Actualiteit

Ans Gielen legt voorzittershamer Landelijk Platform Professionele Masters neer

In de vergadering van 6 december nam Ans Gielen-Van Bommel (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) afscheid als voorzitter van het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM). Onder de bezielende leiding van Ans groeide het LPPM uit tot hét gremium waar alle hbo-instellingen elkaar weten te vinden op het gebied van professionele masters. Zij bouwde in een kleine vijf jaar tijd een los netwerk uit tot een goed geolied samenwerkingsverband dat de professionele master in onderwijsland nadrukkelijk op de kaart wist te zetten. 

Het meest in het oog sprekende wapenfeit was  de landelijke conferentie 'Professionele Masters: van toegevoegde waarde' (juni 2016). Toenmalig minister Jet Bussemaker deed tijdens deze conferentie de toezegging de bekostiging van masters in het hbo gelijkwaardig te willen behandelen aan die van masters in het wetenschappelijk onderwijs. Een belangrijke stap in de emancipatie van deze masters.

Het LPPM is gewaardeerd gesprekspartner van en wordt ondersteund door de Vereniging Hogescholen. Ans Gielen-Van Bommel draagt de voorzittershamer over aan Petra Kanters.

(Fotobijschrift: Ans Gielen-Van Bommel ontvangt afscheidscadeau van Petra Kanters)


Zie ook
Ter gelegenheid van de  Invitational Conference Masteronderwijs  2016 is het digitale magazine 'Professionele Masters van toegevoegde waarde' gepubliceerd. Lees de afzonderlijke hoofdstukken:

Dit magazine is ook als pdf beschikbaar.

Video

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen en minister OCW sluiten sectorakkoord hbo 2018

Actualiteit

Vandaag is het sectorakkoord hbo 2018 door Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Ingrid van Engelshoven, minister van OCW getekend. In het akkoord zijn de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs, de wijze van profilering van de hogescholen en de gedeelde prioriteiten voor de periode 2019 tot 2022 vastgelegd. De Graaf: “Wij zijn positief over de toevoeging van de studievoorschotmiddelen en de wijze waarop de kwaliteitsafspraken worden ingevuld: niet topdown maar binnen de hogescholen zelf. Hier spreekt vertrouwen in de hogescholen uit: besturen, docenten, onderzoekers en studenten zetten zich gezamenlijk in. Iedereen moet zich wel realiseren dat tegenover de extra studievoorschotmiddelen nog ombuigingen staan van zowel het vorige als het huidige kabinet.” De landelijke studentenorganisaties ISO en LSVb zijn mede-ondertekenaars van de afspraken in het akkoord over de inzet van de studievoorschotmiddelen de komende jaren.

Lees meer

Hogeschool van Amsterdam bekroont beste praktijkgericht onderzoek

Actualiteit

Het HvA Onderzoek van het jaar 2017 is SO-HIP​, sensortechnologie bij de revalidatie van ouderen na een heupfractuur. Tijdens het HvA Research Awards Event zijn meer prijzen uitgereikt.

Lees meer

Stimuleringsregeling 'Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg' verlengd 

Actualiteit

De landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerste Lijn heeft de succesvolle stimuleringsregeling 'Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg' verlengd voor cohort 2017. Aanleiding is een tekort aan opleiders en leerwerkplekken voor Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA). Huisartsen en huisartsorganisaties die een VS of PA willen opleiden én structureel inzetten kunnen zich aanmelden als leerwerkplek. Er is beperkt budget beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland worden gerealiseerd.

Lees meer