Thema naar overzicht

Flexibel onderwijsaanbod

Studenten verschillen van elkaar, naar startbekwaamheden, naar ontwikkelingspotentieel, naar interesses en ambities. Door die verschillen te onderkennen en tot uitgangspunt voor het onderwijs te nemen kan het studiesucces worden bevorderd. Dat vraagt dus om maatwerk. Met de inzet van moderne ict, een flexibele organisatie en hoogwaardige docenten en ondersteunende staf kan dat worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld in de vorm van onderwijs volgens concepten van blended learning.


Gerelateerd nieuws

Blog: Grenzeloze professional

Actualiteit

De hbo-sector staat voor uitdagende opgaven. Daarbij staat het opleiden tot grenzeloze professionals centraal. Professionals die wendbaar en weerbaar zijn. Klaar voor de toekomst.

Lees meer

Eerste Kamer akkoord: De Ad is per 1 januari een zelfstandige hbo-opleiding

Actualiteit

Naast een bachelor en master krijgt de Associate degree opleiding (Ad) vanaf 1 januari 2018 een volwaardige positie als hbo-opleiding met een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie. De wet die dat mogelijk maakt werd vanmiddag door de Eerste Kamer als hamerstuk aanvaard. Hogescholen zijn enthousiast. “We zien de belangstelling voor de tweejarige Ad-opleiding onder werkenden en mbo-4 studenten toenemen en we voldoen daarmee aan een vraag op de arbeidsmarkt. Ook verwacht ik dat het studenten zal inspireren om door te stromen naar een bachelor. Een ontwikkeling die we altijd zullen stimuleren”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

“De Associate degree als hbo-opleiding meer op de kaart zetten”

Actualiteit

Het aanbod van Associate degree-opleidingen bij hogescholen gaat de komende jaren toenemen, daarvan ben ik overtuigd”, zegt de voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf. Hij is tevreden dat de “Wet Invoering Associate degree” die gisteren in de Tweede Kamer met algemene stemmen werd aangenomen, nu een zelfstandige en volwaardige positie heeft gekregen als hbo-opleiding. “Dat was noodzakelijk voor de volgende logische stap: de Ad als hbo-opleiding meer op de kaart zetten.”

Lees meer