Actualiteit

77% vindt baan op hbo-niveau

81% van afgestudeerde hbo-ers heeft binnen 3 maanden baan

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het tweede jaar op rij gedaald van 7,3% in 2013, en 6,5% in 2014, naar 5,5% in 2015. De daling geldt voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden.  De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau of hoger; in 2014 74% en in 2015 is dit aandeel toegenomen tot 77%. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten.

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. In de HBO-monitor staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden in het studiejaar 2013/2014 centraal. 

Forse daling werkloosheid
De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is gedaald van 7,3% in 2013 naar 5,5% in 2015.  Dat is een daling van bijna 2% in twee jaar tijd. In de sector sociale studies daalt de werkloosheid met maar liefst 3,0%.  Afgestudeerden van deeltijdopleidingen kennen een relatief lage werkloosheid van 4,1% evenals voltijd afgestudeerden in de gezondheidszorg (3,5%). Van de voltijd afgestudeerden is op het enquêtemoment 5,9% werkloos. Maar liefst 81,4% van de werkenden heeft binnen drie maanden de eerste baan, in de sector onderwijs is dat zelfs 86%. 45% van alle werkenden heeft anderhalf jaar na afstuderen een vaste aanstelling, in de sector bètatechniek is dit zelfs 48%.

Bijna 80% werkt op hbo-niveau
De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau of hoger, in 2015 is dit aandeel toegenomen tot 77%. Drie op de vier afgestudeerden vinden een baan binnen het eigen vakgebied.  72% is positief over de aansluiting tussen opleiding en werk, terwijl bijna de helft tevreden is over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. “Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit op de arbeidsmarkt", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Hier vindt u onze uitgebreide kengetallenapplicatie met de laatste cijfers

Gerelateerd

Principeakkoord cao hbo 2020 in Coronatijd

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs – Aob, FNV, UNIENFTO en CNV Onderwijs – zijn er in geslaagd om ondanks de crisis als gevolg van de Corona pandemie een nieuwe cao HBO 2020 overeen te komen. De lonen worden op 1 juli structureel met 2,75% verhoogd. Daarnaast zal aan de werknemers in het hbo in de maand juni ook een eenmalige uitkering van € 880 bruto worden toegekend. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Het is een manier om onze waardering tot uitdrukking te laten komen voor al die docenten en medewerkers in het hbo die al maandenlang alles op alles zetten om het onderwijs aan onze ruim 450 duizend studenten door te laten gaan.’

Lees meer

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer

Hogescholen stellen bindend studieadvies uit vanwege coronavirus 

Article

Het ministerie van OCW heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een bsa in principe uit tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021), op instellingsniveau zal hier verder vorm aan worden gegeven. Zo helpen de hogescholen studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus. 

Lees meer