Actualiteit

Thema: ‘The Sustainable University’

Erasmus+ partnerinstellingen te gast bij Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen ontvangt deze week collega’s van Erasmus+ partnerinstellingen uit tien verschillende landen. De Erasmus+ International Staff Week is een jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar is het thema ‘The Sustainable University’.

The Sustainable University
De Hanzehogeschool vervult nadrukkelijk een maatschappelijke rol, waarin duurzaamheid een prominente plek heeft. In 2020 wil de hogeschool een voorbeeldrol vervullen als het gaat om duurzaamheid. In maart 2017 is de hogeschool daarom gestart met The Green Quest. Inmiddels werkt de Hanzehogeschool hard aan de vertaling van de duurzaamheidsambities naar de praktijk. Duurzaamheid moet een plek krijgen in onderwijs, bedrijfsvoering en personeelsbeleid.

Staff Week
Tijdens de week komen bovenstaande thema’s en diverse invalshoeken aan bod. De Erasmus+ partnerinstellingen krijgen de gelegenheid om best practices en projecten in het kader van duurzaamheid te delen. De week wordt afgesloten met een bezoek aan FC Groningen. Deze organisatie dient als voorbeeld waar maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Erasmus+
Erasmus+ (factsheet) stimuleert mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs. Deelnemers kunnen studeren, stage lopen of werkervaring opdoen in Europese landen om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Mobiliteit zorgt ook voor modernisering en internationalisering van het onderwijs. Instellingen in het hoger onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor mobiliteit van personeel en studenten binnen Europa. Deze subsidiemogelijkheid maakt deel uit van Key Action 1 van Erasmus+.