Actualiteit

HBO zet stevig in op groei aantal studenten met een professionele master

In het actieplan Professionele Masters dat vandaag tijdens de Invitational Conference Masteronderwijs 2016 aan minister Jet Bussemaker van OCW is aangeboden, kondigen de hogescholen een stevige uitbreiding van het aantal masteropleidingen aan. Minister Bussemaker maakte bekend dat met directe ingang een verruiming van de bekostiging van masteropleidingen wordt doorgevoerd.

“Ik ben zeer verheugd met het besluit van de minister de tot nu bestaande beperking van de bekostiging van professionele masters van hogescholen op te heffen”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “De minister zet daarmee een belangrijke stap voor een stevige uitbouw van het aantal masteropleidingen waar maatschappelijke behoefte aan is. Tegelijkertijd nodigt het uit tot een versnelling in de doordenking van de manier waarop we aan onze ambities vorm en inhoud gaan geven.”

De presentatie van een gezamenlijk actieplan voor de professionele masters tijdens ICM 2016 markeert de bijzondere ontwikkeling die het hoger beroepsonderwijs het afgelopen decennium heeft doorgemaakt. In het actieplan worden een aantal belangrijke concrete vervolgstappen genoemd die de hogescholen gezamenlijk oppakken.

Meer en breder aanbod professionele masteropleidingen
De maatschappelijke vraag naar opgeleiden op masterniveau richt zich met name op professionals die in staat zijn bruggen te slaan: tussen theorie en praktijk en tussen verschillende disciplines. Met hun professionele master opleidingen willen de hogescholen in juist deze vraag voorzien. Naast de bestaande post-experience masters zullen er meer doorstroommasters komen die een wezenlijk andere studentenpopulatie kennen en om een andere didactiek vragen. Uitdagingen liggen er ook in de verbinding van de professionele masters met het praktijkgericht onderzoek.

Aansluiting bij profilering hogescholen
Nieuwe masteropleidingen worden ontwikkeld binnen de speerpunten van een hogeschool. Een multidisciplinaire aanpak en dus sector overstijgend, in samenwerking met andere kennisinstellingen en maatschappelijke partners, dat zijn typerende kenmerken van de professionele masteropleidingen van de hogescholen.

Lancering digitaal magazine tijdens ICM 2016
Met een druk op de knop lanceerde Ans Gielen, voorzitter Landelijk Platform Professional Masteropleidingen, tijdens ICM 2016 het digitaal magazine professionele masters. Bovendien is er een speciale pagina op deze website met allerhande relevante (achtergrond)informatie over de masteropleidingen van hogescholen.

Tijdens de Invitational Conference Masteronderwijs (ICM) werd  hét podium geboden aan de hogescholen om de toegevoegde waarde van professional masteronderwijs te tonen. Gedurende de conferentie gingen verschillende stakeholders, zoals werkgevers, studenten en hogescholen, hierover stevig met elkaar in gesprek. Samen hebben ze laten  zien dat het HBO Masteronderwijs leeft.


Foto, v.l.n.r.: Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen), Yasamin Ferdousbarin (Master in Media Innovation / Digital Social Expererience Manager KLM), en Jet Bussemaker (minister van OCW)


Video

Gerelateerd

Goede perspectieven voor hbo’ers op de arbeidsmarkt

Article

Hbo-afgestudeerden doen het in de regel nog steeds goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. Belangrijkste conclusie uit de monitor: hbo-opgeleiden van de lichting 2019/2020 hebben bijna allemaal werk; vier van de vijf werken op het hbo-niveau waarvoor ze zijn opgeleid en 60 procent heeft al een vaste baan. “Het is mooi om te zien dat mensen na het voltooien van een hbo-opleiding meestal goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat Nederland zit te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer

Hogescholen verheugen zich op 'normale' start studiejaar

Article

Hogescholen mogen het studiejaar op 30 augustus starten zonder dat er 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. Dat betekent dat zo'n half miljoen hbo-studenten weer volledig fysiek onderwijs kunnen volgen. Dat heeft het kabinet vandaag besloten na overleg over de versoepeling van de coronamaatregelen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen is verheugd met dat besluit: “We kijken er erg naar uit om onze studenten weer te verwelkomen op de campus. We kunnen starten met een ‘normaal’ studiejaar en dat is voor studenten van essentieel belang. Want leren doe je samen, met elkaar en van elkaar.” Ook voor docenten en medewerkers is het belangrijk dat ze nu eindelijk weten waar ze aan toe zijn en weer fysiek onderwijs kunnen geven. Limmen benadrukt dat er ook voorzichtigheid geboden is: “We blijven communiceren dat zelftesten en hygiëne-maatregelen belangrijk zijn voor de veiligheid van jezelf en anderen. En natuurlijk als je gaat studeren, laat je vaccineren.”

Lees meer