Actualiteit

Experimenteertraject Bachelor Medisch Hulpverlener per 1 mei van start

Experimentmedischhulpverlener rechthoek

Minister Schippers (VWS) heeft besloten het experimenteertraject conform Artikel 36a van de Wet BIG voor de Bachelor Medisch Hulpverlener in gang te zetten. Het besluit is afgelopen vrijdag 14 april in het Staatsblad gepubliceerd. Het experimenttraject gaat in werking met ingang van 1 mei 2017. Hiermee wordt een belangrijke belemmering voor de ontwikkeling van het beroep weggenomen.

Met het door de minister genomen besluit krijgt de medisch hulpverlener onder nader omschreven voorwaarden voor de duur van maximaal vijf jaar een zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van een beperkt aantal aangewezen voorbehouden handelingen. Naast de mogelijkheid om als medisch hulpverlener te werken binnen de afdeling spoedeisende Hulp en bij de anesthesie, behoort een aanstelling als medisch hulpverlener ambulancezorg daarmee eveneens tot de mogelijkheden.

Aanbeveling
De medisch hulpverlener dient te beschikken over het getuigschrift Bachelor Medische Hulpverlening van een door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerde Hbo-bacheloropleiding. Daarnaast verdient het aanbeveling dat de medisch hulpverlener ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH). Indien de medisch hulpverlener nog niet is geregistreerd in dit Kwaliteitsregister verdient het aanbeveling om dit snel te doen. Het lidmaatschap van de beroepsvereniging biedt bovendien de gelegenheid kennis te nemen van alle relevante informatie met betrekking tot de uitoefening van het beroep en van ontwikkelingen inzake Artikel 36a experimenteerperiode.

Voorwaarden
Het is van belang om te realiseren dat de zelfstandige bevoegdheid geregeld, c.q. aan voorwaarden is gebonden door het beleid van het ziekenhuis of van de ambulancedienst. De overeenkomst die een zorginstelling daartoe sluit met een medisch hulpverlener is gebaseerd op vastgestelde regels en protocollen die bindend zijn voor de uitoefening van het beroep van medisch hulpverlener. 

De Bachelor Medisch Hulpverlener valt gedurende de experimenteerperiode onder de werking van het tuchtrecht. De tuchtmaatregelen waarschuwing, berisping en geldboete kunnen worden opgelegd voor wat betreft het verrichten van de aangewezen voorbehouden handelingen.

Een student van de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening valt dus niet onder het ‘Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener’. Een student mag tijdens de stages echter wel in opdracht van een zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar voorbehouden handelingen verrichten indien hij daartoe bekwaam is verklaard en waarbij tussenkomst en toezicht van een zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar geboden moet kunnen worden (artikel 35 Wet BIG). De student blijft dus voor de wet niet-zelfstandig bevoegd totdat het diploma is behaald.

Evaluatie
Gedurende de experimenteerperiode wordt via een onafhankelijke wetenschappelijke evaluatie onderzocht of de toedeling van de zelfstandige bevoegdheid bijdraagt aan efficiëntere en effectievere zorg. Het primaire uitgangspunt is daarbij dat de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid is gewaarborgd.


Zie ook: 'Zelfstandige bevoegdheid voor bachelor medisch hulpverlener'- nieuwsbericht 14-10-2015, ministerie van VWS