Actualiteit

Berichtgeving LSVb geeft onjuist beeld over financiële ondersteuning

Studenten 2452016

Het persbericht waarin de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) beweert dat hbo-studenten minder financiële ondersteuning ontvangen en dus flink achtergesteld worden, is onjuist. Hogescholen bieden hun studenten financiële ondersteuning als zij door overmacht vertraging oplopen in hun studie. Dit blijkt uit de jaarverslagen van hogescholen. De LSVb heeft de bedragen uit de jaarverslagen gedeeld door het totaal aantal studenten terwijl gerekend moet worden met het aantal studenten dat in aanmerking komt voor de regeling profileringsfonds. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, betreurt het dat de studenten van de LSVb hun huiswerk niet goed hebben gedaan.

Studenten die een beurs ontvangen krijgen dus bij hogescholen gemiddeld geen lager bedrag dan studenten aan universiteiten. Wel is het aantal aanvragen voor ondersteuning bij hogescholen lager dan bij universiteiten. Uit de jaarverslagen van drie willekeurig gekozen hogescholen en universiteiten blijkt het volgende:

 • Avans Hogeschool heeft € 35.026 aan 24 studenten uitgekeerd:
  gemiddeld € 1.459
 • CHE heeft € 25.447 aan 19 studenten uitgekeerd: gemiddeld € 1.339
 • Hogeschool Leiden heeft € 135.230 aan 48 studenten uitgekeerd:
  gemiddeld € 2.817
 • Radboud Universiteit heeft € 838.450 aan 903 studenten uitgekeerd:
  gemiddeld € 929
 • Universiteit Leiden heeft € 1.285.363 aan 950 studenten uitgekeerd:
  gemiddeld € 1.353
 • VU heeft € 682.434 aan 424 studenten uitgekeerd: gemiddeld € 1.610

Het vertekende beeld dat de LSVb schetst is dan ook te verklaren doordat er bij hogescholen minder aanvragen zijn terwijl er meer studenten studeren.

Gerelateerd

Bezuiniging onbegrijpelijk

Actualiteit

"Het hoger onderwijs wordt in 2019 weer gekort door het kabinet. Dat is onverwacht en onbegrijpelijk", zegt Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2019 van het ministerie van OCW. Zonder de inzet van de studievoorschotmiddelen is in het hbo sprake van een daling van het budget als gevolg van bezuinigingen van vorige kabinetten. Het huidige kabinet heeft daarnaast in het regeerakkoord een doelmatigheidskorting opgelegd aan het hele onderwijs. Daar bovenop komt nu een extra bezuiniging van nog eens €8 miljoen voor het hbo. “Des te meer is het noodzakelijk om de studievoorschotmiddelen naar voren te halen zoals ook de VSNU bepleit,” aldus De Graaf.

Lees meer

Hogescholen verbaasd over aankondiging BSA maatregel

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen reageert met verbazing op het voornemen van minister Van Engelshoven van OCW om paal en perk te stellen aan het bindend studieadvies zonder dat er enig overleg heeft plaatsgevonden met de hogescholen en universiteiten. “Het is een unicum in de bestuurlijke verhoudingen dat zonder overleg met de instellingen een dergelijke maatregel wordt aangekondigd”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Daarom dringt de Vereniging Hogescholen erop aan op korte termijn met de minister in gesprek te gaan over deze maatregel en de mogelijke gevolgen daarvan.

Lees meer

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Actualiteit

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer