Actualiteit

AMvB rookvrije schoolterreinen per 1 augustus a.s. van kracht

Per 1 augustus gaat de AMvB rookvrije schoolterreinen in. De handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op rookvrije schoolterreinen zal echter pas per 1 januari 2021 starten. De wettelijke norm blijft wel: per 1 augustus wordt er niet meer gerookt op terreinen van onderwijsinstellingen. 

Voor het hoger onderwijs is op rookvrijschoolterrein.nl een toolkit met best practices beschikbaar met als onderdelen 'Bestuur en commitment', 'Communicatie', 'Aanduiding', 'Gezond onderwijs en werkplek' en 'Handhaving en instructie'. Voor informatie is ook het Trimbos Instituut beschikbaar.