Actualiteit

HBO zet stevig in op groei aantal studenten met een professionele master

In het actieplan Professionele Masters dat vandaag tijdens de Invitational Conference Masteronderwijs 2016 aan minister Jet Bussemaker van OCW is aangeboden, kondigen de hogescholen een stevige uitbreiding van het aantal masteropleidingen aan. Minister Bussemaker maakte bekend dat met directe ingang een verruiming van de bekostiging van masteropleidingen wordt doorgevoerd.

“Ik ben zeer verheugd met het besluit van de minister de tot nu bestaande beperking van de bekostiging van professionele masters van hogescholen op te heffen”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “De minister zet daarmee een belangrijke stap voor een stevige uitbouw van het aantal masteropleidingen waar maatschappelijke behoefte aan is. Tegelijkertijd nodigt het uit tot een versnelling in de doordenking van de manier waarop we aan onze ambities vorm en inhoud gaan geven.”

De presentatie van een gezamenlijk actieplan voor de professionele masters tijdens ICM 2016 markeert de bijzondere ontwikkeling die het hoger beroepsonderwijs het afgelopen decennium heeft doorgemaakt. In het actieplan worden een aantal belangrijke concrete vervolgstappen genoemd die de hogescholen gezamenlijk oppakken.

Meer en breder aanbod professionele masteropleidingen
De maatschappelijke vraag naar opgeleiden op masterniveau richt zich met name op professionals die in staat zijn bruggen te slaan: tussen theorie en praktijk en tussen verschillende disciplines. Met hun professionele master opleidingen willen de hogescholen in juist deze vraag voorzien. Naast de bestaande post-experience masters zullen er meer doorstroommasters komen die een wezenlijk andere studentenpopulatie kennen en om een andere didactiek vragen. Uitdagingen liggen er ook in de verbinding van de professionele masters met het praktijkgericht onderzoek.

Aansluiting bij profilering hogescholen
Nieuwe masteropleidingen worden ontwikkeld binnen de speerpunten van een hogeschool. Een multidisciplinaire aanpak en dus sector overstijgend, in samenwerking met andere kennisinstellingen en maatschappelijke partners, dat zijn typerende kenmerken van de professionele masteropleidingen van de hogescholen.

Lancering digitaal magazine tijdens ICM 2016
Met een druk op de knop lanceerde Ans Gielen, voorzitter Landelijk Platform Professional Masteropleidingen, tijdens ICM 2016 het digitaal magazine professionele masters. Bovendien is er een speciale pagina op deze website met allerhande relevante (achtergrond)informatie over de masteropleidingen van hogescholen.

Tijdens de Invitational Conference Masteronderwijs (ICM) werd  hét podium geboden aan de hogescholen om de toegevoegde waarde van professional masteronderwijs te tonen. Gedurende de conferentie gingen verschillende stakeholders, zoals werkgevers, studenten en hogescholen, hierover stevig met elkaar in gesprek. Samen hebben ze laten  zien dat het HBO Masteronderwijs leeft.


Foto, v.l.n.r.: Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen), Yasamin Ferdousbarin (Master in Media Innovation / Digital Social Expererience Manager KLM), en Jet Bussemaker (minister van OCW)


Video

Gerelateerd

Principeakkoord cao hbo 2020 in Coronatijd

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs – Aob, FNV, UNIENFTO en CNV Onderwijs – zijn er in geslaagd om ondanks de crisis als gevolg van de Corona pandemie een nieuwe cao HBO 2020 overeen te komen. De lonen worden op 1 juli structureel met 2,75% verhoogd. Daarnaast zal aan de werknemers in het hbo in de maand juni ook een eenmalige uitkering van € 880 bruto worden toegekend. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Het is een manier om onze waardering tot uitdrukking te laten komen voor al die docenten en medewerkers in het hbo die al maandenlang alles op alles zetten om het onderwijs aan onze ruim 450 duizend studenten door te laten gaan.’

Lees meer

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer

Hogescholen stellen bindend studieadvies uit vanwege coronavirus 

Article

Het ministerie van OCW heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een bsa in principe uit tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021), op instellingsniveau zal hier verder vorm aan worden gegeven. Zo helpen de hogescholen studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus. 

Lees meer