Actualiteit

16 Centers of Expertise van hogescholen een jaar langer gefinancierd

Vandaag heeft de Minister op de General Assembly, georganiseerd door het Platform Bèta Techniek, bekend gemaakt dat de 16 Centers of Expertise een jaar langer financiering van OCW krijgen. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, is blij dat voor de Centers of Expertise duidelijk wordt dat de financiering nog een jaar aanhoudt. “We hebben de minister in juli verzocht de financiering ook in 2017 te handhaven. De 16 Centers of Expertise die de afgelopen jaren in het kader van de prestatieafspraken geld hebben ontvangen en die allemaal een positieve beoordeling van de Reviewcommissie kregen, hebben nu de tijd om samen met alle stakeholders na te denken over toekomstige vruchtbare arrangementen.”

Later deze week zal de minister haar besluit met betrekking tot alle prestatie afspraken in een brief aan de Tweede Kamer bekend maken.

Centers of Expertise
Sinds 2011 loopt er een pilot met financiering van OCW voor Centers of Expertise, in de context van de prestatieafspraken die met hogescholen zijn gemaakt over de eigen profilering en zwaartepuntvorming. Deze pilot loopt dit jaar af. De Centers of Expertise kwamen voort uit het advies van de Commissie Veerman om tot meer differentiatie in het hoger onderwijs te komen, in samenhang met de regionale economische speerpunten.

Centers of Expertise zijn een nieuwe en ambitieuze samenwerkingsvorm tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven, de overheid en andere publieke instellingen. De Centers of Expertise leggen de verbinding tussen het hoger beroepsonderwijs, de topsectoren en de maatschappelijke uitdagingen door netwerkvorming van lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten.

Drie pionierende Centers of Expertise op het gebied van water, automotive en chemie startten in 2011. In de jaren daarna is er een groot aantal Centers of Expertise bijgekomen. De Centers of Expertise leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van zwaartepunten in onderzoek van hogescholen.

Positieve beoordeling
Onlangs heeft de reviewcommissie de Centers of Expertise positief beoordeeld en de ontwikkelingsfase van de verschillende Centers in kaart gebracht. Op basis van deze beoordeling heeft de minister van OC&W besloten de financiering met een jaar te verlengen, waarbij 2017 benut kan worden om in samenwerking met alle stakeholders na te denken over toekomstige vruchtbare arrangementen. De Centers of Expertise kunnen rekenen op brede waardering vanuit het regionale bedrijfsleven en publieke instellingen.

Gerelateerd

Fontys ontwikkelt op verzoek VNO-NCW kennisplatform big data en mkb

Actualiteit

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft Fontys gevraagd een kennisplatform over big data op te zetten, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Deze groep maakt namelijk nog weinig gebruik van big data en laat daarmee kansen liggen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft uitgerekend dat de ‘first movers’, de eerste mkb-bedrijven die met big data aan de slag zijn gegaan, een omzetstijging van 100 procent hebben geboekt.

Lees meer

Face the Unexpected - In debat over onderzoek en beroep

Actualiteit

Onder de titel 'Face the unexpected' organiseert de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen van 10 tot en met 14 december een film- en debatweek op de campus in beide steden. Aansluitend op elke film verkennen studenten samen met een docentonderzoeker of lector wat de film voor een beroep betekent.

Lees meer

Grote onderzoeksprijs voor hbo: Deltapremie

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA ontwikkelen een nieuwe toonaangevende prijs voor lectoren van hogescholen: de Deltapremie. De premie bedraagt € 500.000. Lectoren van hogescholen hebben met hun onderzoek impact op de samenleving, beroepspraktijk en in het onderwijs. Michael van Straalen, voorzitter van Regieorgaan SIA: “Om het belang daarvan te onderstrepen is de Deltapremie ontwikkeld voor lectoren die door de jaren heen keer op keer op bijzondere wijze het verschil hebben weten te maken door de maatschappelijke impact van hun onderzoek”. Met de premie dragen we ook bij aan de onderzoekscultuur in het hbo en aan de doorontwikkeling van de identiteit van het praktijkgericht onderzoek. “Voor lectoren biedt de premie - naast erkenning - financiële ruimte om te investeren in de eigen onderzoeksgroep, wat meer flexibiliteit geeft bij het programmeren van hun onderzoek”, aldus Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Horizontale dialoog

Standpunt

De hogescholen hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot zelfbewuste en zelfstandige organisaties die op professionele wijze invulling geven aan de taken die hun bij wet zijn opgedragen. In samenspraak met politiek en samenleving zoeken hogescholen antwoord op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees meer