Actualiteit

Gezondheidszorg onderwijs en sociale studies: samen interprofessioneel onderwijs op hbo naar hoger plan tillen

De opleidingen uit de hbo-domeinen hoger gezondheidszorgonderwijs (HGZO) en hogere sociale studies (HSS) slaan de handen ineen om interprofessioneel onderwijs tot speerpunt te maken binnen het onderwijs. Daar is de zorg en welzijnssector en uiteindelijk de burger /patiënt mee geholpen. Betere zorg en efficiëntere zorg is te behalen door meer samenwerking is het simpele uitgangspunt. Daarnaast wordt zo ook invulling gegeven aan de transformaties tussen zorg en welzijn en de verschuiving van verantwoordelijkheden. Ook de Commissie Kervezee heeft het hbo nadrukkelijk de opdracht te geven meer aandacht te geven aan interprofessioneel onderwijs (IPE). De zorgopleidingen en sociale studies pakken deze handschoen graag op.

Zorg en welzijn verbinden
De kernboodschap van de Commissie Kervezee ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ luidt dat het centraal stellen van het functioneren, de veerkracht en eigen regie van burgers gevolgen heeft voor de inhoud van het onderwijs. Het uitgangspunt hierbij is een biopsychosociaal model. Hierdoor worden onder meer zorg en welzijn met elkaar verbonden. Om dat te bereiken leren (toekomstige) professionals samen te werken met burgers en hun netwerken en met andere professionals in interprofessionele teams en daarbij gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. 

IPE is door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gedefinieerd als ‘twee of meer disciplines leren over, van en met elkaar, om een effectieve samenwerking mogelijk te maken om de zorg te verbeteren.’ Het verzorgen en aanbieden van interprofessioneel onderwijs is geen ‘new kid on the block’. Eerder al schreven de zorgopleidingen een inspiratiebrief over interprofessioneel opleiden. Sectoraal adviescollege zorg voorzitter Arwin Nimis van de Hanzehogeschool Groningen schreef er een blog over voor het Australische LH Martin Institute.

Studiereis 
In het licht van de aanbevelingen van de Commissie Kervezee besloten de sectorale adviescolleges van zowel zorg als hogere sociale studies samen met de voorzitters van de landelijke opleidingsoverleggen een studiereis te organiseren. Doel van de studiereis was om de sectoren hgzo en hss dichter bij elkaar te brengen en een impuls te geven aan interprofessioneel opleiden. In maart 2017 is een delegatie van 20 personen naar het Verenigd Koninkrijk afgereisd om interprofessioneel opleiden handen en voeten te geven.

De delegatie bracht een bezoek aan Bromley by Bow een innovatieve organisatie rond zorg en sociaal werk in een van de armste wijken van Londen. Directeur Dan Hopewell vertelde over ‘health by stealth’; community development door en voor de community in verbinding met gezondheid(szorg); en’ social prescribing’. Een praktijkvoorbeeld van interprofessioneel samenwerken in deze gemeenschap, onderbouwd met een duurzaam businessmodel.

Professor Scott Reeves van het Centre for Health and Social Care Research presenteerde een systematic review rond interprofessioneel opleiden. Dat bood de Nederlandse delegatie nieuwe inzichten en ruimte voor andere invalshoeken. Uit de presentatie en discussie met Scott Reeves kwam duidelijk naar voren dat het niet gaat om vermenging van beroepsidentiteiten, maar dat opleiden tot de eigen beroepsidentiteit samen op gaat met IPE (voorwaardelijk is voor interprofessioneel samenwerken). 

Gezamenlijk optrekken
De sectoren hoger gezondheidszorg onderwijs en hogere sociale studies willen de komende jaren gezamenlijk blijven optrekken om interprofessioneel opleiden ook intersectoraal in het zorg- en welzijnsonderwijs verder vorm te geven. Werken vanuit gemeenschappelijke kaders en taal helpt daarbij om elkaar te blijven begrijpen en onderwijs op elkaar af te stemmen. Het Canadese National Competency Framework voor interprofessioneel onderwijs zal als basis dienen.