Actualiteit

Drie bijeenkomsten in juli over Comeniusprogramma 2020

Afbeeldingsresultaat voor Comeniusprogramma 2020Vorige week was de aftrap van de voorlichtingsbijeenkomsten die het NRO over het Comeniusprogramma 2020 organiseert. De eerste bijeenkomsten in Venlo, Zwolle en Groningen zijn succesvol verlopen.

NRO organiseert de bijeenkomsten voor docenten van hogescholen en universiteiten die overwegen een aanvraag in te dienen voor de Comeniusbeurzen van 2020. Op verzoek van de instellingen vinden de voorlichtingsbijeenkomsten dit jaar bij de instellingen zelf plaats, zodat docenten in het hoger onderwijs zoveel mogelijk kans krijgen een bijeenkomst bij te wonen. Naast algemene informatie over het Comeniusprogramma wordt tijdens de bijeenkomst een workshop gegeven over het schrijven van een aanvraag, iets waar door de eerste deelnemers heel positief op gereageerd werd.

Inschrijven
Begin juli organiseert het NRO nog drie voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. Naast docenten zijn ook medewerkers van (centrale) beleidsafdelingen die zich, bijvoorbeeld, met subsidie-advies en/of HR-beleid bezighouden, van harte welkom. Het is nog mogelijk om je voor deze bijeenkomsten in te schrijven:

  • 1 juli op de Campus van De Haagse Hogeschool (Innovation Playground), Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag >> Inschrijven
  • 2 juli bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Reinwardt Academie). Hortusplantsoen 2, Amsterdam >> Inschrijven
  • 8 juli op de Campus van de Hogeschool Utrecht >> Inschrijven

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Meer dan 25 workshops met ruim 40 presentatoren op jaarcongres Vereniging Hogescholen - 9 april 2020

Article

Update 16 maart 2020: dit congres is verplaatst naar 25 november 2020 - Helden van het hbo', onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 april a.s. het jaarcongres. Met in de middag meer dan 25 workshops verzorgd door ruim 40 presentatoren van 11 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, Hobéon, ROA Universiteit Maastricht, andere organisaties en sponsoren. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer