Actualiteit

Europe Innovation week

De negende European Innovation Summit vindt deze week plaats in Brussel als onderdeel van de eerste European Innovation Week. Vele vertegenwoordigers van het netwerk UAS4EUROPE zijn aanwezig, waaronder Nederlandse hogescholen. 

Er is ruim aandacht voor de winnaars van de EU Top 50 Millenial Start-Up competition. Tot eind oktober konden start-ups uit Europa reageren op de oproep voor deze lijst. De missie van EU Top 50 luidt: "We’re on a Mission to find Millennials who are rethinking entire industries. We're selecting the region’s most promising startups, leveraging technology to build disruptive solutions, addressing Europe's most pressing challenges". Tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement zijn de winnaars bekend gemaakt en hebben een aantal startups een pitch over hun bedrijf gegeven. 

Alumni van de Hanzehogeschool presenteren hun startup Mr. Chadd; een slimme huiswerkapp. 

Alumni van de Hanzehogeschool presenteren hun startup Mr. Chadd; een slimme huiswerkapp. 

In de EU Top 50 staan veel Nederlandse startups: Bird Control Group, ​BlueriseHappitechIn OvoMagnitude SpaceMr. ChaddSolhoStorro. Een bijzondere prestatie die illustreert dat het ecosysteem in Nederland voor startups zich in positieve zin ontwikkelt. Mede te danken aan alle inspanningen van StartUpDelta op dit gebied. 

HAN, Saxion, Windesheim en de Hanzehogeschool Groningen hebben in UAS4EUROPE-verband de sessie 'UAS as Innovators in regional ecosystem' gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn onderzoeksresultaten van masterstudenten van de Hanzehogeschool naar de impact van Centres of Expertise gepresenteerd. Ook is inzichtelijk gemaakt hoe hogescholen bijdragen aan innovatie in de regio. Een belangrijk issue dat spot-on wordt gepresenteerd. 2017 is een belangrijk jaar voor de toekomst van Europese innovatie; de voorbereiding op het volgende Frameworkprogramma voor Research & Innovation (FP9) is in volle gang. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij heeft de sessie geopend. 

In het kader van Universities of Applied Science (UAS) als innovators in de regio verscheen in 2016 bij UAS4EUROPE de publicatie Smart Partnerships for Regional Impact met bijdragen van de Vereniging Hogescholen.