Actualiteit

Conferentie Laaggeletterdheid en leesbevordering - 24 maart

Lezen en schrijven is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vrijdag 24 maart a.s. vindt bij de pabo van Saxion in Deventer een conferentie plaats over laaggeletterdheid en leesbevordering.

In Nederland hebben 1,3 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. En daardoor met het begrijpen van informatie. 14% van de 15-jarigen is laaggeletterd. Dat zijn verontrustende cijfers. Goed leren lezen en schrijven begint immers op de basisschool.

Thema
Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid. Dat zouden ze in hun opleiding aan de pabo al mee moeten krijgen. De vraag die centraal staat tijdens deze conferentie is dan ook: hoe kunnen pabo’s een effectieve bijdrage leveren aan het voorkomen van laaggeletterdheid en het stimuleren van leesplezier?

Inhoud
Tijdens de conferentie kunt u kennisnemen van recente onderzoeksresultaten, vindt uitwisseling plaats over laaggeletterdheid en leesbevordering in de programma’s op pabo’s en worden workshops gegeven die concreet maken hoe pabo’s aandacht kunnen besteden aan thema’s rond (laag)geletterdheid.

Doelgroep
Als pabo-docent bent u van harte uitgenodigd deze dag bij te wonen, het liefst samen met een collega van een ander vak. Het voorkomen van laaggeletterdheid is een zaak van álle pabo-docenten en hun studenten.

Meer informatie
Bezoek deze pagina voor het programma, meer informatie en om u gratis aan te melden.

Gerelateerd

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Samen werken aan kwaliteit

Article

“Wat fijn om zoveel collega’s hier in Utrecht aanwezig te zien. Om niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met elkaar als pabo-docenten samen na te denken over onderwijskwaliteit. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig in het vasthouden van die kwaliteit”, opende Barbara de Kort, voorzitter van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), vandaag de Landelijke kennisdeelochtend pabo in Utrecht. Centraal stonden de aan de kennisbases gerelateerde onderwerpen, namelijk ‘Curriculum.nu’ en ‘Profilering en specialisering op de pabo’. 

Lees meer

Hogescholen zetten in op flexibel maatwerk voor lerarenopleiding

Article

De problematiek van het lerarentekort is zeer urgent, het beroep van leraar staat onder druk. Erkenning vanuit de samenleving, perspectief op de eigen toekomst en betere carrièremogelijkheden vormen een belangrijke basis om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De Vereniging Hogescholen publiceert binnenkort de strategische agenda lerarenopleidingen waar deze uitgangspunten in centraal staan. De agenda omvat drie kernambities waar de komende jaren aan wordt gewerkt, om onder andere te zorgen voor voldoende leraren voor de klas. “Het toenemende lerarentekort is een grote maatschappelijke zorg; het is alle hens aan dek”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer