Actualiteit

Benoeming leden Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Drs. Nienke Meijer (Fontys hogescholen) en Prof. dr. Jos Benschop (ASML) worden beiden lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming. De heer Benschop is per 1 januari 2018  toegetreden tot de adviesraad, mevrouw Meijer treedt per 1 mei 2018 toe. Beiden zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Nienke Meijer is sinds 2013 voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogeschool. Naast haar functie is zij ook lid van de Raad van Toezicht van het LUMC en lid van de Raad van Commissarissen van Deloitte.

Jos Benschop is sinds 2011 senior vice president technology bij ASML. Ook is hij bijzonder hoogleraar Industriële Natuurkunde aan de Technische Universiteit Twente.

Benschop en Meijer volgen respectievelijk Martin Schuurmans en Valerie Frissen op.

De AWTI richt zich op kennisontwikkeling en innovatie, op het beleid daarvoor en op de factoren die deze processen beïnvloeden. Vaak adviseert de raad over de voorwaarden waaronder kennisontwikkeling en innovatie plaatsvinden, bijvoorbeeld over de financiering van onderzoeksinstellingen. De raad adviseert daarnaast over de maatschappelijke en economische gevolgen van wetenschap, technologie en innovatie.

Gerelateerd

Onderzoek is een belangrijk fundament

Standpunt

Innovaties en toepassing ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen ze onder begeleiding van lectoren en in samenwerking met bedrijven en organisaties. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek een onderzoekende een kritische houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda stimuleert een impuls in de keten van kennis en wetenschap.

Lees meer