Actualiteit

Akkoord cao rijksambtenaren heeft gevolgen voor hogescholen

Vandaag is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. Doordat een herziening van de pensioenregeling bij het ABP deel uitmaakt van het akkoord heeft het een doorwerking naar andere cao’s bij overheid en onderwijs. De Vereniging Hogescholen heeft met instemming kennis genomen van de wijzigingen die voor de ABP regeling overeen zijn gekomen. Deze dragen bij aan een meer houdbare pensioenregeling en zorgen ervoor dat indexatie van de pensioenen eerder mogelijk zal zijn.

De loonafspraken die zijn overeen gekomen werken door naar het hbo. Daarbij past wel de kanttekening dat het hbo, anders dan het Rijk, al een cao heeft afgesloten. Dat betekent dat de eenmalige uitkering voor medewerkers van hogescholen zal worden verhoogd van de reeds afgesproken € 475 naar € 500. Voorts zal de structurele loonsverhoging in het akkoord voor 2016 bij de hogescholen worden verrekend met de loonafspraak die in de cao-hbo reeds is gemaakt. Daarover zullen sociale partners in het hbo nader met elkaar in overleg treden.

Gerelateerd

Principeakkoord nieuwe cao-hbo 2018-2020

Actualiteit

Op woensdag 21 maart hebben de Vereniging Hogescholen, AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo. In het akkoord, dat een looptijd van 24 maanden heeft, zijn onder meer afspraken gemaakt over meer verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, salarisontwikkeling, werkdruk, professionalisering van werknemers en duurzame inzetbaarheid. Ook zijn er afspraken gemaakt over de functiewaardering en het loongebouw. De cao loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.

Lees meer

Akkoord verlenging cao-hbo 2017-2018

Actualiteit

Op donderdag 23 maart jl. hebben AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv en de Vereniging Hogescholen een principeakkoord bereikt over een verlenging van de cao-hbo, met 12 maanden. De werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen, gingen op 31 maart jl. unaniem akkoord met de nieuwe cao. Op dezelfde datum werd ook duidelijk dat de achterbannen van de vakbonden AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en de UNIENFTO/FvOv eveneens hebben ingestemd met de nieuwe cao.

Lees meer

Concept principe akkoord CAO hbo 2017-2018

Actualiteit

De onderwijsbonden en de Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de cao hoger beroepsonderwijs (hbo). In het akkoord is een eenmalige uitkering in november 2017 van € 500,- en enkele belangrijke aanpassingen in de sociale zekerheid afgesproken. De cao wordt verlengd tot 1 april 2018.

Lees meer