Actualiteit

Extra jurisprudentiebijeenkomst voor leden van examencommissies

Op 9 juni organiseert de Vereniging Hogescholen een jurisprudentiebijeenkomst voor leden van examencommissies. Aangezien deze bijeenkomst al helemaal volgeboekt is komt er een tweede bijeenkomst op donderdag 25 juni, ook weer in Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit formulier. Ook nu geldt: aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en vol = vol!

Gerelateerd

Commissie Rullmann over Toetsing en examinering hbo: hogescholen gaan zienderogen vooruit!

Actualiteit

“Rondom toetsen en examineren is samenwerking opgebloeid tussen opleidingen en hogescholen, veel docenten hebben zich geschoold in de examenpraktijk en het bij toetsing en examinering inschakelen van extern deskundigen is inmiddels breed verspreid”, zo concludeert Paul Rullmann, voorzitter van de commissie ‘evaluatie externe validering toetsing en examinering in het hbo’ bij de presentatie van het eindrapport. “Met de titel ‘Zienderogen vooruit’ geven we duidelijk aan wat de commissie ervan vindt: er is hard gewerkt en heel veel bereikt.”

Lees meer

Drie projecten over kwaliteit toetsing op jaarcongres Vereniging Hogescholen 2017

Actualiteit

Het thema van het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen is ‘De o van hbo’. Toetsing is onlosmakelijk verbonden met onderwijs. Daarom is er op dit congres een aparte plek ingeruimd voor een aantal van de projecten over de kwaliteit van toetsing, die zijn ontwikkeld in het kader van ‘Vreemde ogen dwingen’. 

Lees meer

Training voor leden van examencommissies

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen organiseert in 2017 weer een aantal keren de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen of Kim Dirkx), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). De drie trainingen vinden plaats op: 16 en 17 januari en 6 maart (reeds volgeboekt), op 12 en 13 april en 15 mei; en op 13 en 14 september en 9 november. Aanmelden voor deze trainingen kan via de website van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer