Actualiteit

Cao-onderhandelingen van start

Op 14 december jl. hebben cao-partijen hun inzetten voor de nieuwe cao-hbo 2018 in het cao-overleg gepresenteerd en toegelicht. Hiermee zijn de onderhandelingen officieel van start gegaan. De huidige cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2018. Op 24 januari spreken de cao-partijen opnieuw met elkaar. In de tussenliggende tijd worden de onderwerpen uit de inzet in technisch verkennend overleg voorgesproken en uitgewerkt.