Actualiteit

HBO-Monitor 2018 van start

Vanaf 1 oktober is de enquête onder hbo-alumni weer van start gegaan, in opdracht van de gezamenlijke hogescholen en uitgevoerd door Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht in samenwerking met DESAN Research Solutions. Ook dit jaar worden ruim 60.000 oud-studenten, die anderhalf jaar geleden zijn afgestudeerd in het hbo, benaderd en over hun huidige arbeidsmarktpositie bevraagd en hoe dit aansluit bij hun opleiding. In het voorjaar van 2019 worden de uitkomsten van de huidige editie gepubliceerd.

Door deel te nemen helpen hbo-alumni hun opleiding te verbeteren. Ook helpen zij studiekiezers door ze inzicht te geven in de baankansen en beroepsmogelijkheden van hun opleiding. Bovendien maken invullers van de vragenlijst kans op een bedrag van €500.

Lees meer over de HBO-Monitor