Actualiteit

Hogescholen zetten zich in voor beheersbare en verantwoorde groei

2000 extra voltijd studenten verpleegkunde

Hogescholen zagen de afgelopen jaren een stijging van de instroom van het aantal studenten in het zorgonderwijs, bij hbo-verpleegkunde, van ruim 5.000 in 2014 naar maar liefst 6.500 studenten in 2016. In het huidige studiejaar 2017-2018 worden er nog bijna 2000 studenten extra klaargestoomd als hbo-verpleegkundige. “Dat is heel goed nieuws”, schrijft minister Schippers vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Vanwege de groeiende vraag naar arbeidskrachten in de zorg, hebben de ministeries van VWS en OCW met werkgevers en hogescholen afgesproken dat ze zich gezamenlijk inzetten voor maximale verantwoorde groei van het aantal studenten verpleegkunde. "De kwaliteit van ons onderwijs staat voorop en daarom kunnen we alleen verantwoord groeien als er voldoende stageplekken beschikbaar zijn", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. "Aan die voorwaarde lijkt nu te zijn voldaan". 

Kwalitatief hoogwaardige verpleegkundigen
‘’Samen met mijn collega van OCW heb ik overleg gevoerd met hogescholen en werkgevers over het maximaliseren van de instroom in de opleidingen. Onderwijsinstellingen en werkgevers delen een hoge ambitie om te voldoen aan de grote vraag naar kwalitatief hoogwaardige verpleegkundigen. Zij hebben uitgesproken zich gezamenlijk in te zetten voor maximale verantwoorde groei van het aantal studenten”, schrijft de minister in haar brief.

Maximale beheerste groei
“Met een extra groei van circa 2.000 extra voltijd studenten voor dit schooljaar (2017-2018) maken hogescholen met werkgevers een enorme sprong vooruit.” De brief aan de Tweede Kamer vervolgt: “Om voor het hierop volgende schooljaar (2018-2019) een maximale beheerste groei van het aantal studenten mogelijk te maken, overweegt een aantal hogescholen om volgend jaar (opnieuw) een numerus fixus te hanteren. Daarmee maken de hogescholen wel de groei mogelijk maar blijft deze beheersbaar en daardoor verantwoord.”

Uitdaging: genoeg stage plaatsen
Minister Schippers noemt het heel goed nieuws dat hogescholen voor het komende schooljaar gezamenlijk nog eens circa 2.000 extra voltijd studenten gaan opleiden. Daarbij schrijft ze ook dat dit een enorme inzet vraagt van hogescholen om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Tevens schrijft ze: “Deze uitdaging geldt ook voor werkgevers waar het gaat om het bieden van goede en aantrekkelijke stages.” Het Stagefonds vanuit het ministerie van VWS speelt hier een belangrijke rol in. Op dit moment is het echter vaak niet duidelijk of de middelen die uit dit fonds komen daadwerkelijk worden besteed aan stagebegeleiding. Hogescholen pleiten daarom voor het oormerken van deze middelen, zodat de werkgevers deze subsidie daadwerkelijk uitgeeft aan stage-begeleidingsuren. 

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer

Meer dan 25 workshops met ruim 40 presentatoren op jaarcongres Vereniging Hogescholen - 9 april 2020

Article

Update 16 maart 2020: dit congres is verplaatst naar 25 november 2020 - Helden van het hbo', onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 april a.s. het jaarcongres. Met in de middag meer dan 25 workshops verzorgd door ruim 40 presentatoren van 11 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, Hobéon, ROA Universiteit Maastricht, andere organisaties en sponsoren. 

Lees meer