Actualiteit

Hanzedocent Loes Damhof verkozen tot hoger onderwijs docent van het jaar

Loes Damhof, docent aan de Hanzehogeschool Groningen, is door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) verkozen tot hoger onderwijs docent van het jaar 2016. Dit werd vandaag bekend gemaakt door Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Loes Damhof is docent bij de opleiding Communication & Multimedia Design en werd voorgedragen door studenten. Ze wordt onder andere geroemd om haar betrokkenheid, passie en innovatieve lesmethoden.

Comeniusbeurs
Damhof ontving uit handen van minister Bussemaker de eerste Comeniusbeurs. Het Comeniusprogramma is een prestigieus beurzenprogramma voor docenten en onderwijsleiders in het hoger onderwijs, gericht op onderwijsverbetering en -vernieuwing. Het gaat om een bedrag van 50.000 euro.

Genomineerden
De genomineerden voor de docent van het jaar 2016 verkiezing waren: Loes Damhof (Hanzehogeschool), Max Bogers (Fontys Hogescholen), Meindert Flikkema (VU), Aswin van Oijen (Tilburg Universiteit) en Erwin Hans (Technische Universiteit Twente).

Jury
De jury bestond dit jaar uit Alexandru Iosup (winnaar vorig jaar), Monique Vogelzang (Inspecteur-generaal Onderwijsinspectie), Henriëtte Maassen van den Brink (voorzitter Onderwijsraad), Noël Vergunst (voorzitter EHON) en Simon Theeuwes (bestuurslid ISO).

De Docent van het Jaar 2016 trofee is ontworpen door kunstenaar Willem de Haan, studerend aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten.

Gerelateerd

PO-Raad en Vereniging Hogescholen: goed bewegingsonderwijs vraagt samenwerking

Actualiteit

Kwalitatief hoogstaande gymlessen voor kinderen op basisscholen vinden de Vereniging Hogescholen en de PO-Raad cruciaal. Om kinderen meer te laten bewegen en hen gezonder en beweegvaardiger te maken, is het belangrijk dat binnen en buiten de school aan bewegen wordt gedaan. Daarbij vullen groepsleerkrachten met een leergang bewegingsonderwijs en vakdocenten elkaar aan om ervoor te zorgen dat kinderen meer bewegen op en rond de school. Tevens bepleiten PO-Raad en de Vereniging Hogescholen in een brief aan de Tweede Kamer meer samenwerking tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen om ook gezondheid buiten het onderwijs te bevorderen.

Lees meer

Vereniging Hogescholen en MBO Raad verbeteren samen de opleiding van mbo-docenten

Actualiteit

De afgelopen jaren zijn mbo-scholen en hbo-lerarenopleidingen intensiever gaan samenwerken. Het zij-instroomtraject voor mbo-docenten is kwalitatief verbeterd. De Vereniging Hogescholen en MBO Raad grijpen dit moment aan om een agenda met vijf speerpunten te presenteren om docenten en instructeurs samen op te leiden. Daarnaast willen zij met elkaar een duurzame kennisinfrastructuur ontwikkelen om docenten en instructeurs in het mbo verder te professionaliseren en te bekwamen.

Lees meer

Medezeggenschap positiever over rol maar nog altijd ruimte voor verbetering

Actualiteit

Er is een stijgende lijn zichtbaar in de tevredenheid van medezeggenschappers. Ze zijn iets positiever gaan oordelen over de medezeggenschap op hun hogeschool of universiteit. Ze zijn bijvoorbeeld meer tevreden over de manier waarop de onderwijsinstelling hen faciliteert en de verhouding tussen raad en bestuur. Toch zijn er ook verbeterpunten; medezeggenschappers hebben behoefte aan meer tijd voor de uitvoering van hun taken en aan meer scholing.

Lees meer