Actualiteit

Benoeming nieuwe bestuursleden bestuur Vereniging Hogescholen

Hb j57b6563

Vandaag zijn in de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen mevrouw Marjolijn Brussaard, voorzitter CvB ArtEZ en de heren Jan Bogerd, voorzitter CvB van Hogeschool Utrecht en Henk Hagoort, voorzitter CvB Windesheim, benoemd als lid van het bestuur van de Vereniging Hogescholen. 

Per 31 december 2017 eindigt het lidmaatschap van de heer Boomkamp in het bestuur van de Vereniging Hogescholen vanwege zijn vertrek als voorzitter CvB van Saxion. Per 1 januari 2018 ontstaat daardoor een vacature in het bestuur.

Per 31 december 2017 eindigt het lidmaatschap van de heer Klaassen in het bestuur van de Vereniging Hogescholen vanwege zijn vertrek als voorzitter CvB van Stenden. Per 1 januari 2018 ontstaat daardoor een vacature in het bestuur. 

Per 1 maart 2018 loopt de tweede zittingstermijn af van de heer Rüpp, voorzitter CvB van Avans Hogeschool. Per 1 maart 2018 ontstaat daarmee een vacature in het bestuur. 

De zittingsduur van de nieuwe bestuursleden is 3 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming eveneens voor 3 jaar.  Hoewel 2 vacatures ontstaan vanaf 1 januari 2018, loopt statutair de benoemingstermijn vanaf 1 maart 2018. Daarom is besloten dat de benoemingsperiode van de heren Bogerd en Hagoort loopt van 1 januari 2018 tot maart 2021. De benoemingsperiode van mevrouw Brussaard loopt van maart 2018 tot maart 2021.