Actualiteit

Essay: ‘Praktijkgericht onderzoek in de etalage’

“Het hbo heeft de afgelopen vijftien jaar een fantastische prestatie geleverd door vanuit het niets een volwaardige onderzoeksfunctie op te bouwen”, aldus Carola Hageman, plaatsvervangend directeur van de Vereniging Hogescholen en Daan Andriessen, lector methodologie van praktijkgericht onderzoek aan de Hogeschool Utrecht. In hun essay ‘Praktijkgericht onderzoek in de etalage’ prijzen Hageman en Andriessen het werk van lectoren als spil tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. Praktijkgericht onderzoek is een relevante schakel in de wetenschapsketen met een direct belang voor innovaties in bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties én de kwaliteit van de professionals. Nu is dus ook het moment om de impact van het onderzoek in de schijnwerpers te zetten en gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitdagingen voor de toekomst.

Publicaties horen bij een volwassen onderzoekstraditie
Carola Hageman roept in het essay hogescholen op om werk te maken van open access zodat onderzoeksresultaten beter beschikbaar komen voor de samenleving. Hageman: “Maak werk van uw maatschappelijke opdracht, laat zien wat onderzoek oplevert voor de samenleving, maak samenwerkingsverbanden inzichtelijk, leg verantwoording af aan uw broodheren, geef praktijkgericht onderzoek een nationaal en internationaal platform. We staan nog aan het begin van een onderzoekstraditie. Publicaties horen daar bij. Wie schrijft, die blijft!”

Acht uitdagingen voor de toekomst
Daan Andriessen richt zich in het essay op de toekomst van het praktijkgericht onderzoek. Want nu de onderzoekstructuur staat moeten we blijven investeren om het hbo een volwaardige partner te laten zijn in de Nederlandse kenniseconomie. Andriessen formuleert daarom acht uitdagingen voor de hbo-sector. Waaronder het verbeteren van de onderzoeksprogrammering en daarbij focus aan te brengen. En ook om ons onderzoek zodanig vorm te geven dat het de-vraag-achter-de-vraag van maatschappelijke problemen bedient. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het onderzoek aan het hbo moet leiden tot kennisontwikkeling. Ergens in het veld een probleem oplossen is niet voldoende, het onderzoek van lectoraten moet leiden tot kennis die een bredere toepassing heeft dan het geval waarin het is ontwikkeld. Een ander uitgangspunt is om goede kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek te ontwikkelen en deze systematisch in te zetten om zo de kwaliteit van ons onderzoek te vergroten.

Essayreeks
In het kader van 40 jaar krachtenbundeling in het hbo werd vorig jaar een essayreeks gestart. Met de essays wil de Vereniging Hogescholen bijdragen aan discussie en debat over de toekomst van het hoger onderwijs. De komende jaren zetten we deze traditie voort met voor het hbo aansprekende auteurs en onderwerpen.

Gerelateerd

Pabo en verpleegkunde favoriet bij nieuwe hbo-studenten

Article

Beroepen in de publieke sector met flinke personeelstekorten zijn populair bij eerstejaars hbo-studenten. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding tot leraar in het basisonderwijs steeg met 33,5% van 5243 vorig jaar tot 7000 in 2020. Ook verpleegkunde is populair: daar is de toename ten opzichte van vorig jaar 16,7%: van 5896 aanmeldingen vorig jaar tot 6878 dit jaar. Dit blijkt uit de aanmeldcijfers in het hbo tot en met 5 oktober 2020, die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Definitieve instroomcijfers volgen later dit studiejaar.

Lees meer

Mbo-scholen, hogescholen en universiteiten: Leven lang ontwikkelen door persoonlijk leerrecht per jaar

Article

Iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar moet het basisrecht van één week scholing per jaar krijgen. Dat is de kern van het plan ‘Een leven lang ontwikkelen voor iedereen’ van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dit plan is vandaag overhandigd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Lees meer

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer