Actualiteit

De lector in opmars

“De brief van mevrouw Ineke Oenema bevat wat mij betreft een adequate beschrijving van de huidige situatie”, schrijft staatssecretaris Dekker in zijn reactie op de brief van de lector Early Childhood van Stenden Hogeschool. Ineke Oenema schreef hem een brief over de huidige complexe uitdagingen waarvoor leerkrachten in de kleutergroepen staan. De Vaste Kamercommissie voor OCW in de Tweede Kamer die een afschrift van haar brief ontving, vroeg staatssecretaris Dekker om te reageren op haar brief. In zijn reactie schrijft de staatssecretaris tevens: ‘Het spreekt mij aan dat het lectoraat Early Childhood door onderzoek het veld beoogt te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief goed kleuteronderwijs. De kennis en expertise van dit lectoraat zijn ook relevant voor Onderwijs2032. Ik wil daarom graag de kennis en expertise die bij hogescholen en pabo’s aanwezig is over het jonge kind betrekken in de vervolgstappen. Hiermee geef ik uitvoering aan de motie Rog die specifieke aandacht vraagt voor de ontwikkelingsfase van kleuters bij de verdere curriculumontwikkeling.’ Op 7 september vindt er een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over de toekomst van het kleuteronderwijs. Bij dit gesprek is ook Annerieke Boland, lector “Het jonge kind “ bij iPabo Amsterdam, uitgenodigd als deskundige.

Meer onderzoek en kennisdeling bij de lerarenopleidingen
Lectoren bij hogescholen zijn de verbindende factor in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. Praktijkgericht  onderzoek beoogt het onderwijs te versterken en innovaties in de beroepspraktijk te realiseren. Het onderzoek is methodisch verantwoord en maatschappelijk relevant. Vorig jaar presenteerde de Vereniging Hogescholen de lerarenagenda 2015 – 2018 “Opleiden voor de toekomst”. Een prioriteit van deze agenda is, naast kennisdeling bij de verschillende lerarenopleidingen, het versterken van het praktijkgericht onderzoek in relatie tot het primair  onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. De sector is voornemens om in 2018 drie kenniscentra op te starten. In de context van de maatschappelijke discussie over het primair onderwijs laten de lectoren van Stenden Hogeschool en iPabo Amsterdam de meerwaarde en maatschappelijke relevantie van hun onderzoek duidelijk zien.

 

 

Gerelateerd

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Actualiteit

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Lees meer

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Actualiteit

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Specialisatie Jonge kind en Oude kind op de Pabo werpt vruchten af

Actualiteit

Afgelopen jaren hebben de pabo’s een impuls gegeven aan de specialisaties jonge kind en oude kind. De Vereniging Hogescholen is tevreden dat het recente onderzoek van ResearchNed laat zien dat dit vruchten afwerpt. Het onderzoek toont aan dat huidige vierdejaars met de specialisatie Jonge Kind redelijk tot goed te spreken zijn over hun voorbereiding op lesgeven in de onderbouw. Tevens geeft het onderzoek aan dat bij de tweedegraads lerarenopleidingen de specialisaties voor het avo (algemeen vormend onderwijs in het voortgezet onderwijs), vmbo en mbo in gang zijn gezet en de afstudeerrichtingen hierin worden verstevigd. De Vereniging Hogescholen benadrukt dat de lerarenopleidingen continu in ontwikkeling zijn en voortdurend kijken hoe ze het onderwijsaanbod aantrekkelijker kunnen maken en meer leraren kunnen opleiden.

Lees meer