Actualiteit

77% vindt baan op hbo-niveau

81% van afgestudeerde hbo-ers heeft binnen 3 maanden baan

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het tweede jaar op rij gedaald van 7,3% in 2013, en 6,5% in 2014, naar 5,5% in 2015. De daling geldt voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden.  De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau of hoger; in 2014 74% en in 2015 is dit aandeel toegenomen tot 77%. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten.

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. In de HBO-monitor staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden in het studiejaar 2013/2014 centraal. 

Forse daling werkloosheid
De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is gedaald van 7,3% in 2013 naar 5,5% in 2015.  Dat is een daling van bijna 2% in twee jaar tijd. In de sector sociale studies daalt de werkloosheid met maar liefst 3,0%.  Afgestudeerden van deeltijdopleidingen kennen een relatief lage werkloosheid van 4,1% evenals voltijd afgestudeerden in de gezondheidszorg (3,5%). Van de voltijd afgestudeerden is op het enquêtemoment 5,9% werkloos. Maar liefst 81,4% van de werkenden heeft binnen drie maanden de eerste baan, in de sector onderwijs is dat zelfs 86%. 45% van alle werkenden heeft anderhalf jaar na afstuderen een vaste aanstelling, in de sector bètatechniek is dit zelfs 48%.

Bijna 80% werkt op hbo-niveau
De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau of hoger, in 2015 is dit aandeel toegenomen tot 77%. Drie op de vier afgestudeerden vinden een baan binnen het eigen vakgebied.  72% is positief over de aansluiting tussen opleiding en werk, terwijl bijna de helft tevreden is over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. “Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit op de arbeidsmarkt", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Hier vindt u onze uitgebreide kengetallenapplicatie met de laatste cijfers

Gerelateerd

Mbo-scholen, hogescholen en universiteiten: Leven lang ontwikkelen door persoonlijk leerrecht per jaar

Article

Iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar moet het basisrecht van één week scholing per jaar krijgen. Dat is de kern van het plan ‘Een leven lang ontwikkelen voor iedereen’ van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dit plan is vandaag overhandigd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Lees meer

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer

Principeakkoord cao hbo 2020 in Coronatijd

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs – Aob, FNV, UNIENFTO en CNV Onderwijs – zijn er in geslaagd om ondanks de crisis als gevolg van de Corona pandemie een nieuwe cao HBO 2020 overeen te komen. De lonen worden op 1 juli structureel met 2,75% verhoogd. Daarnaast zal aan de werknemers in het hbo in de maand juni ook een eenmalige uitkering van € 880 bruto worden toegekend. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Het is een manier om onze waardering tot uitdrukking te laten komen voor al die docenten en medewerkers in het hbo die al maandenlang alles op alles zetten om het onderwijs aan onze ruim 450 duizend studenten door te laten gaan.’

Lees meer