Actualiteit

Doe mee met het Landelijk Inspiratie-event Studentenwelzijn op 26 oktober

Met het coronavirus, waardoor hogescholen en universiteiten bijna volledig moesten overschakelen naar online onderwijs, is studentenwelzijn urgenter dan ooit tevoren. Stress en onzekerheid, die samenhangen met studieproblemen, nemen toe. Hiermee is studentenwelzijn een cruciale factor voor succesvol studeren. Zeker ook voor studenten met een ondersteuningsvraag. Bijvoorbeeld studenten die mantelzorger zijn, een chronische ziekte hebben of met psychische klachten studeren. Het vraagt om inspiratie, samenwerking, verbinding en ook maatwerk voor studeren met een ondersteuningsvraag. Dit zijn dan ook de belangrijkste doelen van het online Inspiratie-event Studentenwelzijn dat plaatsvindt op maandag 26 oktober a.s. en wordt georganiseerd door de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn.

Programma Inspiratie-event Studentenwelzijn
Tijdens het Inspiratie-event gaan we in op relevante thema’s, zoals studentenwelzijn in coronatijd en het creëren van een inclusief studieklimaat. Met de voortgangsrapportage, aan de hand van de vijf pijlers van de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn maken we de balans op en kijken we vooruit. De rapportage wordt overhandigd aan Ingrid van Engelshoven, minister van OCW. Kamerleden, studenten en professionals in het onderwijs gaan met panelgesprekken in op de actualiteit van studentenwelzijn. Gastsprekers zijn onder andere Kamerlid Kirsten van den Hul, prof.dr. Rutger Engels (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof.dr. Doret de Ruyter, hoogleraar Educatie (Universiteit voor Humanistiek), Rob Verhofstad, voorzitter College van Bestuur (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en auteur Toske Andreoli. Het geheel wordt muzikaal omlijst door rapper en zangeres Stien den Hollander. Het programma en meer informatie over de sprekers is hier te vinden.

Meld je aan voor het Inspiratie-event Studentenwelzijn
Ben je student, medewerker of bestuurder uit het hoger onderwijs en ben je op zoek naar inspiratie, verbinding en samenwerking voor maatwerk en het vergroten van studentenwelzijn in het hoger onderwijs? Meld je dan hier aan. Het programma start om 9.00 uur en eindigt om 12.30 uur. De livestream is eenvoudig en veilig vanuit huis te volgen.

Organisatie van het Inspiratie-event Studentenwelzijn
Het inspiratie-event is een initiatief van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn voor het hoger onderwijs, bestaande uit Ministerie van OCW, VSNU, UvH, VH, LSVb, ISO en ECIO.

Teruglezen en -kijken
Verslag op ECIO-website. Online terugkijken:


Foto: minister Ingrid van Engelshoven neemt de voortgangsrapportage van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn in ontvangst.


De Vereniging Hogescholen heeft op 10 september 2020 de factsheet Studentenwelzijn gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. De factsheet schetst een beeld van het hogescholenbeleid inzake Studentenwelzijn en de toepassing daarvan in de praktijk.