Actualiteit

De hogeschool en de stad - #HBOdiscours op 24 juni

Steeds vaker is de stad het praktische laboratorium voor studenten, docenten en lectoren van hogescholen. Omgekeerd zijn hogescholen in toenemende mate een kenniscentrum voor de stad met zeer uiteenlopende vragen. Gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken dan ook actief samen met hogescholen in onderwijs- en onderzoeksprojecten om de stad sociaal, economisch, fysiek-ruimtelijk en ecologisch te vernieuwen en te versterken. Maar hoe gaat die samenwerking in urbanlabs, stadslabs, livinglabs en kennisateliers? Wat zijn zoal de kennisvragen van steden? Hoe vinden de gemeenten, organisaties en hogeschool elkaar? En hoe kan de verbinding tussen hogeschool en stad worden versterkt? Op 24 juni a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen hierover in Dudok Den Haag een #HBOdiscours waarvoor we u van harte uitnodigen.

Het debat over de hogeschool en de stad zal onder andere plaatsvinden met:

  • Vincent Smit, lector grootstedelijke ontwikkeling, Haagse Hogeschool
  • Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van het netwerk Kennissteden
  • Peter Steijn, vanuit de gemeente Utrecht betrokken bij samenwerking met Hogeschool Utrecht
  • Guido Walraven, lector dynamiek van de stad, Hogeschool Inholland

Debatleider is: Natasja van den Berg

Info en aanmelden
Datum: woensdag 24 juni
Tijdstip: 16.30 – 17.30 uur
Locatie: Dudok Den Haag

16.00 uur: inloop
16.30 uur: start debat
17.30 uur: afsluiting en borrel

U meldt zich voor dit #HBOdiscours vooraf via e-mail aan bij het Congresbureau van de Vereniging Hogescholen.

Voorbeelden
Kennisateliers in Rotterdam Hoe pak je in een gemeente eenzaamheid aan of stimuleer je zelfredzaamheid van mensen? In Rotterdam werken gemeenten, instellingen, organisaties en hogescholen samen in Wmo-werkplaatsen voor meer sociale innovatie in de zorg en welzijn. Professionals, studenten en docenten doen leerzaam onderzoek in kennisateliers en bieden oplossingen en trainingen voor bewoners, vrijwilligers en beroepsbeoefenaars.

Netwerk Kennissteden Nederland Hoe kun je economische bedrijvigheid, smart cities en voorzieningen in je stad een impuls geven?  In 12 Nederlandse steden met hogescholen en universiteiten wordt actief samengewerkt in onderwijs- en onderzoeksprojecten om innovatie in de stad te stimuleren. De burgemeesters van deze steden delen daarover hun kennis in het netwerk kennissteden. 

#HBOdiscours  
Met het #HBOdiscours wil de Vereniging Hogescholen met studenten, docenten, beleidsmakers, politici en andere betrokkenen uit het onderwijs in debat gaan over ontwikkelingen in het hoger onderwijs om standpunten uit te wisselen, opinies te verkennen en ideeën te ontwikkelen. Gastheer van de bijeenkomst is de voorzitter van de Vereniging, Thom de Graaf. Het #HBOdiscours vindt drie keer per studiejaar plaats in de maanden november, maart en juni.

Gerelateerd

5 onderwijsvernieuwers ontvangen de SURF Onderwijsaward 2019

Article

Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn vijf onderwijsvernieuwers geëerd met een SURF Onderwijsaward: Henk Hagoort (Hogeschool Windesheim), Bert-Jan Klaren (Hanzehogeschool), Silvester Draaijer (VU Amsterdam), Marina Brinkman-Staneva (Breda University of Applied Sciences) en Fake Zijl (Hogeschool Windesheim).

Lees meer

Missiegedreven innovatiebeleid centraal tijdens bijeenkomst Regieorgaan SIA en Vereniging Hogescholen

Article

“In het missiegedreven innovatiebeleid draait het om verbindingen maken en daar worden wij heel enthousiast van” vertelt Michaël van Straalen. De bestuursvoorzitter van Regieorgaan SIA opende op 7 oktober de jaarlijkse lunchbijeenkomst van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Zo’n 75 belanghebbenden en geïnteresseerden in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen schoven aan.

Lees meer

De Onderwijsraad opent een zeer welkome dialoog

Article

‘De Onderwijsraad opent met het advies “Ruim baan voor leraren” een zeer welkome dialoog die inzet op de kwalitatieve ontwikkeling van het leraarschap voor de lange termijn. Het is een belangrijk advies dat aanzet tot actie en al lopende discussies kan versnellen.’ Dat is de reactie van Nienke Meijer, portefeuillehouder Lerarenopleidingen in het bestuur van de Vereniging Hogescholen en tevens voorzitter van Fontys hogescholen.

Lees meer