Actualiteit

#hbodiscours 7 maart - Toekomstgericht opleiden

Blog: Grenzeloze professional

Dit blog is geschreven door Bert Schroën (directeur Faculteit Bèta Sciences & Technology, Zuyd Hogeschool) in voorbereiding op het #hbodiscours Toekomstgericht opleiden van 7 maart 2018. Wilt u ook deelnemen aan het debat, meld u dan aan via het aanmeldformulier.

De hbo-sector staat voor uitdagende opgaven. Daarbij staat het opleiden tot grenzeloze professionals centraal. Professionals die wendbaar en weerbaar zijn. Klaar voor de toekomst.

Zowel voor leerlingen uit vo en mbo als voor de werkenden geeft grenzeloosheid vorm aan onderwijs en onderzoek. Grenzeloosheid in geografische zin én in de zin van over de grenzen van disciplines heen. De maatschappelijke uitdagingen van de regio zijn daarbij het vertrekpunt.

Vele rapporten laten zien dat onze samenleving vraagt om een breed georiënteerde hoger opgeleide die met zijn vakmanschap maatschappelijke vraagstukken integraal benadert en mee oplost. De maatschappij vraagt niet meer om een hoger opgeleide die vanuit zijn eigen specifieke discipline een puur disciplinaire oplossing biedt voor een geïsoleerd deelprobleem. De hoger opgeleide van de toekomst heeft sterk oog voor de maatschappelijke context en zet de mens centraal.

Verder is de arbeidsmarkt veel dynamischer geworden in de laatste decennia. Mensen werken niet meer hun hele leven voor één werkgever in één en dezelfde baan. De mobiliteit neemt toe en mensen veranderen frequenter van functie. Dit zijn de voornaamste ingrediënten van een nieuw beroepsprofiel van hoger opgeleiden.

Als wij willen dat de hoger opgeleiden voldoen aan het geschetste beroepsprofiel, dan dienen wij de studenten van nu te gaan voorbereiden op een meer diverse carrière, waarin onderzoekend vermogen en een ondernemende houding een eminente rol spelen om betekenisvol te zijn en te blijven. Het hbo dient dit te laten doorklinken in de organisatie van haar curricula en in haar onderzoek, in de professionalisering en rekrutering van haar docenten-onderzoekers, in haar leiderschap en in een versterking van haar strategisch vermogen.

De daarvoor benodigde continue ontwikkeling omarmen wij samen met het ons omringende bedrijfsleven en de overheid. In deze triple helix is het besef dat in het huidig tijdsgewricht opleiden alleen voor vandaag en morgen niet meer toereikend is. De ontwikkelingen gaan hiervoor te snel. Het hbo ontwikkelt zich daardoor van een onderwijsinstelling naar een kennisinstelling die onderwijs verzorgt in contextrijke leeromgevingen en die samen met de beroepspraktijk diezelfde beroepspraktijk innoveert.

Het hbo staat voor de uitdaging vanuit een traditionele CROHO-inrichting de transitie in te zetten en te organiseren naar expertisegebieden. Deze expertisegebieden vullen sterke opleidingsroutes door het aanbieden van modules op basis van leeruitkomsten. Studenten kunnen daardoor leerroutes kiezen die flexibel zijn en waarbij hun ontwikkeling centraal staat.  Een uitdagende opgave dus, maar wel een opgave die we als hbo met veel enthousiasme aangaan.
 

Bert Schroën (directeur Faculteit Bèta Sciences & Technology, Zuyd Hogeschool)

Gerelateerd

Bal op de stip voor kwaliteitsafspraken 1.0

Article Ron Minnée

Deze week wachten de minister van OCW twee belangrijke debatten met de Tweede Kamer over het hoger onderwijs. Waar internationalisering volop in het nieuws is, geldt dat veel minder voor het Sectorakkoord. Op zich zegt dat niet zoveel; ook voor het grootste sportevenement van het jaar – het WK- is de aandacht nu minder groot.

Lees meer

Gemeente, u heeft met het hbo goud in handen

Article

Vorige week werden de stembussen weer tevoorschijn gehaald, ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels is het stof van de verkiezingsuitslagen neergedaald en wordt gestart met het vormen van nieuwe colleges. De onderhandelingen spitsen zich toe op gemeentelijke problematiek: krapte op de woningmarkt, krimp in de regio, zorg voor ouderen, duurzaam openbaar vervoer en radicalisering. Het is slechts een greep uit de maatschappelijke vraagstukken die gemeentes bezighoudt. Een onderwerp dat nauwelijks aandacht kreeg in de campagne is het hoger (beroeps) onderwijs. Dat wordt beschouwd als een landelijke politieke aangelegenheid. Een gemiste kans wat mij betreft. Want de gemeenten die hun hogescholen omarmen hebben een enorme voorsprong bij het oplossen van lokale en regionale uitdagingen. 

Lees meer

De slag om de arbeidsmarkt in de regio een impuls geven

Article

Publiek-private samenwerking versterken, bedrijven aan het roer van Centers of Expertises, een Regionaal Investeringsfonds zoals in het mbo voor het hbo zijn volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO VNI, onder andere nodig om de regionale aansluiting van hogescholen en de arbeidsmarkt een impuls te geven.

Lees meer