Actualiteit

Essay: ‘Praktijkgericht onderzoek in de etalage’

“Het hbo heeft de afgelopen vijftien jaar een fantastische prestatie geleverd door vanuit het niets een volwaardige onderzoeksfunctie op te bouwen”, aldus Carola Hageman, plaatsvervangend directeur van de Vereniging Hogescholen en Daan Andriessen, lector methodologie van praktijkgericht onderzoek aan de Hogeschool Utrecht. In hun essay ‘Praktijkgericht onderzoek in de etalage’ prijzen Hageman en Andriessen het werk van lectoren als spil tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. Praktijkgericht onderzoek is een relevante schakel in de wetenschapsketen met een direct belang voor innovaties in bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties én de kwaliteit van de professionals. Nu is dus ook het moment om de impact van het onderzoek in de schijnwerpers te zetten en gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitdagingen voor de toekomst.

Publicaties horen bij een volwassen onderzoekstraditie
Carola Hageman roept in het essay hogescholen op om werk te maken van open access zodat onderzoeksresultaten beter beschikbaar komen voor de samenleving. Hageman: “Maak werk van uw maatschappelijke opdracht, laat zien wat onderzoek oplevert voor de samenleving, maak samenwerkingsverbanden inzichtelijk, leg verantwoording af aan uw broodheren, geef praktijkgericht onderzoek een nationaal en internationaal platform. We staan nog aan het begin van een onderzoekstraditie. Publicaties horen daar bij. Wie schrijft, die blijft!”

Acht uitdagingen voor de toekomst
Daan Andriessen richt zich in het essay op de toekomst van het praktijkgericht onderzoek. Want nu de onderzoekstructuur staat moeten we blijven investeren om het hbo een volwaardige partner te laten zijn in de Nederlandse kenniseconomie. Andriessen formuleert daarom acht uitdagingen voor de hbo-sector. Waaronder het verbeteren van de onderzoeksprogrammering en daarbij focus aan te brengen. En ook om ons onderzoek zodanig vorm te geven dat het de-vraag-achter-de-vraag van maatschappelijke problemen bedient. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het onderzoek aan het hbo moet leiden tot kennisontwikkeling. Ergens in het veld een probleem oplossen is niet voldoende, het onderzoek van lectoraten moet leiden tot kennis die een bredere toepassing heeft dan het geval waarin het is ontwikkeld. Een ander uitgangspunt is om goede kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek te ontwikkelen en deze systematisch in te zetten om zo de kwaliteit van ons onderzoek te vergroten.

Essayreeks
In het kader van 40 jaar krachtenbundeling in het hbo werd vorig jaar een essayreeks gestart. Met de essays wil de Vereniging Hogescholen bijdragen aan discussie en debat over de toekomst van het hoger onderwijs. De komende jaren zetten we deze traditie voort met voor het hbo aansprekende auteurs en onderwerpen.

Gerelateerd

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer