Actualiteit

Aanvragers van hogescholen hebben voorrang

Comeniusbeurzen 2020: tweedaagse schrijfsessies voor aanvragers

Afbeeldingsresultaat voor Comeniusprogramma 2020

Op verschillende data in juni en juli organiseerde het NRO voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. De deelnemers kregen er onder meer een voorproefje van de schrijfsessies die in augustus en september 2019 zullen plaatsvinden. De schrijfsessies bieden expliciete schrijftijd en handvatten voor het schrijven van een aanvraag.

Voorrang voor hogescholen
De inschrijving is vanaf nu open. Aanvragers van hbo-instellingen hebben voorrang. Per tweedaagse sessie is er plaats voor 10 deelnemers. Schrijf je dus snel in! Aanvragers van wo-instellingen kunnen zich ook aanmelden. Als een tweedaagse sessie niet vol is, zijn de plaatsen beschikbaar voor wo-aanvragers (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). 

Adviezen en tips
NRO behandelt tijdens de schrijfsessies de gebruikelijke problemen bij Comeniusaanvragen en geven je praktische tips mee. Met korte oefeningen, project pitches, feedback en tijd om te schrijven en concentreren geeft NRO je aanvraag een steun in de rug. Met de schrijfsessies richt je je op: het innovatieve karakter, theoretische achtergrond, interne consistentie en de evaluatie van jouw projectplan.

Gelijkgestemden en netwerk
Naast het schrijven van een super projectplan - wat nuttig is ook als je geen beurs wint maar wel het project wilt uitvoeren - ontmoet je er gelijkgestemden en kun je je professionele netwerk uitbreiden. 

Data en inschrijven
De eerste schrijfsessie in een reeks van acht vindt plaats op 19 en 20 augustus, de laatste op 19 en 20 september. Om een productief groepsproces te garanderen kun je je alleen aanmelden voor twee aaneensluitende dagen. Ga naar deze pagina voor een overzicht plus inschrijfformulieren. De locaties bevinden zich verspreid over het land. Bij zes schrijfsessies is de voertaal Nederlands, bij de twee andere Engels. Voor lunch wordt gezorgd.

Vervolgsessies
De NRO organiseert ook vervolgsessies. Die vinden plaats nadat aanvragers het advies van de commissie over het wel/niet uitwerken van de vooraanmelding hebben ontvangen. De vervolgsessie is dan ook vooral bedoeld voor aanvragers die een positief advies hebben ontvangen. Ondanks dat je het advies omtrent het uitwerken van de vooraanmelding tot een volledig projectvoorstel pas in november ontvangt (Senior Fellows: week van 4 november, Teaching Fellows: week van 25 november), kan je je nu al inschrijven voor een vervolgsessie. Lees meer op het tweede deel van deze pagina.


Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

Gerelateerd

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Actualiteit

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Lees meer

Drie bijeenkomsten in juli over Comeniusprogramma 2020

Actualiteit

Vorige week was de aftrap van de voorlichtingsbijeenkomsten die het NRO over het Comeniusprogramma 2020 organiseert. De eerste bijeenkomsten in Venlo, Zwolle en Groningen zijn succesvol verlopen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer