk andere studentenpopulatie kennen en om een andere didactiek vragen. Uitdagingen liggen er ook in de verbinding van de professionele masters met het praktijkgericht onderzoek.

Aansluiting bij profilering hogescholen
Nieuwe masteropleidingen worden ontwikkeld binnen de speerpunten van een hogeschool. Een multidisciplinaire aanpak en dus sector overstijgend, in samenwerking met andere kennisinstellingen en maatschappelijke partners, dat zijn typerende kenmerken van de professionele masteropleidingen van de hogescholen.

Lancering digitaal magazine tijdens ICM 2016
Met een druk op de knop lanceerde Ans Gielen, voorzitter Landelijk Platform Professional Masteropleidingen, tijdens ICM 2016 het digitaal magazine professionele masters. Bovendien is er een speciale pagina op deze website met allerhande relevante (achtergrond)informatie over de masteropleidingen van hogescholen.

Tijdens de Invitational Conference Masteronderwijs (ICM) werd  hét podium geboden aan de hogescholen om de toegevoegde waarde van professional masteronderwijs te tonen. Gedurende de conferentie gingen verschillende stakeholders, zoals werkgevers, studenten en hogescholen, hierover stevig met elkaar in gesprek. Samen hebben ze laten  zien dat het HBO Masteronderwijs leeft.


Foto, v.l.n.r.: Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen), Yasamin Ferdousbarin (Master in Media Innovation / Digital Social Expererience Manager KLM), en Jet Bussemaker (minister van OCW)


Video

Gerelateerd

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer