Actualiteit

HBO zet stevig in op groei aantal studenten met een professionele master

In het actieplan Professionele Masters dat vandaag tijdens de Invitational Conference Masteronderwijs 2016 aan minister Jet Bussemaker van OCW is aangeboden, kondigen de hogescholen een stevige uitbreiding van het aantal masteropleidingen aan. Minister Bussemaker maakte bekend dat met directe ingang een verruiming van de bekostiging van masteropleidingen wordt doorgevoerd.

“Ik ben zeer verheugd met het besluit van de minister de tot nu bestaande beperking van de bekostiging van professionele masters van hogescholen op te heffen”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “De minister zet daarmee een belangrijke stap voor een stevige uitbouw van het aantal masteropleidingen waar maatschappelijke behoefte aan is. Tegelijkertijd nodigt het uit tot een versnelling in de doordenking van de manier waarop we aan onze ambities vorm en inhoud gaan geven.”

De presentatie van een gezamenlijk actieplan voor de professionele masters tijdens ICM 2016 markeert de bijzondere ontwikkeling die het hoger beroepsonderwijs het afgelopen decennium heeft doorgemaakt. In het actieplan worden een aantal belangrijke concrete vervolgstappen genoemd die de hogescholen gezamenlijk oppakken.

Meer en breder aanbod professionele masteropleidingen
De maatschappelijke vraag naar opgeleiden op masterniveau richt zich met name op professionals die in staat zijn bruggen te slaan: tussen theorie en praktijk en tussen verschillende disciplines. Met hun professionele master opleidingen willen de hogescholen in juist deze vraag voorzien. Naast de bestaande post-experience masters zullen er meer doorstroommasters komen die een wezenlijk andere studentenpopulatie kennen en om een andere didactiek vragen. Uitdagingen liggen er ook in de verbinding van de professionele masters met het praktijkgericht onderzoek.

Aansluiting bij profilering hogescholen
Nieuwe masteropleidingen worden ontwikkeld binnen de speerpunten van een hogeschool. Een multidisciplinaire aanpak en dus sector overstijgend, in samenwerking met andere kennisinstellingen en maatschappelijke partners, dat zijn typerende kenmerken van de professionele masteropleidingen van de hogescholen.

Lancering digitaal magazine tijdens ICM 2016
Met een druk op de knop lanceerde Ans Gielen, voorzitter Landelijk Platform Professional Masteropleidingen, tijdens ICM 2016 het digitaal magazine professionele masters. Bovendien is er een speciale pagina op deze website met allerhande relevante (achtergrond)informatie over de masteropleidingen van hogescholen.

Tijdens de Invitational Conference Masteronderwijs (ICM) werd  hét podium geboden aan de hogescholen om de toegevoegde waarde van professional masteronderwijs te tonen. Gedurende de conferentie gingen verschillende stakeholders, zoals werkgevers, studenten en hogescholen, hierover stevig met elkaar in gesprek. Samen hebben ze laten  zien dat het HBO Masteronderwijs leeft.


Foto, v.l.n.r.: Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen), Yasamin Ferdousbarin (Master in Media Innovation / Digital Social Expererience Manager KLM), en Jet Bussemaker (minister van OCW)


Video

Gerelateerd

Pabo en verpleegkunde favoriet bij nieuwe hbo-studenten

Article

Beroepen in de publieke sector met flinke personeelstekorten zijn populair bij eerstejaars hbo-studenten. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding tot leraar in het basisonderwijs steeg met 33,5% van 5243 vorig jaar tot 7000 in 2020. Ook verpleegkunde is populair: daar is de toename ten opzichte van vorig jaar 16,7%: van 5896 aanmeldingen vorig jaar tot 6878 dit jaar. Dit blijkt uit de aanmeldcijfers in het hbo tot en met 5 oktober 2020, die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Definitieve instroomcijfers volgen later dit studiejaar.

Lees meer

Mbo-scholen, hogescholen en universiteiten: Leven lang ontwikkelen door persoonlijk leerrecht per jaar

Article

Iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar moet het basisrecht van één week scholing per jaar krijgen. Dat is de kern van het plan ‘Een leven lang ontwikkelen voor iedereen’ van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dit plan is vandaag overhandigd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Lees meer

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer