Actualiteit

Drie hbo-nominaties verkiezing Docent van het Jaar

Drie hbo-docenten zijn genomineerd voor de eerste verkiezing ‘Docent van het Jaar 2015’. Dat heeft het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) bekend gemaakt. Het ISO is de initiator van deze nieuwe verkiezing. Naast de drie hbo-docenten zijn twee universitaire docenten genomineerd. Minister Bussemaker van Onderwijs zal de winnaar tijdens een bijeenkomt op 17 januari aanstaande in Utrecht bekendmaken.

Waardering
Volgens het ISO zijn goede docenten van levensbelang in het hoger onderwijs. Het is daarom belangrijk om docenten de waardering te gunnen die hen toekomt. De verkiezing ‘Docent van het Jaar Hoger Onderwijs’ is het middel dat het ISO inzet om die waardering tot uitdrukking te laten komen. Met deze nieuwe prijs worden overigens niet alleen de kwaliteiten van de winnende docent erkend, maar ook het beroep docent als zodanig wordt met deze verkiezing in een positief daglicht gesteld.

Innovatieve lesmethoden
In oktober heeft het ISO de Colleges van Bestuur van hogescholen en universiteiten opgeroepen om, in samenspraak met studenten, docenten te nomineren. Bij de keuze werd gevraagd om te letten op aspecten als betrokkenheid, didactiek, interactie, innovatie en passie. De jury van de docent van het jaarverkiezing heeft uit alle aanmeldingen vijf genomineerden geselecteerd. Volgens de jury worden de genomineerde docenten allen geroemd voor onder andere hun innovatieve lesmethoden en betrokkenheid bij studenten. Vanuit het hoger beroepsonderwijs zijn genomineerd: Michiel Schöpping, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Anabel van Nunen, Fontys Hogescholen en Rachel Kuijlenburg, Haagse Hogeschool. Vanuit het wetenschappelijk onderwijs zijn Alexandru Losup van de Technische Universiteit Delft en Bob van den Brand van de Tilburg University voorgedragen.

Studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ontwerpen volgens het ISO een ‘unieke prijs’ voor de winnende docent.

Samenstelling jury
De jury van de verkiezing 'Docent van het Jaar 2015' bestaat uit: Yvonne Rouwhorst (bestuurslid ISO) Paul Rullmann (voorzitter stichting SURF) Niels de Ruig (universitaire Pabo van Amsterdam) Patrick Pilipiec (voorzitter medezeggenschapsraad Open Universiteit). Zie ook: website 'Docent van het Jaar 2015'.

Gerelateerd

Drie bijeenkomsten in juli over Comeniusprogramma 2020

Actualiteit

Vorige week was de aftrap van de voorlichtingsbijeenkomsten die het NRO over het Comeniusprogramma 2020 organiseert. De eerste bijeenkomsten in Venlo, Zwolle en Groningen zijn succesvol verlopen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Actualiteit

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer