Actualiteit

Adviesrapport ‘Learning Communities 2018 – 2021’

Banenmotor innovatieve Topsectoren vergt learning communities

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Learning Communities kunnen het tij keren, stellen de Topsectoren in het adviesrapport ‘Learning Communities 2018 – 2021’. 

Het rapport is tijdens de landelijke Techniekpactconferentie #voorbij 2020 op 26 juni jl. overhandigd door Anka Mulder, lid college van bestuur van de TU Delft  aan Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken. Daarin stellen de Topsectoren dat publiek private samenwerkingen moeten door ontwikkelen tot learning communities waarin leren, werken en innoveren samengaan.

Pilots
De opgedane ervaringen met een leven lang ontwikkelen in het algemeen én van 20 pilots specifiek werden onderzocht door een advies- en onderzoekscommissie van de Topsectoren samen met meer dan 100 partijen (ondernemers, overheden, onderwijs, e.a.). Deze pilots gaan over uiteenlopende onderwerpen in het leven lang ontwikkelen. Twee voorbeelden daarvan zijn:

Bij de pilot 'Teachers learning in Energy' werken docenten van verschillende hogescholen samen aan de opdracht om ontwikkelingen van buiten snel het (energie) onderwijs in te kunnen brengen. Eén van de vormen is een minor energietransitie tussen hogescholen. Onderdeel daarvan is een stage bij een bedrijf, waarbij aan een complex vraagstuk in de energietransitie wordt gewerkt.

De pilot 'CAREER' heeft als doel om voor de wind op zee-sector onder meer voldoende in- en uitstroom te bewerkstelligen. Dat doen zij via een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ze brengen docenten bij elkaar in  'teach the teacher'-sessies en stimuleren de samenwerking tussen hogescholen.

Actieagenda
Volgens de Topsectoren is de kern een omslag te maken in denken over ontwikkeling, innovatie en leerprocessen. De huidige en toekomstige uitdagingen als de energietransitie, tekorten in de zorg en digitalisering maken dat er nu actie moet worden ondernomen.

De topsectoren geven de aftrap voor deze omslag met een actiegerichte agenda en roepen iedereen, regionale en landelijke partners, op om samen de volgende stappen te zetten. Door ten eerste via slimme manieren bestaande samenwerkingsverbanden verder te ontwikkelen, kennisdeling en benodigd onderzoek te organiseren. En door ten tweede bestaande financieringsregelingen op creatieve wijze geschikt te maken voor een leven lang ontwikkelen.

Gerelateerd

Hbo, mbo en wo pleiten voor 1 week scholing per jaar voor iedere werkende Nederlander

Article

De drie publieke onderwijssectoren die onderwijs aan volwassenen geven (mbo, hbo en wo) willen bijdragen aan een doorbraak in LLO en daarom hun krachten bundelen. Ze bepleiten alle drie een aanvullend arrangement van publieke bekostiging in de vorm van leerrechten.

Lees meer

Meer dan 25 workshops met ruim 40 presentatoren op jaarcongres Vereniging Hogescholen - 9 april 2020

Article

Update 16 maart 2020: dit congres is verplaatst naar 25 november 2020 - Helden van het hbo', onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 april a.s. het jaarcongres. Met in de middag meer dan 25 workshops verzorgd door ruim 40 presentatoren van 11 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, Hobéon, ROA Universiteit Maastricht, andere organisaties en sponsoren. 

Lees meer

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer