Actualiteit

Ans Gielen legt voorzittershamer Landelijk Platform Professionele Masters neer

In de vergadering van 6 december nam Ans Gielen-Van Bommel (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) afscheid als voorzitter van het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM). Onder de bezielende leiding van Ans groeide het LPPM uit tot hét gremium waar alle hbo-instellingen elkaar weten te vinden op het gebied van professionele masters. Zij bouwde in een kleine vijf jaar tijd een los netwerk uit tot een goed geolied samenwerkingsverband dat de professionele master in onderwijsland nadrukkelijk op de kaart wist te zetten. 

Het meest in het oog sprekende wapenfeit was  de landelijke conferentie 'Professionele Masters: van toegevoegde waarde' (juni 2016). Toenmalig minister Jet Bussemaker deed tijdens deze conferentie de toezegging de bekostiging van masters in het hbo gelijkwaardig te willen behandelen aan die van masters in het wetenschappelijk onderwijs. Een belangrijke stap in de emancipatie van deze masters.

Het LPPM is gewaardeerd gesprekspartner van en wordt ondersteund door de Vereniging Hogescholen. Ans Gielen-Van Bommel draagt de voorzittershamer over aan Petra Kanters.

(Fotobijschrift: Ans Gielen-Van Bommel ontvangt afscheidscadeau van Petra Kanters)


Zie ook
Ter gelegenheid van de  Invitational Conference Masteronderwijs  2016 is het digitale magazine 'Professionele Masters van toegevoegde waarde' gepubliceerd. Lees de afzonderlijke hoofdstukken:

Dit magazine is ook als pdf beschikbaar.

Video

Gerelateerd

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer

Professionele masterstandaard geactualiseerd

Article

De Vereniging Hogescholen heeft de professionele masterstandaard geactualiseerd. Die bestaat uit vier standaarden: ‘Meesterschap’, ‘Onderzoekend vermogen’, ‘Interprofessioneel handelen’, en ‘Doorwerking’. Met de masterstandaard geeft het hbo zijn invulling aan niveau 7 (Master) van het Nederlands Kwalificatie Raamwerk (NLQF). Naast niveau 7 bieden hogescholen niveau 5 (associate degree) en niveau 6 (bachelor) aan. Professionele Masters zijn aantrekkelijk voor doorstroomstudenten vanuit de bacheloropleidingen én voor medewerkers uit bedrijven en organisaties die zich willen op- of omscholen. 

Lees meer

Groei aantal inschrijvingen per 1 oktober hbo: 2,8% meer studenten

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2018 - 2019 landelijk 2,8 % meer studenten aangemeld voor een hbo-opleiding dan een jaar geleden. Daarmee zet de verbetering in de groei van het aantal inschrijvingen van vorig jaar zich door. Het aantal aanmeldingen voor de Associate degree, een relatief nieuw aanbod van de hogescholen, is wederom gestegen met maar liefst met 34,8% en het aantal inschrijvingen voor deeltijd- en duale opleidingen is met respectievelijk 5,7% (deeltijd) en 18,2% (duaal) gestegen. “De grote stijging van 10% bij de Pabo is bijzonder goed nieuws voor een sector waar het arbeidsmarkttekort groot is”, aldus Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer