Actualiteit

Centraal Eindexamen gaat door: extra onvoldoende mag

Het is goed nieuws dat het centraal eindexamen door gaat en dat de scholieren die onder deze lastige omstandigheden eindexamen moeten doen iets meer ruimte krijgen. Bij wijze van uitzondering kunnen leerlingen die er door de coronamaatregelen minder goed voor staan toch hun diploma halen met 1 onvoldoende meer. Daarmee wordt eventuele achterstand door de corona-maatregelen ondervangen. Het vervolgonderwijs, verenigd in de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten, is tevreden dat de volgende lichting studenten, na een welverdiende vakantie, met een volwaardig diploma kan beginnen aan de vervolgopleiding, ook in coronatijd. 

Het examenbesluit van minister Slob geeft de vo-leerlingen nu duidelijkheid. Dat extra geld wordt vrijgemaakt om leerlingen te helpen achterstanden weg te werken geeft vertrouwen dat ze zich goed kunnen voorbereiden op het centraal examen. Samen met het voortgezet onderwijs wordt onder andere gewerkt aan een plan om in de aanloop naar de examens bijlessen door studenten voor scholieren mogelijk te maken. De optie om in het uiterste geval met een extra onvoldoende nog voor de zomer het vo-diploma te halen kan leerlingen de nodige extra lucht bieden en daarmee perspectief op vervolgonderwijs in deze onzekere omstandigheden.