Actualiteit

111.760 aanmeldingen voor het hbo

Tot en met 1 mei 2015 hebben zich 111.760 studenten voor een opleiding bij een hogeschool aangemeld. Het betreft hier het totaal van nieuwe studenten die zich hebben ingeschreven voor een voltijd, deeltijd en duale opleiding. Studenten die zich bij meerdere studies tegelijk inschrijven, worden maar één keer meegeteld. Het is voor de tweede keer dat studenten zich uiterlijk op 1 mei moesten aanmelden, wilden ze hun toelatingsrecht voor een opleiding behouden.

De 1-mei-aanmelddatum is vorig jaar ingevoerd om studenten en hogescholen/universiteiten meer tijd te geven voor een gedegen studiekeuzecheck. Doel ervan is om beter na te gaan of een studie bij een student past. Vorig jaar hadden zich tot en met 1 mei 105.350 studenten voor een studie in het hbo aangemeld.

Studenten die zich uiterlijk op 1 mei hebben aangemeld, hebben het recht op een studiekeuzecheck bij hun gekozen opleiding. Onderwijsinstellingen organiseren die studiekeuzecheck waarbij studenten bijvoorbeeld een middag of dag proefstuderen, meelopen met ouderejaars studenten, studiekeuzegesprekken voeren met docenten en/of een digitale toets maken. Op basis daarvan krijgen studenten een advies over hun studiekeuze. Studenten die zich op tijd hebben aangemeld, mogen ook na 1 mei nog wisselen van studiekeuze. Ze behouden namelijk hun toelatingsrecht tot het hbo. Studenten die zich na 1 mei aanmelden (dit kan nog tot 1 september) mogen door een hogeschool geweigerd worden voor een opleiding als de hogeschool de aspirant-student niet geschikt acht voor de gekozen opleiding.

Met een gedegen studiekeuzetraject hopen instellingen dat studenten een meer bewuste studiekeuze maken waardoor uitval of studiewisseling in het eerste jaar zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Gerelateerd

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Herverdelen niet de oplossing

Actualiteit

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees meer

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

Actualiteit

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag staat vandaag centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Een leven lang leren is een van de Sustainable Development Goals (SDGs). Op het jaarcongres ondertekenden alle 36 hogescholen in Nederland het SDG-Charter en onderstreepten daarmee hun ambitie om samen met studenten en docenten zich in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.

Lees meer