Actualiteit

Met onderwerpen als eigenaarschap, teamontwikkeling, leiderschap

De hogeschoolorganisatie in ontwikkeling - Jaarcongres Vereniging Hogescholen 9 mei 2019

Futureproof: het hbo klaar voor de toekomst. Onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 mei a.s. het vijftiende jaarcongres voor en door hogescholen. Met in de middag meer dan 40 workshops verzorgd door 90 presentatoren van 15 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, SIA, de Vereniging van Lectoren, andere organisaties en sponsoren. Ook zijn er meerdere debatten. De inhoud is gegroepeerd rondom vier thema's, namelijk de vier O's van het hbo: Omgeving, Onderwijs, Onderzoek, en Organisatie.

Workshops 'Organisatie - Bedrijfsvoering'
Het thema 'Organisatie' is uitgeplitst in twee onderdelen: 'Bedrijfsvoering' en 'Ontwikkeling'. Over het onderdeel 'Ontwikkeling' zijn er 12 deelsessies

Inclusief en duurzaam personeelsbeleid
Goede resultaten haal je als hogeschool alleen als je goede mensen in dienst hebt. Maar met tien Cruijffs in het veld win je geen wedstrijd en ook als hogeschool heb je mensen nodig die verschillen qua kennis, levenservaring etc. Die mensen moeten zich allemaal thuis voelen op de hogeschool en zich kunnen ontplooien om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat vraagt om inclusief werken. Aan de hand van de ervaringen van de workshopdeelnemers en die van de presentatoren van Windesheim onderzoekt u samen hoe je dat doet en wat je er mee wint.

Passie onder werkdruk
Over de relatie tussen werkgeluk en werkdruk. Hoe ziet die verbinding er uit? Kun je hier iets voor regelen of gaat dat niet. Waarom is de aandacht voor de mens essentieel? Een workshop door Hogeschool Inholland en Hanzehogeschool Groningen.

Arbeidsmarktfitness
Mobiliteit is een veel gebezigd begrip. Maar hoe kan het bijdragen aan wendbaarheid en weerbaarheid van je instelling? Welke vormen zijn daarbij helpend en hoe verhouden zich die tot de ‘War on talent’ Hoe kun je dat combineren met binnen en buitenwereld? Werkvorm: Prikkelende inleiding met discussie en gesprek met de deelnemers.

Snel en slim betrekken van docenten en studenten – op naar het goede gesprek
Veel hogescholen willen eigenaarschap en betrokkenheid van teams en studenten vergroten bij onderwijs en kwaliteit op een manier die leeft. Betrokkenen in en bij de opleiding IDS van Saxion laten zien dat zij hun input op een eenvoudige manier, in een fractie van de gebruikelijke tijd kunnen geven en daar tegelijkertijd meer dan voorheen met elkaar uit kunnen halen. Of het nu gaat over kwaliteit, het onderwijs of onderzoek, het team of de strategie. IDS kan laten zien dat er (jaarlijks) binnen twee maanden een kritische zelfreflectie ligt, onderbouwd met een stevige rapportage van studenten, docenten en werkveld over onderwijs, die vertaald is naar een jaarplankaart van waaruit ontwikkelingen worden gestuurd. 

De Opleiding futureproof
Op het gebied van ICT geldt met nadruk dat het onderwijs van vandaag, morgen alweer verouderd kan zijn. Dat vraagt dat voor een wendbare en weerbare ICT-opleiding snel wordt geschakeld in het curriculum. Hoe doe je dat? Hoe blijf je actueel. Hoe blijf je in zo’n hoge dynamiek wendbaar en houd je een hoog niveau? Lessen voor vele opleidingen om van te leren.

Teamontwikkeling vanuit docentenperspectief
‘Samen werken aan het vergroten van het regelvermogen en eigenaarschap in teams’. Hier wordt de inzet verteld, een mooie ervaring en een verhaal waar het (niet) goed liep. 

Op zoek naar de plek der moeite
De proceskant van vernieuwing. Hoe ziet dat er uit? En waarom moeten we op zoek naar de plek der moeite? Wat is dat? En over organisatieontwikkeling; niet optimaliseren maar blijvend vernieuwen. Werkvorm: Presentatie van Paul Kloosterboer en aan het einde vragen uit de zaal.

Op zoek naar nieuwe spelregels
Over het verwerken van een visie en modern beleid op Mens en Organisatie in regels die helpen en niet belemmeren. Hoe maak je kaders? Hoe krijg je ruimte binnen goede afspraken? Hoe wordt dat dikke cao-boekje dienend. Wanneer krijg je iemand zover dat ie het gaat lezen?

Leiding geven aan zelfsturing
Vanuit de gedachte dat we gecontroleerd kunnen overgaan tot de implementatie van zelfsturing lopen we aan tegen de vraag hoe je als bestuurder het beste kunt loslaten. Waarop stuur je wel en waarop is sturing niet nodig? Van kunstje tot intrinsieke motivatie. Kan dat wel? En hoe kun je als teamlid nu verantwoordelijkheid nemen. Welke ruimte neem ik in? 

Dienend en faciliterend leiderschap
Een visionair verhaal met voorbeelden uit de praktijk (van een bestuurder) in combinatie met maximaal 15 minuten theorie ervoor of erna. Werkvorm: Vlotte presentatie van bestuurder en theoreticus die goed is afgestemd. Een oefening voor deelnemers om te ervaren wat dienend leiderschap betekent (en hoe het voelt).

Samen werken aan het versterken van het regelvermogen en eigenaarschap in teams; de uitdagingen
We willen allemaal graag dat het regelvermogen en eigenaarschap in teams zo groot als mogelijk is, nietwaar? Wat is ervoor nodig om dat voor elkaar te krijgen, welke uitdagingen signaleren wij daarbij. Binnen Mondzorgkunde wordt gewerkt vanuit sociotechnische principes en bij Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen is werken vanuit de Lean-filosofie leidend. De focus in de workshop is gericht op: hoe realiseren wij dat eigenaarschap in teams werkelijk vorm krijgen?

Het ontwikkelen van professionele werkplaatsen: een theoretisch model voor leren en onderzoekend samenwerken in professionele werkplaatsen
Maatschappelijke vraagstukken vragen om sectoroverstijgende samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Fontys werkt hiervoor samen met het werkveld in professionele werkplaatsen (PW). Kennis over hoe en waardoor het samenwerkingspotentieel in PW tot haar recht komt, helpt PW verder te ontwikkelen. Onze studie heeft daartoe werkzame, interorganisationele samenwerkingsfactoren van PW achterhaald en in samenhang weergegeven in een model. Dit model geeft inzicht in het leren en onderzoekend samenwerken binnen PW en waardoor dit beïnvloedt wordt. Door deze kennis te combineren met de kennis en ervaringen van de deelnemers, krijgen de presentatoren ook input voor het vervolg van het onderzoeksproject.

Aanmelden
Geïnteresseerd? Kom ook naar het jaarcongres! De toegang is gratis. Presentatoren, sprekers en de Vereniging hogescholen heten u graag welkom op 9 mei a.s. in 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch.