Actualiteit

77% vindt baan op hbo-niveau

81% van afgestudeerde hbo-ers heeft binnen 3 maanden baan

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het tweede jaar op rij gedaald van 7,3% in 2013, en 6,5% in 2014, naar 5,5% in 2015. De daling geldt voor zowel voltijd, deeltijd als duaal afgestudeerden.  De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau of hoger; in 2014 74% en in 2015 is dit aandeel toegenomen tot 77%. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten.

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. In de HBO-monitor staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden in het studiejaar 2013/2014 centraal. 

Forse daling werkloosheid
De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is gedaald van 7,3% in 2013 naar 5,5% in 2015.  Dat is een daling van bijna 2% in twee jaar tijd. In de sector sociale studies daalt de werkloosheid met maar liefst 3,0%.  Afgestudeerden van deeltijdopleidingen kennen een relatief lage werkloosheid van 4,1% evenals voltijd afgestudeerden in de gezondheidszorg (3,5%). Van de voltijd afgestudeerden is op het enquêtemoment 5,9% werkloos. Maar liefst 81,4% van de werkenden heeft binnen drie maanden de eerste baan, in de sector onderwijs is dat zelfs 86%. 45% van alle werkenden heeft anderhalf jaar na afstuderen een vaste aanstelling, in de sector bètatechniek is dit zelfs 48%.

Bijna 80% werkt op hbo-niveau
De afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook meer afgestudeerden dan voorheen werken op hbo-niveau of hoger, in 2015 is dit aandeel toegenomen tot 77%. Drie op de vier afgestudeerden vinden een baan binnen het eigen vakgebied.  72% is positief over de aansluiting tussen opleiding en werk, terwijl bijna de helft tevreden is over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. “Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het hbo goed aansluit op de arbeidsmarkt", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Hier vindt u onze uitgebreide kengetallenapplicatie met de laatste cijfers

Gerelateerd

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Investeren in professionals voor morgen blijft uit

Article

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer