Actualiteit

Afronding gefaseerde invoer hbo-titulatuur (70%-regeling)

Op 17 juli 2018 heeft de NVAO vastgesteld dat op twee na alle clusters van hbo-opleidingen de 70%-grens hebben bereikt die voorwaarde was voor het mogen toekennen van de nieuwe 'hbo-titulatuur' (eigenlijk: graadtoevoegingen). Voor deze twee clusters wordt via een coulanceregeling een uitzondering gemaakt. Daarmee is het invoeringsproces van de nieuwe titulatuur afgerond. Dat proces begon zoals bekend op 1 januari 2014, met het van kracht worden van de Wet kwaliteit in verscheidenheid. Daarin werd bepaald dat hbo-opleidingen voortaan ook de titels Bachelor/Master of Arts (B/MA) en Bachelor/Master of Science mochten gaan toekennen, mits dat in internationaal perspectief voor de betreffende opleiding de gebruikelijke titel was. Tot dan toe waren die titels wettelijk voorbehouden aan het wo.

Lees voor meer informatie het bericht op de site van de NVAO: https://nvao.net/actueel/nieuws/afronding-gefaseerde-invoer-hbo-titulatuur-70-regeling