Actualiteit

HBO zet stevig in op groei aantal studenten met een professionele master

In het actieplan Professionele Masters dat vandaag tijdens de Invitational Conference Masteronderwijs 2016 aan minister Jet Bussemaker van OCW is aangeboden, kondigen de hogescholen een stevige uitbreiding van het aantal masteropleidingen aan. Minister Bussemaker maakte bekend dat met directe ingang een verruiming van de bekostiging van masteropleidingen wordt doorgevoerd.

“Ik ben zeer verheugd met het besluit van de minister de tot nu bestaande beperking van de bekostiging van professionele masters van hogescholen op te heffen”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “De minister zet daarmee een belangrijke stap voor een stevige uitbouw van het aantal masteropleidingen waar maatschappelijke behoefte aan is. Tegelijkertijd nodigt het uit tot een versnelling in de doordenking van de manier waarop we aan onze ambities vorm en inhoud gaan geven.”

De presentatie van een gezamenlijk actieplan voor de professionele masters tijdens ICM 2016 markeert de bijzondere ontwikkeling die het hoger beroepsonderwijs het afgelopen decennium heeft doorgemaakt. In het actieplan worden een aantal belangrijke concrete vervolgstappen genoemd die de hogescholen gezamenlijk oppakken.

Meer en breder aanbod professionele masteropleidingen
De maatschappelijke vraag naar opgeleiden op masterniveau richt zich met name op professionals die in staat zijn bruggen te slaan: tussen theorie en praktijk en tussen verschillende disciplines. Met hun professionele master opleidingen willen de hogescholen in juist deze vraag voorzien. Naast de bestaande post-experience masters zullen er meer doorstroommasters komen die een wezenlijk andere studentenpopulatie kennen en om een andere didactiek vragen. Uitdagingen liggen er ook in de verbinding van de professionele masters met het praktijkgericht onderzoek.

Aansluiting bij profilering hogescholen
Nieuwe masteropleidingen worden ontwikkeld binnen de speerpunten van een hogeschool. Een multidisciplinaire aanpak en dus sector overstijgend, in samenwerking met andere kennisinstellingen en maatschappelijke partners, dat zijn typerende kenmerken van de professionele masteropleidingen van de hogescholen.

Lancering digitaal magazine tijdens ICM 2016
Met een druk op de knop lanceerde Ans Gielen, voorzitter Landelijk Platform Professional Masteropleidingen, tijdens ICM 2016 het digitaal magazine professionele masters. Bovendien is er een speciale pagina op deze website met allerhande relevante (achtergrond)informatie over de masteropleidingen van hogescholen.

Tijdens de Invitational Conference Masteronderwijs (ICM) werd  hét podium geboden aan de hogescholen om de toegevoegde waarde van professional masteronderwijs te tonen. Gedurende de conferentie gingen verschillende stakeholders, zoals werkgevers, studenten en hogescholen, hierover stevig met elkaar in gesprek. Samen hebben ze laten  zien dat het HBO Masteronderwijs leeft.


Foto, v.l.n.r.: Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen), Yasamin Ferdousbarin (Master in Media Innovation / Digital Social Expererience Manager KLM), en Jet Bussemaker (minister van OCW)


Video

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen: zorgen over motie buitenlandse studenten

Article

De Vereniging Hogescholen is teleurgesteld dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die oproept om ervoor te zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten stopt, totdat de minister met nieuwe maatregelen komt over internationalisering. Ook buitenlandse studenten kunnen immers hard nodig zijn voor de krappe Nederlandse arbeidsmarkt. De Vereniging Hogescholen wil met minister Dijkgraaf in gesprek over de uitvoering van de motie.

Lees meer

Hogescholen zien aantal nieuwe studenten afnemen

Article

Het aantal nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’22-’23 ten opzichte van vorig jaar met 5,5 % afgenomen. De verminderde instroom doet zich voor in alle sectoren. Dat blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. Uitzondering zijn de opleidingen Associate degree (Ad), waar – geheel in lijn met de afgelopen jaren – een flinke toename is te zien met 9,2%. “De voortdurende en gestage groei van onze Ad-opleidingen laat zien dat de Ad is uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van het hoger beroepsonderwijs”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Goede perspectieven voor hbo’ers op de arbeidsmarkt

Article

Hbo-afgestudeerden doen het in de regel nog steeds goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. Belangrijkste conclusie uit de monitor: hbo-opgeleiden van de lichting 2019/2020 hebben bijna allemaal werk; vier van de vijf werken op het hbo-niveau waarvoor ze zijn opgeleid en 60 procent heeft al een vaste baan. “Het is mooi om te zien dat mensen na het voltooien van een hbo-opleiding meestal goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat Nederland zit te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer