Thema naar overzicht

Aansluitingsvraagstukken

De brede toegankelijkheid van het hoger beroepsonderwijs geeft uitdrukking aan zijn emancipatoire functie. De toenemende aandacht voor de kwaliteit van de instroom van hogescholen (selectie) kan die brede toegankelijkheid onder druk plaatsen. Tegelijkertijd is meer selectieve toelating om die reden soms onontkoombaar. Speerpunten voor de komende jaren zijn de aansluiting tussen mbo en hbo, een betere profilering van de associate degree en uitbouw van de professionele master bij de hogescholen.


Gerelateerd nieuws

“De Associate degree als hbo-opleiding meer op de kaart zetten”

Actualiteit

Het aanbod van Associate degree-opleidingen bij hogescholen gaat de komende jaren toenemen, daarvan ben ik overtuigd”, zegt de voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf. Hij is tevreden dat de “Wet Invoering Associate degree” die gisteren in de Tweede Kamer met algemene stemmen werd aangenomen, nu een zelfstandige en volwaardige positie heeft gekregen als hbo-opleiding. “Dat was noodzakelijk voor de volgende logische stap: de Ad als hbo-opleiding meer op de kaart zetten.”

Lees meer

Campagne Students-4-Students gestart

Actualiteit

Vandaag lanceert minister Bussemaker de campagne Students-4-Students. Studenten in het hoger onderwijs worden als coach of als rolmodel gekoppeld aan jongeren in het voorgezet onderwijs, in het mbo of aan jongeren die net zijn gestart in het hoger onderwijs. Students-4-Students moet zorgen voor een betere doorstroom en minder studie-uitval naar en in het hoger onderwijs. Jaarlijks is hiervoor één miljoen euro beschikbaar.

Lees meer

Studenten zetten met Ad-opleiding een stap in het hbo

Actualiteit

​Studenten en werkenden die een Associate Degree (Ad) opleiding volgen, zetten met de Ad een stap in het hoger beroepsonderwijs. Deze nieuwe tweejarige opleiding biedt mbo-4 studenten en werkenden een hogere beroepsopleiding waarbij de hogeschool Ad-graden verleent. De hogescholen werken hierbij intensief samen met het mbo en het werkveld. Vandaag wordt het wetsvoorstel voor de invoering van Associate Degrees in de Tweede Kamer behandeld. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Studenten die een Ad-opleiding volgen zijn er trots op dat ze een stap zetten in het hbo.”

Lees meer

Contactpersoon

Kai heijneman   maart 2018   portret
Kai Heijneman Domein Onderwijs

Meer informatie