Actualiteit

Hogescholen zetten zich in voor beheersbare en verantwoorde groei

2000 extra voltijd studenten verpleegkunde

Hogescholen zagen de afgelopen jaren een stijging van de instroom van het aantal studenten in het zorgonderwijs, bij hbo-verpleegkunde, van ruim 5.000 in 2014 naar maar liefst 6.500 studenten in 2016. In het huidige studiejaar 2017-2018 worden er nog bijna 2000 studenten extra klaargestoomd als hbo-verpleegkundige. “Dat is heel goed nieuws”, schrijft minister Schippers vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Vanwege de groeiende vraag naar arbeidskrachten in de zorg, hebben de ministeries van VWS en OCW met werkgevers en hogescholen afgesproken dat ze zich gezamenlijk inzetten voor maximale verantwoorde groei van het aantal studenten verpleegkunde. "De kwaliteit van ons onderwijs staat voorop en daarom kunnen we alleen verantwoord groeien als er voldoende stageplekken beschikbaar zijn", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. "Aan die voorwaarde lijkt nu te zijn voldaan". 

Kwalitatief hoogwaardige verpleegkundigen
‘’Samen met mijn collega van OCW heb ik overleg gevoerd met hogescholen en werkgevers over het maximaliseren van de instroom in de opleidingen. Onderwijsinstellingen en werkgevers delen een hoge ambitie om te voldoen aan de grote vraag naar kwalitatief hoogwaardige verpleegkundigen. Zij hebben uitgesproken zich gezamenlijk in te zetten voor maximale verantwoorde groei van het aantal studenten”, schrijft de minister in haar brief.

Maximale beheerste groei
“Met een extra groei van circa 2.000 extra voltijd studenten voor dit schooljaar (2017-2018) maken hogescholen met werkgevers een enorme sprong vooruit.” De brief aan de Tweede Kamer vervolgt: “Om voor het hierop volgende schooljaar (2018-2019) een maximale beheerste groei van het aantal studenten mogelijk te maken, overweegt een aantal hogescholen om volgend jaar (opnieuw) een numerus fixus te hanteren. Daarmee maken de hogescholen wel de groei mogelijk maar blijft deze beheersbaar en daardoor verantwoord.”

Uitdaging: genoeg stage plaatsen
Minister Schippers noemt het heel goed nieuws dat hogescholen voor het komende schooljaar gezamenlijk nog eens circa 2.000 extra voltijd studenten gaan opleiden. Daarbij schrijft ze ook dat dit een enorme inzet vraagt van hogescholen om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Tevens schrijft ze: “Deze uitdaging geldt ook voor werkgevers waar het gaat om het bieden van goede en aantrekkelijke stages.” Het Stagefonds vanuit het ministerie van VWS speelt hier een belangrijke rol in. Op dit moment is het echter vaak niet duidelijk of de middelen die uit dit fonds komen daadwerkelijk worden besteed aan stagebegeleiding. Hogescholen pleiten daarom voor het oormerken van deze middelen, zodat de werkgevers deze subsidie daadwerkelijk uitgeeft aan stage-begeleidingsuren. 

Gerelateerd

Gezocht: Innovatiefste hbo-student van Nederland

Article

Een (start)kapitaal en een inspirerende reis naar het epicentrum van innovatie: Sillicon Valley (VS). Samen vormen zij de hoofdprijs van de verkiezing 'Innovatiefste Student van Nederland', georganiseerd door Innovate in samenwerking met de tijdschriften Quest en Quote. Studeer jij aan een hogeschool? En heb jij een idee waarmee je de wereld eerlijker, gezonder en/of duurzamer kan maken? Stuur jouw initiatief dan in vóór 14 juni via www.innovate.community .

Lees meer

Verduurzamingsstages hbo’ers in de chemie 

Article

Het Centre of Expertise Biobased Economy, een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences, zet zich samen met de Green Chemistry Campus in voor meer stageplaatsen voor studenten die graag hun kennis willen toepassen bij bedrijven. Bedrijven die in deze tijden hulp kunnen gebruiken. Dat doen het Centre of Expertise Biobased Economy en de Green Chemistry Campus bijvoorbeeld door de organisatie van Green Matchmaking, een online event dat op 13 april jl. plaatsvond en waar bedrijven en studenten elkaar troffen. Het doel: zo veel mogelijk matches voor stages vanaf september 2021 of februari 2022.

Lees meer

Inspectie: uitval en studiewissel hbo-studenten daalt

Article

Benut de energie en de investeringen waarmee de gevolgen van corona worden hersteld. En herstel de onderliggende oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden en kansenongelijkheid in het onderwijs. Die oproep doet de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse rapport de Staat van het Onderwijs 2021. Voor het hoger beroepsonderwijs toont het rapport dat het aantal studenten fors is toegenomen, onder andere doordat het aantal gediplomeerden in het voortgezet onderwijs groter is en scholieren vaker direct, zonder tussenjaar, zijn doorgestroomd naar het hbo. De uitval onder studenten met een niet-westerse migratieachtergrond van de tweede generatie is sterker afgenomen dan de uitval onder andere groepen studenten. Beide groepen verschillen, anders dan in eerdere jaren, nog nauwelijks van elkaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De verschillen in studieprestaties van studenten zijn kleiner dan ooit, dat toont de emancipatoire kracht van het hbo.”

Lees meer