Actualiteit

Essay: ‘Praktijkgericht onderzoek in de etalage’

“Het hbo heeft de afgelopen vijftien jaar een fantastische prestatie geleverd door vanuit het niets een volwaardige onderzoeksfunctie op te bouwen”, aldus Carola Hageman, plaatsvervangend directeur van de Vereniging Hogescholen en Daan Andriessen, lector methodologie van praktijkgericht onderzoek aan de Hogeschool Utrecht. In hun essay ‘Praktijkgericht onderzoek in de etalage’ prijzen Hageman en Andriessen het werk van lectoren als spil tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. Praktijkgericht onderzoek is een relevante schakel in de wetenschapsketen met een direct belang voor innovaties in bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties én de kwaliteit van de professionals. Nu is dus ook het moment om de impact van het onderzoek in de schijnwerpers te zetten en gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitdagingen voor de toekomst.

Publicaties horen bij een volwassen onderzoekstraditie
Carola Hageman roept in het essay hogescholen op om werk te maken van open access zodat onderzoeksresultaten beter beschikbaar komen voor de samenleving. Hageman: “Maak werk van uw maatschappelijke opdracht, laat zien wat onderzoek oplevert voor de samenleving, maak samenwerkingsverbanden inzichtelijk, leg verantwoording af aan uw broodheren, geef praktijkgericht onderzoek een nationaal en internationaal platform. We staan nog aan het begin van een onderzoekstraditie. Publicaties horen daar bij. Wie schrijft, die blijft!”

Acht uitdagingen voor de toekomst
Daan Andriessen richt zich in het essay op de toekomst van het praktijkgericht onderzoek. Want nu de onderzoekstructuur staat moeten we blijven investeren om het hbo een volwaardige partner te laten zijn in de Nederlandse kenniseconomie. Andriessen formuleert daarom acht uitdagingen voor de hbo-sector. Waaronder het verbeteren van de onderzoeksprogrammering en daarbij focus aan te brengen. En ook om ons onderzoek zodanig vorm te geven dat het de-vraag-achter-de-vraag van maatschappelijke problemen bedient. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het onderzoek aan het hbo moet leiden tot kennisontwikkeling. Ergens in het veld een probleem oplossen is niet voldoende, het onderzoek van lectoraten moet leiden tot kennis die een bredere toepassing heeft dan het geval waarin het is ontwikkeld. Een ander uitgangspunt is om goede kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek te ontwikkelen en deze systematisch in te zetten om zo de kwaliteit van ons onderzoek te vergroten.

Essayreeks
In het kader van 40 jaar krachtenbundeling in het hbo werd vorig jaar een essayreeks gestart. Met de essays wil de Vereniging Hogescholen bijdragen aan discussie en debat over de toekomst van het hoger onderwijs. De komende jaren zetten we deze traditie voort met voor het hbo aansprekende auteurs en onderwerpen.

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Principeakkoord cao hbo 2020 in Coronatijd

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs – Aob, FNV, UNIENFTO en CNV Onderwijs – zijn er in geslaagd om ondanks de crisis als gevolg van de Corona pandemie een nieuwe cao HBO 2020 overeen te komen. De lonen worden op 1 juli structureel met 2,75% verhoogd. Daarnaast zal aan de werknemers in het hbo in de maand juni ook een eenmalige uitkering van € 880 bruto worden toegekend. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Het is een manier om onze waardering tot uitdrukking te laten komen voor al die docenten en medewerkers in het hbo die al maandenlang alles op alles zetten om het onderwijs aan onze ruim 450 duizend studenten door te laten gaan.’

Lees meer

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer