Actualiteit

Aanvragers van hogescholen hebben voorrang

Comeniusbeurzen 2020: tweedaagse schrijfsessies voor aanvragers

Afbeeldingsresultaat voor Comeniusprogramma 2020

Op verschillende data in juni en juli organiseerde het NRO voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. De deelnemers kregen er onder meer een voorproefje van de schrijfsessies die in augustus en september 2019 zullen plaatsvinden. De schrijfsessies bieden expliciete schrijftijd en handvatten voor het schrijven van een aanvraag.

Voorrang voor hogescholen
De inschrijving is vanaf nu open. Aanvragers van hbo-instellingen hebben voorrang. Per tweedaagse sessie is er plaats voor 10 deelnemers. Schrijf je dus snel in! Aanvragers van wo-instellingen kunnen zich ook aanmelden. Als een tweedaagse sessie niet vol is, zijn de plaatsen beschikbaar voor wo-aanvragers (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). 

Adviezen en tips
NRO behandelt tijdens de schrijfsessies de gebruikelijke problemen bij Comeniusaanvragen en geven je praktische tips mee. Met korte oefeningen, project pitches, feedback en tijd om te schrijven en concentreren geeft NRO je aanvraag een steun in de rug. Met de schrijfsessies richt je je op: het innovatieve karakter, theoretische achtergrond, interne consistentie en de evaluatie van jouw projectplan.

Gelijkgestemden en netwerk
Naast het schrijven van een super projectplan - wat nuttig is ook als je geen beurs wint maar wel het project wilt uitvoeren - ontmoet je er gelijkgestemden en kun je je professionele netwerk uitbreiden. 

Data en inschrijven
De eerste schrijfsessie in een reeks van acht vindt plaats op 19 en 20 augustus, de laatste op 19 en 20 september. Om een productief groepsproces te garanderen kun je je alleen aanmelden voor twee aaneensluitende dagen. Ga naar deze pagina voor een overzicht plus inschrijfformulieren. De locaties bevinden zich verspreid over het land. Bij zes schrijfsessies is de voertaal Nederlands, bij de twee andere Engels. Voor lunch wordt gezorgd.

Vervolgsessies
De NRO organiseert ook vervolgsessies. Die vinden plaats nadat aanvragers het advies van de commissie over het wel/niet uitwerken van de vooraanmelding hebben ontvangen. De vervolgsessie is dan ook vooral bedoeld voor aanvragers die een positief advies hebben ontvangen. Ondanks dat je het advies omtrent het uitwerken van de vooraanmelding tot een volledig projectvoorstel pas in november ontvangt (Senior Fellows: week van 4 november, Teaching Fellows: week van 25 november), kan je je nu al inschrijven voor een vervolgsessie. Lees meer op het tweede deel van deze pagina.


Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Meer dan 25 workshops met ruim 40 presentatoren op jaarcongres Vereniging Hogescholen - 9 april 2020

Article

Update 16 maart 2020: dit congres is verplaatst naar 25 november 2020 - Helden van het hbo', onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 april a.s. het jaarcongres. Met in de middag meer dan 25 workshops verzorgd door ruim 40 presentatoren van 11 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, Hobéon, ROA Universiteit Maastricht, andere organisaties en sponsoren. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer