Standpunt naar overzicht

Meer differentiatie en flexibiliteit

Nederland heeft goed opgeleide en veerkrachtige burgers nodig, mensen die niet alleen verantwoordelijkheid dragen in bedrijven en instellingen maar ook in de samenleving als geheel. Hbo-opgeleide professionals hebben in deze snel veranderende en onzekere wereld een belangrijke stabiliserende en opbouwende rol te spelen. Voor de cohesie in de samenleving en voor de economische kracht van Nederland is kwalitatief goed hoger beroepsonderwijs essentieel. Thom de Graaf: “Juist de hbo-opgeleiden zijn in staat niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk bruggen te bouwen in onze maatschappij.”

Regeringsbeleid voor toekomstbestendig hoger onderwijs
Voor hogescholen staan twee maatschappelijke opdrachten voorop: de vormende rol van het hbo (maximale talentontwikkeling van studenten) en onze emancipatiefunctie. Hogescholen zetten de komende jaren in op meer differentiatie en meer studiesucces. Om de opdracht en de ambities voor een toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs waar te maken, is de Vereniging Hogescholen van mening dat de nieuwe regering zal moeten inzetten op de volgende vier punten:

Meer differentiatie en flexibiliteit
Onderwijs aanbieden dat beter aansluit op de individuele wensen van studenten, meer masters en honours trajecten en inspelen op veranderingen in de samenleving, vraagt van hogescholen dat ze flexibel zijn. Daarvoor willen hogescholen minder belemmeringen in wet- en regelgeving om te experimenteren, bv voor een pré-bachelor om de aansluiting te verbeteren van studenten van bepaalde mbo-opleidingen naar hbo-opleidingen die inhoudelijk niet aansluiten. Maar ook belemmeringen wegnemen in het huidige h.o.-stelsel om samenwerking tussen wo en hbo te stimuleren.


Gerelateerd nieuws

Workshop over flexibiliseren onderwijs

Actualiteit

Veel te weinig volwassenen nemen deel aan het bekostigde deeltijd hoger onderwijs, zo luidt de conclusie van de adviescommissie Rinnooy Kan in 2014. 'Als we zo doorgaan lukt het niet dat in 2020 de helft van de Nederlandse bevolking minimaal een hbo-niveau bereikt. Het is echter een hele klus om een passend aanbod te ontwikkelen voor volwassenen. Flexibilisering van het onderwijs is cruciaal," zegt consultant Tijs Pijls van CINOP.

Lees meer

Op weg naar nieuwe onderwijsvormen

Actualiteit

Disruptie! Zet de boel op zijn kop, laat je verwonderen en kom samen met anderen tot heel nieuwe inzichten en ideeën over hoe onderwijs moet worden vormgegeven. Dat is de kern van de Educational Design Week (EDW) die van 6 tot en met 10 februari gehouden wordt. Op locaties in Eindhoven, Zwolle, Rotterdam, Utrecht en Oisterwijk gaan Fontys Educational Designers (FED) en partners uit de educational design community aan de slag met het ontwerpen van nieuwe onderwijsvormen.

Lees meer

Flexibilisering noodzaak voor Leven Lang Leren op hogescholen!

Actualiteit

Een kennissamenleving zonder een flexibel aanbod van opleidingen en cursussen in het kader van een Leven Lang Leren is ondenkbaar gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hogescholen zetten daarom, samen met werkgevers, stevig in op meer flexibel deeltijdonderwijs. Onderwijs in deeltijd dat is afgestemd op wat de student wil en weet, en op tijden wanneer het hem of haar uitkomt, maakt het voor meer volwassenen aantrekkelijk om zich bij of om te scholen. De recente pilots flexibilisering in het deeltijdonderwijs hebben enthousiasme en positieve ontwikkelingen losgemaakt bij de hogescholen. Om Leven Lang Leren een extra impuls te geven, pleiten de hogescholen voor meer ruimte in de regelgeving. Zij gaan hierover graag het gesprek aan. De Vereniging Hogescholen heeft haar standpunt over Leven Lang Leren toegelicht in een positon paper voor de hoorzitting Leven Lang Leren van de Vaste Kamercommissie voor OCW vandaag in de Tweede Kamer.

Lees meer