Actualiteit

Gezocht: Lector van het jaar 2017-2018

De opdracht van het hbo is complex. De groep jongeren die opgeleid wordt is divers en kent naast havisten ook vwo’ers en doorstromers vanuit het mbo. Om die allemaal een gedegen voorbereiding te bieden op een plek op de arbeidsmarkt is geen sinecure, ook omdat het lastig te voorspellen is op welke baan je studenten voorbereidt. Er worden dan ook naast de reguliere bachelor een hoop nieuwe onderwijsroutes ontwikkeld. De hbo-master is in opkomst en ook de Associate Degree krijgt meer en meer een plek bij hogescholen.

Een belangrijke rol in het hbo op dit punt is weggelegd voor lectoren. Zij ontwikkelen nieuwe kennis, halen het de hogeschool binnen en laten die kennis een weg in het onderwijs vinden. Het is die kennis die jonge mensen nodig hebben als ze straks op een snel bewegende arbeidsmarkt aan de slag gaan. Reden genoeg dus voor het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en ScienceGuide om het thema ‘Verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt’ centraal te stellen bij de verkiezing van de Lector van het Jaar.

Lectoren van alle mogelijke disciplines in het HBO maken kans Lector van het Jaar te worden, mits het thema ‘Verbinding onderwijs en arbeidsmarkt’ duidelijk naar voren komt. Studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van hogescholen worden allen van harte uitgenodigd hun voordrachten voor de lector van het jaar in te sturen. Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer