Actualiteit

Campagne HvA wint Europese communicatieprijs

EUPRIO, de organisatie van Europese PR- en communicatieadviseurs van universiteiten en hogescholen, heeft de corporate campagne van de Hogeschool van Amsterdam verkozen tot de beste Europese campagne van het afgelopen studiejaar.

‘Ouder worden in de stad’
De campagne, ‘HvA maakt er een punt van’, is opgebouwd uit minicampagnes, waarin telkens een ander actueel, grootstedelijk vraagstuk centraal staat, bijvoorbeeld ‘Ouder worden in de stad’, ‘Meedoen in de stad’ en ‘Afvalhergebruik in de stad’. Daarbij laten ze zien wat er allemaal voor onderzoek wordt gedaan gedaan en met wie de HvA samenwerkt op dat gebied. De minicampagnes hebben een transmediale aanpak. Lectoren, studenten en docenten vertellen via hun eigen sociale media hoe zij met hun projecten bijdragen aan het oplossen van een vraagstuk.  Directeur communicatie Paul Helbing: ‘We brengen dus niet alleen afzonderlijke opleidingen onder de aandacht, maar beginnen met een vraag van buiten. De jury zei dat we zo de kerntaak van de hogeschool als kennisinstelling goed laten zien, namelijk in samenwerking met de omgeving naar oplossingen zoeken voor maatschappelijke problemen. Een Nederlandse collega zei tegen me: “ik wou dat ik het bedacht had”.’

Netwerken
De campagnes worden ondersteund door billboards in Amsterdam, PR, advertenties in samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijven, en posters en digitale kanalen binnen de HvA. Op de HvA-website komt alles bij elkaar. Hier worden de netwerken van de HvA, lectoren, docenten en studenten aan elkaar verbonden.

Originaliteit
De winnaar wordt voor de helft bepaald door een jury van communicatiedirecteuren van kennisinstellingen en voor de andere helft door de deelnemers aan de Euprio-conferentie van afgelopen week in Antwerpen. De HvA-campagne is verkozen vanwege de originaliteit, de creativiteit in concept en uitvoering, de resultaten en het rendement. De campagne is ontwikkeld door Wit Communicatie in samenwerking met Beautiful Minds. EUPRIO verenigt meer dan 700 adviseurs uit 25 Europese landen.

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer