Actualiteit

Extra geld naar postdoc plekken in het hbo

Istock 000005022251medium

Praktijkgericht onderzoek op hogescholen kenmerkt zich door de verbondenheid met de beroepspraktijk en het onderwijs. Lectoren en docent-onderzoekers spelen een cruciale rol. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk gepromoveerde hbo-docenten op hogescholen blijven werken en om promovendi te motiveren een overstap te maken van een universiteit naar het hbo, stelt minister Bussemaker (OCW) dit jaar 4 miljoen beschikbaar voor 2-jarige postdoc plekken in het hoger beroepsonderwijs. Hiermee geeft zij een impuls aan onderzoek-gerelateerd onderwijs in het hbo. Vanaf 2018 is structureel 2 miljoen euro beschikbaar voor een postdoc/docentenprogramma. In dit programma verricht een onderzoeker gedurende twee jaar onderzoek met daarnaast voor de helft van de tijd onderwijstaken, zo staat vermeld in de Talentbrief die het ministerie vandaag publiceert.

Inzetten op talentontwikkeling
Hogescholen werken hard aan het optimaal toerusten van docenten voor onderzoek door in te zetten op hbo-docenten met een masterdiploma en gepromoveerde docenten. Op dit moment zijn er enkele honderden docenten in het hbo met een promotietraject bezig, met middelen van de eigen instelling of een ‘promotiebeurs’ met middelen van OCW. Hogescholen zetten de komende jaren extra in op talentontwikkeling in relatie tot praktijkgericht onderzoek. Het gaat dan om meer praktijkgerichte promovendi en docent-onderzoekers maar ook om het verder professionaliseren van docenten. De hogescholen zijn daarom verheugd dat de minister deze inzet wil ondersteunen door een extra bijdrage te leveren om gepromoveerde hbo-docenten te behouden voor het hbo en daarmee een extra kwaliteitsimpuls te geven aan praktijkgericht onderzoek en innovatie.


Inzet verkiezingen
Innovaties en toepassingen ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen lectoren, docenten en studenten in samenwerking met bedrijven en organisaties. Het praktijkgericht onderzoek stimuleert een onderzoekende en kritische houding van studenten en versterkt de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en pleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in onderzoek en innovatie. De Vereniging Hogescholen hoopt dat het volgende kabinet zich hard wil maken om een structurele impuls in onderzoek en innovatie te realiseren, zodat een forse impuls gegeven wordt aan innovaties voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Lees hierover meer in onze aandachtspunten voor de volgende kabinetsperiode. 

Gerelateerd

Drie bijeenkomsten in juli over Comeniusprogramma 2020

Actualiteit

Vorige week was de aftrap van de voorlichtingsbijeenkomsten die het NRO over het Comeniusprogramma 2020 organiseert. De eerste bijeenkomsten in Venlo, Zwolle en Groningen zijn succesvol verlopen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Actualiteit

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Onderzoek is een belangrijk fundament

Standpunt

Innovaties en toepassing ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen ze onder begeleiding van lectoren en in samenwerking met bedrijven en organisaties. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek een onderzoekende een kritische houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda stimuleert een impuls in de keten van kennis en wetenschap.

Lees meer