Actualiteit

Blog: Opleiden voor een snel veranderende arbeidsmarkt

Dit blog is geschreven door Janneke Hoekstra (directeur Faculteit Techniek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en voorzitter SAC HTNO) in voorbereiding op het #hbodiscours Toekomstgericht opleiden van 7 maart 2018. Wilt u ook deelnemen aan het debat, meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Opleiden voor een snel veranderende arbeidsmarkt. Hoe doe je dat in de praktijk? HAN Techniek is er al langere tijd op uiteenlopende manieren mee bezig.

Flexibiliseren technisch deeltijdonderwijs
De afgelopen twee jaar heeft HAN Techniek grote slagen gemaakt om het deeltijdonderwijs flexibeler te maken, zodat het nu beter aansluit op de wensen van het werkveld en studenten.

Sinds september 2016 zijn alle technische deeltijdopleidingen opgesplitst in een (samenhangend) geheel van afzonderlijk te volgen modules, die gevolgd kunnen worden als cursus, of als deel van de opleiding. Studenten en bedrijven krijgen hierdoor meer vrijheid om modules te kiezen die passen bij hun opleidingsbehoeften. De afgeronde modules zijn te ‘stapelen’ tot een volledige Associate degree, Bachelor- of Masteropleiding. Studenten en werkgevers zijn hier heel enthousiast over, zo blijkt uit gesprekken met bedrijven, maar ook uit de stijging van het aantal deeltijdstudenten.

Er zijn natuurlijk wel grenzen aan de mogelijkheden, maar er ontstaat duidelijk meer ruimte voor gepersonaliseerd opleiden en voor co-creatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Vragen hierover? Mail naar Gerrit Averesch, directeur Deeltijdstudies, HAN Techniek.

Samenwerken in de driehoek Onderwijs, Onderzoek en Beroepspraktijk
De essentie van het HAN Instellingsplan 2016-2020 is dat de HAN als hogeschool uitblinkt in de manier waarop de driehoek onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk met elkaar samenwerkt.

In dit instellingsplan worden zwaartepunten benoemd waarop onze regio en dus ook de arbeidsmarkt zich sterk ontwikkelt. De onderzoeksprogramma’s van HAN-lectoraten haken hierop aan. ‘Sustainable Energy & Environment’ is zo’n zwaartepunt. Als partner in expertisecentra als ACE (automotive), SEECE (duurzame elektrische energie) en het HAN Biocentre (biotechnologie), staan onze lectoraten en opleidingen in nauwe verbinding met hightech-ondernemingen in de automotive branche en de energiesector en bedrijven in de agro-, food/feed- of life sciences-sectoren, waar de regio rond Arnhem en Nijmegen rijk aan is.

Voorbeelden van samenwerking in ‘de driehoek’
Het Mobility Innovation Center (MIC) op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem verbindt onderwijs en het praktijkgericht onderzoek op het gebied van (duurzame) mobiliteit. In dit bericht leest u hoe 120 techniekstudenten in september startten met onderzoeksopdrachten van tientallen organisaties uit de regio. Onder begeleiding van docenten en de opdrachtgevers zelf, werken zij in multidisciplinaire projectgroepen een half jaar lang intensief aan deze opdrachten.

Binnen het zwaartepunt ‘Health’ doet Masi Mohammadi, hoogleraar aan de TUe en HAN-lector Architecture in Health samen met bedrijven, overheden en  (minor)studenten onderzoek naar woningen voor ouderen. Zij was onlangs in EenVandaag om te vertellen over de projecten ‘Het huis als mantelzorger en de Empathische Woning’.

Janneke Hoekstra (directeur Faculteit Techniek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en voorzitter SAC HTNO)

Foto: In september 2017 startten 120 studenten Automotive en Engineering bij het Mobility Innovation Center op IndustriePark Kleefse Waard in Arnhem met hun opdrachten op het gebied van schone mobiliteit

Gerelateerd

Bal op de stip voor kwaliteitsafspraken 1.0

Article Ron Minnée

Deze week wachten de minister van OCW twee belangrijke debatten met de Tweede Kamer over het hoger onderwijs. Waar internationalisering volop in het nieuws is, geldt dat veel minder voor het Sectorakkoord. Op zich zegt dat niet zoveel; ook voor het grootste sportevenement van het jaar – het WK- is de aandacht nu minder groot.

Lees meer

Gemeente, u heeft met het hbo goud in handen

Article

Vorige week werden de stembussen weer tevoorschijn gehaald, ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels is het stof van de verkiezingsuitslagen neergedaald en wordt gestart met het vormen van nieuwe colleges. De onderhandelingen spitsen zich toe op gemeentelijke problematiek: krapte op de woningmarkt, krimp in de regio, zorg voor ouderen, duurzaam openbaar vervoer en radicalisering. Het is slechts een greep uit de maatschappelijke vraagstukken die gemeentes bezighoudt. Een onderwerp dat nauwelijks aandacht kreeg in de campagne is het hoger (beroeps) onderwijs. Dat wordt beschouwd als een landelijke politieke aangelegenheid. Een gemiste kans wat mij betreft. Want de gemeenten die hun hogescholen omarmen hebben een enorme voorsprong bij het oplossen van lokale en regionale uitdagingen. 

Lees meer

De slag om de arbeidsmarkt in de regio een impuls geven

Article

Publiek-private samenwerking versterken, bedrijven aan het roer van Centers of Expertises, een Regionaal Investeringsfonds zoals in het mbo voor het hbo zijn volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO VNI, onder andere nodig om de regionale aansluiting van hogescholen en de arbeidsmarkt een impuls te geven.

Lees meer