Thema naar overzicht

Praktijk en onderzoek

Hogescholen verrichten praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de hbo afgestudeerden, op het responsief houden van het onderwijs én op het innoveren van de beroepspraktijk.

Hogescholen hebben de maatschappelijke taak om studenten voor te bereiden op een hoogwaardige beroepsuitoefening. Praktijkgericht onderzoek draagt direct bij aan de professionele vorming van de afgestudeerden. Het onderzoek aan hogescholen wordt rechtstreeks gevoed door vragen uit de beroepspraktijk en uit het onderwijs; de unieke wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk die daardoor ontstaat, is kenmerkend voor praktijkgericht onderzoek. 

In 2015 werkten zo’n 600 lectoren, 3.500 docent-onderzoekers, 35.000 studenten en een groot aantal vertegenwoordigers van de beroepspraktijk aan uitdagende onderzoeksprojecten. Deze projecten worden deels gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek en vinden in toenemende mate plaats in de context van Centres of Expertise.

Sinds 2007 werken scholen gezamenlijk op brancheniveau aan de kwaliteitszorg van het praktijkgericht onderzoek. In 2009 werd het eerste Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) vastgesteld. In 2015 is een nieuw BKO voor de jaren 2016-2020 tot stand gekomen (lees meer).

Toekomst
Hogescholen zien het als hun opdracht om het komend decennium het gat tussen kennisontwikkeling en kennistoepassing verder te dichten en het kennisabsorptievermogen van Nederland te verhogen. In 2025 dient het praktijkgericht onderzoek daarom een centrale positie te hebben verworven in de kennisketen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Samenwerking met bedrijven, beroepsbeoefenaren, overheden en andere kennisinstellingen ligt hieraan ten grondslag, met als uitgangspunt aan te sluiten bij concrete ‘real life’ situaties die zich voordoen in de beroepspraktijk (lees meer).


Gerelateerd nieuws

Vacature: (senior) beleidsadviseur onderzoek

Actualiteit

Heb jij affiniteit met onderzoek en wil je het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen naar een nog hoger plan brengen? Het beleidsdomein van het team Onderzoek & Internationalisering van de Vereniging Hogescholen ontwikkelt het onderzoeksbeleid van de vereniging (nationaal en Europees) en is belast met de strategische speerpunten Onderzoek en Internationalisering uit de verenigingsagenda. Het team bestaat uit vijf beleidsadviseurs en een senior beleidsadviseur die tevens coördinator is. Wegens het vertrek van de huidige functionaris zoeken we een (senior) beleidsadviseur onderzoek (0,8 – 1,0 fte).

Lees meer

Lectoren nu wettelijk verankerd aan het hbo

Actualiteit

Hogescholen zijn verheugd dat bij de stemmingen in de Eerste Kamer de Wet Bescherming Namen en Graden Hoger Onderwijs vanmiddag is aangenomen. Met deze wet wordt o.a. het misbruik van de namen en graden van hogescholen en universiteiten tegengegaan, wordt de Engelse benaming van hogescholen vastgelegd en, belangrijk voor hogescholen, wordt de functie van lector wettelijk verbonden aan het hbo. “Dat lectoren nu wettelijk verankerd zijn aan het hbo, verheldert en versterkt de rol van lectoren bij onderzoeksprojecten en naar externe samenwerkingspartners”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Wat staat ‘t hoger onderwijs te wachten na 15 maart?

Actualiteit

Het CDA en de CU willen de basisbeurs als gift terug voor studenten. De PvdA verdedigde juist het leenstelsel tijdens het Hoger Onderwijs Verkiezingsdebat “De student kiest”, omdat daardoor extra geld wordt geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit. SP, CDA en GL vinden door Den Haag opgelegde prestatieafspraken en -bekostiging niet bij een moderne taakopvatting van het onderwijs passen. Bij het debat van de Stichting van het Onderwijs beaamde GL dat de rendementsafspraken ten koste gaan van de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs, maar wil niet van alle regels af. Daarnaast bleek bij de recente CPB berekeningen dat de VVD en de CU 100 miljoen willen bezuinigen op het kunstonderwijs door de instroom te halveren. Lees hieronder over de hoger onderwijs plannen van de verschillende politieke partijen die naar voren kwamen bij de verkiezingsdebatten en de CPB berekeningen.

Lees meer

Contactpersoon

Frank van der zwan vh 2015 3
Frank van der Zwan Domein Onderzoek

Meer informatie