Actualiteit

Actieplan studentenhuisvesting gepresenteerd

Vandaag heeft de Vereniging Hogescholen het convenant studentenhuisvesting 2018-2021 ondertekend. Met de ondertekening van dit actieplan en convenant studentenhuisvesting 2018-2021 committeren 10 partijen zich aan de in dit plan gemaakte afspraken. Daarmee slaan alle partners binnen de keten van studentenhuisvesting de handen in één om een structureel betere aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting te bewerkstelligen.  
 
De betroken instellingen zijn de G4, Het Netwerk Kennissteden, de VSNU, de Vereniging Hogescholen,  Kences, Vastgoed Belang, de LSVb, Nuffic en de ministeries van OCW en BZK. 

Het convenant kent drie inhoudelijke lijnen.

Cijfermatige inzichten vergroten
Voor het ontwikkelen van studentenhuisvestingsbeleid is het belangrijk om de trends en ontwikkelingen goed in beeld te hebben. Betrouwbare cijfers vormen daarvoor de kern.

(Productie)afspraken en versterking lokaal overleg
Op lokaal niveau wordt tussen onderwijsinstellingen, gemeenten, huisvesters en huurders gesproken over de lokale ontwikkelingen van studentenstromen en de huisvestingsbehoeften van studenten. Dit kan leiden tot afspraken tussen deze partijen, bijv. over de hoeveelheid woningen die bijgebouwd moeten worden.

Verbetering informatiepositie studenten
De partijen spreken uit dat de informatievoorziening aan (aankomende) studenten op sommige punten nog verbeterd kan worden. Aan onderwijsinstellingen wordt concreet gevraagd om samen met de gemeente de informatievoorziening aan internationale studenten te evalueren en waar mogelijk te verbeteren.

 

Gerelateerd

Meer dan 25 workshops met ruim 40 presentatoren op jaarcongres Vereniging Hogescholen - 9 april 2020

Article

'Helden van het hbo', onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 april a.s. het jaarcongres. Met in de middag meer dan 25 workshops verzorgd door ruim 40 presentatoren van 11 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, Hobéon, ROA Universiteit Maastricht, andere organisaties en sponsoren. 

Lees meer

Om excellent hoger onderwijs te garanderen, zijn forse investeringen nodig

Article

Hoger onderwijs is goed voor het hele land, stellen Alex Tess Rutten (studentenbond LSVb), Kees Gillesse (studentenbond ISO), Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen) en Pieter Duisenberg (VSNU).  Samen schreven zij hier vandaag een opiniestuk in Trouw over. 

Lees meer

5 onderwijsvernieuwers ontvangen de SURF Onderwijsaward 2019

Article

Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn vijf onderwijsvernieuwers geëerd met een SURF Onderwijsaward: Henk Hagoort (Hogeschool Windesheim), Bert-Jan Klaren (Hanzehogeschool), Silvester Draaijer (VU Amsterdam), Marina Brinkman-Staneva (Breda University of Applied Sciences) en Fake Zijl (Hogeschool Windesheim).

Lees meer