Actualiteit

Grondlegger HBO-raad Willy van Lieshout overleden

Onderwijsvernieuwer ir. Willy van Lieshout is overleden. Van Lieshout was van 1974 tot 1991 collegevoorzitter van de Radboud Universiteit. Hij overleed op 14 oktober jl. op 92-jarige leeftijd in zijn geboorte- en woonplaats Maastricht.

Van Lieshout was een van de bedenkers van het idee om hbo-opleidingen te bundelen tot wat we nu hogescholen noemen. Ook was hij een van de grondleggers de HBO-raad (nu Vereniging Hogescholen), waar hij in de commissie zat die er de statuten voor moest maken, en de VSNU. In 1975 vond de oprichting plaats van het overlegorgaan HBO-raad. In 1986 werd de HBO-raad een vereniging van hogescholen. In hetzelfde jaar werd de Wet op het hbo van kracht. De term 'hogescholen' kwam in plaats van namen als hts en heao.

Van Lieshout studeerde werktuigbouwkunde aan de hts te Heerlen, later ook elektrotechniek in Aken. Hij werkte bij DSM en bij een bureau voor beroepsonderwijs totdat hij in 1961 op de leeftijd van 32 jaar werd aangesteld als directeur van de hts in Eindhoven. Die incorporeerde hij in een door hem opgezet Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs. In 1974 trad hij aan als voorzitter van het College van Bestuur van wat toen nog de Katholieke Universiteit Nijmegen heette, nu de Radboud Universiteit. Die functie bekleedde hij tot 1991.

De Radboud Universiteit heeft een in memoriam gepubliceerd over Van Lieshout.