Actualiteit

77% vindt baan op hbo-niveau

81% van afgestudeerde hbo-ers heeft binnen 3 maanden baan

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het tweede jaar op rij gedaald van 7,3% in 2013, en 6,5% in 2014, naar 5,5% in 2015. De daling geldt voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden.  De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau of hoger; in 2014 74% en in 2015 is dit aandeel toegenomen tot 77%. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten.

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. In de HBO-monitor staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden in het studiejaar 2013/2014 centraal. 

Forse daling werkloosheid
De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is gedaald van 7,3% in 2013 naar 5,5% in 2015.  Dat is een daling van bijna 2% in twee jaar tijd. In de sector sociale studies daalt de werkloosheid met maar liefst 3,0%.  Afgestudeerden van deeltijdopleidingen kennen een relatief lage werkloosheid van 4,1% evenals voltijd afgestudeerden in de gezondheidszorg (3,5%). Van de voltijd afgestudeerden is op het enquêtemoment 5,9% werkloos. Maar liefst 81,4% van de werkenden heeft binnen drie maanden de eerste baan, in de sector onderwijs is dat zelfs 86%. 45% van alle werkenden heeft anderhalf jaar na afstuderen een vaste aanstelling, in de sector bètatechniek is dit zelfs 48%.

Bijna 80% werkt op hbo-niveau
De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau of hoger, in 2015 is dit aandeel toegenomen tot 77%. Drie op de vier afgestudeerden vinden een baan binnen het eigen vakgebied.  72% is positief over de aansluiting tussen opleiding en werk, terwijl bijna de helft tevreden is over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. “Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit op de arbeidsmarkt", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Hier vindt u onze uitgebreide kengetallenapplicatie met de laatste cijfers

Gerelateerd

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer

Hogescholen verheugen zich op 'normale' start studiejaar

Article

Hogescholen mogen het studiejaar op 30 augustus starten zonder dat er 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. Dat betekent dat zo'n half miljoen hbo-studenten weer volledig fysiek onderwijs kunnen volgen. Dat heeft het kabinet vandaag besloten na overleg over de versoepeling van de coronamaatregelen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen is verheugd met dat besluit: “We kijken er erg naar uit om onze studenten weer te verwelkomen op de campus. We kunnen starten met een ‘normaal’ studiejaar en dat is voor studenten van essentieel belang. Want leren doe je samen, met elkaar en van elkaar.” Ook voor docenten en medewerkers is het belangrijk dat ze nu eindelijk weten waar ze aan toe zijn en weer fysiek onderwijs kunnen geven. Limmen benadrukt dat er ook voorzichtigheid geboden is: “We blijven communiceren dat zelftesten en hygiëne-maatregelen belangrijk zijn voor de veiligheid van jezelf en anderen. En natuurlijk als je gaat studeren, laat je vaccineren.”

Lees meer

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer