Actualiteit

Extra geld naar postdoc plekken in het hbo

Praktijkgericht onderzoek op hogescholen kenmerkt zich door de verbondenheid met de beroepspraktijk en het onderwijs. Lectoren en docent-onderzoekers spelen een cruciale rol. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk gepromoveerde hbo-docenten op hogescholen blijven werken en om promovendi te motiveren een overstap te maken van een universiteit naar het hbo, stelt minister Bussemaker (OCW) dit jaar 4 miljoen beschikbaar voor 2-jarige postdoc plekken in het hoger beroepsonderwijs. Hiermee geeft zij een impuls aan onderzoek-gerelateerd onderwijs in het hbo. Vanaf 2018 is structureel 2 miljoen euro beschikbaar voor een postdoc/docentenprogramma. In dit programma verricht een onderzoeker gedurende twee jaar onderzoek met daarnaast voor de helft van de tijd onderwijstaken, zo staat vermeld in de Talentbrief die het ministerie vandaag publiceert.

Inzetten op talentontwikkeling
Hogescholen werken hard aan het optimaal toerusten van docenten voor onderzoek door in te zetten op hbo-docenten met een masterdiploma en gepromoveerde docenten. Op dit moment zijn er enkele honderden docenten in het hbo met een promotietraject bezig, met middelen van de eigen instelling of een ‘promotiebeurs’ met middelen van OCW. Hogescholen zetten de komende jaren extra in op talentontwikkeling in relatie tot praktijkgericht onderzoek. Het gaat dan om meer praktijkgerichte promovendi en docent-onderzoekers maar ook om het verder professionaliseren van docenten. De hogescholen zijn daarom verheugd dat de minister deze inzet wil ondersteunen door een extra bijdrage te leveren om gepromoveerde hbo-docenten te behouden voor het hbo en daarmee een extra kwaliteitsimpuls te geven aan praktijkgericht onderzoek en innovatie.


Inzet verkiezingen
Innovaties en toepassingen ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen lectoren, docenten en studenten in samenwerking met bedrijven en organisaties. Het praktijkgericht onderzoek stimuleert een onderzoekende en kritische houding van studenten en versterkt de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en pleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in onderzoek en innovatie. De Vereniging Hogescholen hoopt dat het volgende kabinet zich hard wil maken om een structurele impuls in onderzoek en innovatie te realiseren, zodat een forse impuls gegeven wordt aan innovaties voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Lees hierover meer in onze aandachtspunten voor de volgende kabinetsperiode. 

Gerelateerd

Coronacrisis toont weerbaarheid hbo-studenten, docenten en medewerkers

Article

Sinds het begin van de coronacrisis hebben hogescholen een enorme inspanning geleverd het onderwijs door te laten gaan. Dat blijkt tot nu toe behoorlijk te lukken. Tegelijkertijd hebben studenten, docenten en medewerkers in het hbo last van de coronamaatregelen. Studenten geven aan dat ze last hebben van stressklachten en onzekerheid. Docenten en medewerkers ervaren op hun beurt veel werkdruk om digitale lesprogramma’s te maken en ze missen als gevolg van het vele thuiswerken het professionele en sociale contact met hun collega’s. “Het piept en het kraakt, maar het hoger beroepsonderwijs gaat door”, reageert voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen op de ‘coronamonitor’ die OCW-minister Van Engelshoven vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer

Oproep tot herdenking vermoorde leraar Samuel Paty

Article

De Vereniging Hogescholen heeft kennisgenomen van de weerzinwekkende moord op de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty. De heer Paty werd op 16 oktober 2020 vermoord omdat hij zijn klas, in het kader van een les over de vrijheid van meningsuiting, afbeeldingen van de profeet Mohammed liet zien. Wij spreken ons medeleven uit in de richting van de familie, vrienden en collega’s van de heer Paty.

Lees meer

Voorzitter Maurice Limmen wenst studenten en docenten hbo een succesvol nieuw studiejaar

Article

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen wenst in dit filmpje de studenten en docenten van het hbo een succesvol nieuw studiejaar. “Het afgelopen jaar hebben we veel geleerd op het gebied van online leren. Ondanks dat alle hogescholen hun gebouwen hun deuren moesten sluiten, hebben studenten hun studiepunten gehaald en zijn er diploma’s uitgereikt. Ik heb er vertrouwen in dat we net als afgelopen jaar mooie resultaten zullen boeken”.

Lees meer

Onderzoek is een belangrijk fundament

Standpunt

Innovaties en toepassing ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen ze onder begeleiding van lectoren en in samenwerking met bedrijven en organisaties. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek een onderzoekende een kritische houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda stimuleert een impuls in de keten van kennis en wetenschap.

Lees meer