Actualiteit

Berichtgeving LSVb geeft onjuist beeld over financiële ondersteuning

Het persbericht waarin de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) beweert dat hbo-studenten minder financiële ondersteuning ontvangen en dus flink achtergesteld worden, is onjuist. Hogescholen bieden hun studenten financiële ondersteuning als zij door overmacht vertraging oplopen in hun studie. Dit blijkt uit de jaarverslagen van hogescholen. De LSVb heeft de bedragen uit de jaarverslagen gedeeld door het totaal aantal studenten terwijl gerekend moet worden met het aantal studenten dat in aanmerking komt voor de regeling profileringsfonds. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, betreurt het dat de studenten van de LSVb hun huiswerk niet goed hebben gedaan.

Studenten die een beurs ontvangen krijgen dus bij hogescholen gemiddeld geen lager bedrag dan studenten aan universiteiten. Wel is het aantal aanvragen voor ondersteuning bij hogescholen lager dan bij universiteiten. Uit de jaarverslagen van drie willekeurig gekozen hogescholen en universiteiten blijkt het volgende:

 • Avans Hogeschool heeft € 35.026 aan 24 studenten uitgekeerd:
  gemiddeld € 1.459
 • CHE heeft € 25.447 aan 19 studenten uitgekeerd: gemiddeld € 1.339
 • Hogeschool Leiden heeft € 135.230 aan 48 studenten uitgekeerd:
  gemiddeld € 2.817
 • Radboud Universiteit heeft € 838.450 aan 903 studenten uitgekeerd:
  gemiddeld € 929
 • Universiteit Leiden heeft € 1.285.363 aan 950 studenten uitgekeerd:
  gemiddeld € 1.353
 • VU heeft € 682.434 aan 424 studenten uitgekeerd: gemiddeld € 1.610

Het vertekende beeld dat de LSVb schetst is dan ook te verklaren doordat er bij hogescholen minder aanvragen zijn terwijl er meer studenten studeren.

Gerelateerd

Studentenorganisaties zoeken nieuw bestuur: reageer uiterlijk 31 januari (LSVb) of 7 februari 2020 (ISO)

Article

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zoeken nieuwe bestuursleden. Deze twee organisaties behartigen de belangen van alle Nederlandse studenten. De Vereniging Hogescholen werkt veel met hen samen, daarom brengen wij deze oproep graag extra onder de aandacht.

Lees meer

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer