Actualiteit

Bussemaker feliciteert pabo's en doet dat bij Hogeschool Rotterdam

Minister Bussemaker heeft vandaag een verrassingsbezoek gebracht aan de pabo van de Hogeschool Rotterdam. Aanleiding is het positieve oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) over alle pabo-opleidingen. Tijdens een gezellige bijeenkomst in de docentenkamer van de Rotterdamse pabo feliciteerde de minister de pabo's met het oordeel, en trakteerde de aanwezigen op een taart. De pabo van de Hogeschool Rotterdam is een van de zeven hogescholen die met een 'goed' is beoordeeld.

Hoge verwachtingen
Tijdens haar bezoek ging zij met docenten het gesprek aan over de kwaliteit en het imago van de opleiding. Over dit laatste gaf Bussemaker aan dat de maatschappij hoge verwachting heeft van de lerarenopleidingen. "Lerarenopleidingen zijn namelijk de belangrijkste opleidingen die we geven in het hoger onderwijs. Zij leiden de mensen op die onze kinderen lesgeven en begeleiden. Iedere ouder vertrouwt zijn kind aan de leerkracht toe. Met die opleidingen kun je dus niet marchanderen," aldus de minister.

Taak
Verder kwam ter sprake het beroepsbeeld van de leraar van toen en nu. Beroep van de leraar is een van de oudste beroepen die er bestaan, maar de vormgeving en uitdaging in het beroep verandert wel snel. Bussemaker: "Het is de opdracht aan de lerarenopleidingen om met die veranderingen mee te bewegen. Met het positieve oordeel van de NVAO laten pabo's zien deze taak serieus te nemen."

Gerelateerd

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Actualiteit

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Specialisatie Jonge kind en Oude kind op de Pabo werpt vruchten af

Actualiteit

Afgelopen jaren hebben de pabo’s een impuls gegeven aan de specialisaties jonge kind en oude kind. De Vereniging Hogescholen is tevreden dat het recente onderzoek van ResearchNed laat zien dat dit vruchten afwerpt. Het onderzoek toont aan dat huidige vierdejaars met de specialisatie Jonge Kind redelijk tot goed te spreken zijn over hun voorbereiding op lesgeven in de onderbouw. Tevens geeft het onderzoek aan dat bij de tweedegraads lerarenopleidingen de specialisaties voor het avo (algemeen vormend onderwijs in het voortgezet onderwijs), vmbo en mbo in gang zijn gezet en de afstudeerrichtingen hierin worden verstevigd. De Vereniging Hogescholen benadrukt dat de lerarenopleidingen continu in ontwikkeling zijn en voortdurend kijken hoe ze het onderwijsaanbod aantrekkelijker kunnen maken en meer leraren kunnen opleiden.

Lees meer

De Onderwijsraad opent een zeer welkome dialoog

Actualiteit

‘De Onderwijsraad opent met het advies “Ruim baan voor leraren” een zeer welkome dialoog die inzet op de kwalitatieve ontwikkeling van het leraarschap voor de lange termijn. Het is een belangrijk advies dat aanzet tot actie en al lopende discussies kan versnellen.’ Dat is de reactie van Nienke Meijer, portefeuillehouder Lerarenopleidingen in het bestuur van de Vereniging Hogescholen en tevens voorzitter van Fontys hogescholen.

Lees meer