Actualiteit

111.760 aanmeldingen voor het hbo

Tot en met 1 mei 2015 hebben zich 111.760 studenten voor een opleiding bij een hogeschool aangemeld. Het betreft hier het totaal van nieuwe studenten die zich hebben ingeschreven voor een voltijd, deeltijd en duale opleiding. Studenten die zich bij meerdere studies tegelijk inschrijven, worden maar één keer meegeteld. Het is voor de tweede keer dat studenten zich uiterlijk op 1 mei moesten aanmelden, wilden ze hun toelatingsrecht voor een opleiding behouden.

De 1-mei-aanmelddatum is vorig jaar ingevoerd om studenten en hogescholen/universiteiten meer tijd te geven voor een gedegen studiekeuzecheck. Doel ervan is om beter na te gaan of een studie bij een student past. Vorig jaar hadden zich tot en met 1 mei 105.350 studenten voor een studie in het hbo aangemeld.

Studenten die zich uiterlijk op 1 mei hebben aangemeld, hebben het recht op een studiekeuzecheck bij hun gekozen opleiding. Onderwijsinstellingen organiseren die studiekeuzecheck waarbij studenten bijvoorbeeld een middag of dag proefstuderen, meelopen met ouderejaars studenten, studiekeuzegesprekken voeren met docenten en/of een digitale toets maken. Op basis daarvan krijgen studenten een advies over hun studiekeuze. Studenten die zich op tijd hebben aangemeld, mogen ook na 1 mei nog wisselen van studiekeuze. Ze behouden namelijk hun toelatingsrecht tot het hbo. Studenten die zich na 1 mei aanmelden (dit kan nog tot 1 september) mogen door een hogeschool geweigerd worden voor een opleiding als de hogeschool de aspirant-student niet geschikt acht voor de gekozen opleiding.

Met een gedegen studiekeuzetraject hopen instellingen dat studenten een meer bewuste studiekeuze maken waardoor uitval of studiewisseling in het eerste jaar zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Gerelateerd

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Actualiteit

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Investeren in professionals voor morgen blijft uit

Actualiteit

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer